اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
اسلامی تجارت
: مفتی تنظیم عالم قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ12، جلد: 99 ‏، صفر1437 ہجری مطابق دسمبر 2015ء
: | فقہی احکام ومسائل | | حقوق ومعاملات |
ی

ی

 

: ی ی ی

ی ی ی

 

ی Ȫی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ݘ ی Ȫی ی Ә ی ی ٴ ی ی ͘ ی ی ی ی ی ̪ ی ݘ ی Țی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ǐ ی ی یی ی ی ی Ȫی ی Ț ی ی ǐэ یǘ ی ی ی ی ی یٴ ǐ ʪ ی ی ی ی ǘ ͘ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی یی ی Țی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی :

ی ی یی Ԫ ( ی :۱۲۵۲)

Ӎی ی ی ی یی ʪ Ǔ

ی ی ی ی :

ی ی ی ی ( ی ی :۴۵۴۰ )

ی ǘ NJ ی ی Ӎی Ǎی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی Ǎ ǁی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یҘ ی ی ̪ ی ی ǘ ی ی  ی ی Ȫی ی ʪ ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی Ȫی ی ی یی ی ی ی ی ѐی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ᘪ :

(۱) ی ی ی Ӎی ی یی ̪ ̪ی ی ǘ ǁی ی ی ی э ی یی ی یی ј NJی ی ǘ ی ی ی :

ی ј یڪ ј یڪǓ (ی یی : ۱۹۳۷)

ی ی ǐ Ӎی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ̪ ی ј NJ ی ی

ی ی ی ی :

ی ی ی ی NJ ی ǘ ј ی ( ی ی ) ̪ی ی ǁ ی ی (ی ی : ۳۰۶)

 ی ی ی ی Ȫی ی :

ǁ ی ی ̪ی ی ȍ! ی ی ی ی ی ی ј ی (ی ی : ۴۲۱۰)

ی ی ̪ی ی ͪ ی ی ̪ ی ی Ϫ ی Ϫ ی Ț ی ی ی ۔

(۲) ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǘ ی ی Ȫی ی ی ی ǁ  ی ǘ ی ی ی !ی ی ی NJ ی ی ̐ ی ی ۔

ی ی ی ی ی  ی ی ǁ ј ی ی ی ј ی ی  ی ی 捪 ی ی : ی ! ی ی ʪی  ی ی ی : Ȫی ی ی ј ی ی ی Ϫ ̪ ی ی (ی ی : ۲۹۵)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ۔

(۳)ی ی ی ی یی Ǎ Ǎ ی Ȫی یی Ȫی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ̚ ی ʪ ی ی یی Ӎ ی ی ی ی Țی یی ی ی ی ی۔

(۴)ǁ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ǁ ی ی ȍ ی ی ی :

﴿ی ی oی ǘ ی ی o ی o ی ٰ oی ی oی ی ی﴾ (ی : ۱ - ۶)

ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ̪ ی Ț ی NJ ی ی

ǁ ی ی ǁ ی ی ی ی یٴ ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ǘ ی Ϫی ی ǘ ی Ϫی ی ی ی ی Ә ۔

ی ی ̪ ی ی ی :

(ی ی : ۱۳۵۳)

ی ی

ی :

( ی : ۲۳۰۷)

ی

(۵) ʪ ی یی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی Әی یی Ǎی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ᘪ Ȫی ی ی ی ی یی ی ٴ ی ی 暘 یی ی 暁 ǐ یǘی یی ی ی ۔

ی ی ی ʪ ٴ ی јی ǁ ی ی ی јی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی NJ ی ی یی ۔

ی ی ٴ Ϫ ی یی Țی ی یی ϐی ی ی ی Țی ی ̪ی ی Ȫی ی ی ی ۔

Ȫی ی یی ی ی ی :

یی ی Ȫ ᪪ ی И ی یٴ ی (ی یڡ )

ٴ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی И Әی Ÿ ی

ی ی ϐی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ʪی ی ی ʪ یی ی ی Ә ʪ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی یی ی ی ϐی ی ی ی ی ۔

(۷)ǁ ی ی ی یی ǐ  ی ј Ҙ ی ی ی Ȫی ǘی ی ی ی ی ی ی ǁ یی ی Ȫ ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ǁ ی ی یی ی ی Ȫی ی ی ǁی ی ی ی ی یی ۔

(۸)ی ʪ ی ی یی Ǎ Ǎی ی ی ی ی ی Ә  ی Ϙ  ی ی ی ʪ ی ی ی Ǎ ی Ȫی Ϫ ی ǐ Ȫی  Ϫ ی ǁی ی ی یی Ϫ ی یی ǘ ی ی :

ی ی (ی ی : ۲۰۷۶)

ی ی ی ی ی

ی ی Ȫی ی :

یی ی ی ی ی (ی ی : ۴۰۸۳)

ی ی ی ی ی ̪ یی

ی ǐ ی Ȫی ʐ ی ی ی ی ی ی یی ʘی ی ی ی ی ی Ȫی Ә ʪ ۔

(۹) ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ․․․․․․ ی NJی ӊ ی ی ی ی ی ی ی یی یӊ یی Ә ی ǘییǟ ی ی ی ی ی ی :

ی ی ی (ی ی :۲۲۳۶)

ی ی ی ی ی ی

ی ی :

ی (ی ی : ۴۹۳۸)

یٰ ی ی ی ی Ȫی ی

И ی ی ǐэ ی И ی یی ͘ ی ی ی ی ی ی ٰی ی ۔

(۱۰)Ϙ ی یی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ј ی ی ǘ ی ی ʪ Ȫی  ی ی ی Ț Ԙ ی ی ی :

ی ی ʪ ǁ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی

Ȫی ی ی ی ی ی ј ی Ȫی ی ǟ ی ̐ ی Ϙ ی ی ی ǐ ی ی یی ̐ ǟ ی ی Ȫی ی ی ی ی Ә ǟ ی ی ۔

ʘ ی ی ی یی ʪ ی یی ی ی ی یی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ǘ ی ی ی :

﴿ی ی ی ٰی ی ی o ٖ ی ی ٰ ی ﴾ ( : ۱۰ - ۱۱)

ی ! ی ٴ ی ی ȍ ی ٴ ی ی ی ی ǁ ǁی یی ی ǐ

ی ی یی Ȫی ی ی! ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ѐیǟ Ȫی ݘ ی ی ی ی ǁ ی ی ی Ϙی ی ѐیǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ј ی یی Ә ی ی ی ǐ  ی یϐی Ә ϐی  یی ی ǁی ی ʪ Ȫی ̪ یی ی ̪ی ی  ی یی یی یی یی ی ۔

$ $ $

 

-----------------------------------

12 : 99 1437 ی 2015