اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
سیرت نبوی کا تجارتی پہلو
: مولانا محمد حذیفہ ہردے پوری
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ4، جلد:100 ‏، جمادی الاخری1437 ہجری مطابق اپریل 2016ء
: | سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم |
ی ی ی

ی ی ی

 

: ی ی

ی

 

یٴ ی ی ǟ یی ǚی ی یی ی ی ی ی Ȫی ʪ ی ی ی ی ی ی Ә ʪ ی Ȫی یٴ ی ی ی ی ی ی ی ʪǺ ی یǟ ی ʪ ی ی یی ʪ۔ ی ی یٴ ʘ ی ی ی ی ی ʘ ʪ۔ ی Țی Țی ی ی ی ی ʪی Ț Ț ی ǟ ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ǁ ی ی ی ی ј ی ǁی  ی ی ۔

ی ی ی ʪ ی یٴ ی ی ʪǺ ی ی ی ʪ ی ǁ ی ی : ی ی ی ی (ی ی: ۱۲)

ی ی ǘ ی ǁی ی ǘ ی ی ی یی ϐی ی ᘪ ی ی ی یс ی ʪی ی ی ی ی ی Ϫ ی ی ј ʪ ی ʪ ی (: ۳۷)

ی ی ٴ ی ی ی 䘪ی ی ی ی ی ی ٰ  ی ی ی Ә ʪ  Ȫی ʪ ی ی ی ʪ ی  ی ǁ Ϫ NJی  ǁی Ț ј ی ی  ǁ ʪ Ȫی ۔

 ی

ی ی ی ی ی ј ۱۲ 捘ی ʪی  ی ٴ ʪ ی ی  ʪǡ ی ی  ی ی  ǁ ی یٰ ی ǟ ی ی ( یی) ʪ ی ʪ ی ʪ۔ ی ی  ی ی ی یی  ی ی یی ی ی ǘی ی ی ᚘ Ț ی ǡ ٰ یی ȍی ی  ǁ Ȫی ی ۔

ی

ی ی ی ی ی ی ʪ  ȍ ی ی ʪ ی ی Ǎ ʪ  ی ی ی ی Ȫی 捘 ʪǺ ی  Țی Ӂی ʪی  ی ی ǁ ی Ϫ ی ی ی ʪ ی ǟ ی ʪ ی  ی ј یٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ʪ  ی  ј  ی ۔ ی ی ی ʡ Ӎی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ґ ۔  ی ǁ ی ی ی ی ی  ی یǡ  ی ی Ә ی ی Ț Ț ی  ی ǁ ʪ ی ی  ی ی ʘ ی ی ی ی  ی ی ی ۔

 ی ی یٴ

 ی ی Ӎی ی ی Ӎ ی ۔  ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی Ȫی ǁ Ȫ یǡ ی ی ی ی  ǁی ј ی ʪǡ ی ی  ی ی ѐ ی ی ی ی ی یǟ ǟ ǟ ی ʪǡ ̐  ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی NJ Ȫی ی ی  ی ̪ ی ی Ȫی Ϫیی ی ی ٰی! ٰ ( ی: ۴۹۹۶) Ȫی! ̪ ی ی ی ی ̐ ۔( ی یٰ ۱/۹۶ ی ی ۱/۱۲۹)

ی  ی ی ǁ ی ј ʪ۔ ی ی ٴ ی ی ی ی ی ʪǡ ی  ی ی ی ̪ Ȫی ی ی: ی ی! ی ی  ی ی ʪ ی ی Ǎ ی ی ʪ ی ̪ ʪ۔ (ی یٰ ۱/۹۶)

ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی  ی ی ʪ ̪ ʪ ی ʪ۔ ( )

 ی ی ی ʪی Ș Ȫی ʪǡ Ȫی ی ی ی ی ǐ ʪ Ȫی Ȫی ی  ی ی ʪ ʪ۔(ی ی ۱/۱۲۶)

ی ی ی ی ی Ȫی ǁ ی ی ی  ی ی ی ی  ی ی ی ʪ ʪ Ș ۔ ی ی ی ی  ی ی ی ی ǁ ǘی ѐ ی ی 䐚 ی ی ی ۔  ǁ ی 捘 ʪ ۔ ی ی ی ̪ ی 䐚 ی ی ی ی Ȫی ی ی ی۔  ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ʪ۔  ی ی Ț ʪǡ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی 捪 ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ʪ ǘی ی ʪی ی یǡ ǟ ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ  ی Ȫی ! ی ی 䐚 ی Ȫ یǡ ̪ ی ی ǁ ی ی Ϫی ی ̪ ۔ Ȫی ʘ ی 䐚 ʪǺ  ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی۔ ی  ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی Әǡ ی ۔ ( یی : ۱۸۸)

ی  ی ی Ȫی ی  ی ј Ȫی ی ʪ۔

ʪ  ȍ ی ی ی э ʪ۔ 捘 ʪ  ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی  Ț ی ی  ی ۔  ј Ǻ ی ی  ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی Ӎی ی یǟ ʘ ی  ی ی ̪ یی Ț Ț ی ǁی ʪǡ ǁ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی Ә ی یی ٴ ی ǁ ی ی ی ʪ ی ی ǁ ̪ ʪ ی ی ی ʪ ی ǁی Țی ی ʪ یǟ ʘ ی ی ی ʪی۔ ی ی ی یی ی ی ی Ӎی ی ی ی ʘ ی ی ʪ  ی ی ی ʪ ی ی ̪ ʪ ی یǟ ʘ ی ی یی ی ی۔

 ی ی Ѻ ی ی

ی ی ی ی ی ی ʪی ی 捘ی ʪی ǁ ی ی ʪی ی јی ʪی ǁی ی ј ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی Ȫی ј ۔ Ÿ ی ی ی ǐэ ی ۲۳ ʪی  ی э ʪ ی ی ی Ȫی ی ʪی ی ʪ ǘ یی Ȫی  捘ʪ ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی۔  ی ی ǁ ی ی ی ۲۳ ی ۲۴ ی ی ی ی ǁی  ی ی ی  ی ǘ ی ی ی ۔ ی Ӂ ی ǁ Ȫ ی Ȫی ʪ ی۔ ی ʪ ی ی ʪ ی ی Ȫی јی ی ی Ȫی ی ی۔ ǁی ی ی ی Ӂ ی ی ی  ی Ȫی یی ی ی ی ǁی ϐی ی ی ی ی ʪی ی ی ی Ǻ ǁی ی ی  ی یǡ  ǁ ی сی ی ی ǁ Țی ی 捘ی ʪ ی۔

ی ǁ ی ی 䍪 یǺ  ی柡 یٴ یی ی ی ǁی ی ј ی ǁ ی ۔

ی  ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی  ی ی یی یی یی Ǎی ̪ ی۔

ی ی ̪ ی ی ی ی ی  Ȫی Ә:

 ی ی ی ی ی ی ی ǘی ی ی: ǁ ʪ ی ۔( ی یی ۵/۲۶۳)

ی ی ی ی ǘی ی ی ی: ی ی یی NJ ی ǁ ی ی ی Ӎی ʪ ј۔ (ی ی ی: ۱۲۱۰)

ی ی: ی ی ی ʪ NJی ۔ (ی ی ی: ۱۲۰۹)

 ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی Ș ј ی ی ۔ ( ی ی: ۴۱۲۳)

ی ی ی  ѓ ј ی ѓ ʪ ی۔

$ $ $

 

-------------------------------------------

4 :100 ی ی1437 ی ǁی 2016