اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
تحقیق الکلام فی بیان السبب لوجوب الاحکام
: مفتی رشید احمد فریدی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامه دارالعلوم ، شماره 01-12 ، جلد: 92-93 ذى الحجة 1429 ھ محرم 1430 ھ مطابق دسمبر 2008ء جنورى 2009ء
: | فقہی احکام ومسائل | | فقہ واصول فقہ | | حج و قربانی |
ی ی ی ͘

ی ی ی ͘

(2)

: ی یی ̡

 

ی ی ی ی

И ی ی Ԙ ی ی ی ѐ ی ۔ ی ی ی ی ی ی۔

() ی ی ی ی (۱) ی ی ی ی ی ی ی ی (۲) ی (۳) ی ی ی ی ٰ ی ٰ ی (۴) ی ی Ә ی ی (۵) ی ی И ی ی ی ی (۶) ی (۷) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (۸) ی ی (۹) ј ی (۱۰) (۱۱) ی (:۵/۷۸)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ( ) ی ی ۔ یی 柡 ی ی ʪ ی ی ی ۔ ی ǁ ǁ ی ی ی Ә ۔

ی

ی ی ی یی ی یی ی ی ʪ ی ی ҡ ی ۔

ی (ی ی:۲/۱۷۵)

ی ی ( ی:۹/۵۰۷ ی)

ی ی

ی ی ی ی ی Ȫی یǟ ی ٴ ی ی Ȫی ۔ ی ی ی ۔

ی ... ی ی ی .

ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی.

ی : ییٴ ی ی ی ی ییٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

: ییٴ ی ی ی ی ی ی ... ی یی ی ی ی ی ی ی ی ییٴ ی ی ی... ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی : ی ی ی јی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ( ی :۱/۷۲۱)

ی ی ۱۲ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی . (:۱۲/۹)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. (:۱۲/۱۰)

ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . (:۵/۷۳)

ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی۔ Ә ی ی ی ی ی Ә ی. (:۱۲/۱۴)

ی ی یϘ ٰ ی ی ۔

ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی. ( ی:۴/۳۹)

ی ی ی ی ۔ ی ی ی یی ҡ ی ی ی ʪ Ȫی یǐی ٰ یی ۔

. (:۵/۷۳)

ی ی ی ی ی ی ی . (ی:۱۱/۳)

ݘی ی (ی ی :۱/۲۱۶)

ی ی ی . (ی:۲/۱۰۲)

ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔

ی ی ... ی ی ی ی ی ( ی:۹/۵۰۷)

ی ی ی ʘ ی ی ی .(:۱۲/۱۴)

... ی ی ی (ی ی:۲۴۴)

ی ی

ی ی :

(۱) ی یی И یی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

(۲) ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ̪ی ی ی ... (ی:۱/۱۷۰) ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی یǐی۔ (ڡ ی)

(۳) ی ی Әی ی ی ی ی ی (:۵/۶۸ : ۱۲/۱۴)

(۴) ی ی ی ی ی ی ی ʪ یی ی ی ی ۔ ی ی (ی ) ی ی ͘ یی ی ͘ ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ʘ :۹/۵۰۷)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی (:۵/۶۸)

ی ی ی

(۱) И ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ۔

(۲) ی ی ی یی ʪ ی ۔ .

(۳) Ȫی ی ی ی یی ی Ȫی ۔ ی ی Ҙ ی یی ی ی ی ی Ҙٰ ی ی ی ی ی ی۔ (ی:۳/۵۹۵)

ی ی ی ی ی Ȫی ی И ی ی ی Ȫی ی ی ۔

ی ی ی ی

И ی ی : (۱) ( ) ی (۲) (یی ی ) ٰی ی ی ʪ (۳) ʘ (۴) ی ی ی ی (یی ) (۵) ی ی () (۶) ی یǘ ۔

ی ی یٰ ی۔

Ǎی یٰ

۱۵/ ۱۴۲۰ ی Ǎی (ǘ) ی ی یٰ یǐی Ȫی ی ی یٰ ۓ Ǎی ی ۲۰۰۰/ ی ۔

ی ی ی :

ی ی ی ی ی ʘ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ǐ ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی... ی ی ј 捘 ی ی И ی ی ی ٰ ی () ی یǘ ی И ٰ ی ی ی ǟ ی (ی / ) ǟ ی 捘 ی ی ǐ ی 捘 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ǟ ی ǐ ی ی ی ی Ә ی ی ی Ȫی ی Ә ǐэ ی ( ) ی ی ی 捘 ۔ (:۴۷۴۸)

ی ی ȓ ۔ ی ی ی ی с ی ی ی: (۱) ی یǐی۔ (۲) ʪ یǐی۔ (۳) ی ی یǐی۔ ی ۔ ی

(۱) ی ی ی ی ʪ ی یǘ ی یǍ ٰ ی ۔

(۲) ʪ ی Ȫی ی ی ی Ҙٰ ی ی ی ی ی () ی ی ی۔ ǐ ی ی ی ی ی ی ٰی ی ی یی ۔ ی ̪ ۔

(۳) ی ی ی ی ی ی ی ی Ҙٰ ی ۔ ی Ȫی ی ی ͘ ٴ ی ی ی ی Ҙٰ ی ј ی یی ٴ ی ی ۔

(۴) ǐی ی ی۔ ی ی یی ی ̪ ی یǘ ی ی ٰ ی ی ی ǟ ی (ی / ) ǟ ی 捘 ی ی ǐ ی 捘 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Γ ی ی ی ی ی ۔ ی یی ی ی ی ی ی ی۔

(۵) ی ҡ ی () Ȫی ی ҡ ی ی ی ی ی ی ی ҡ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ یٰ ۔ ٰ ҡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ۔

ی یٰ ی ی

Ǎی И یٰ ی ی ی ی ی ۱۴۲۴ یٰ ی ی ǟ ی ی ی ی ́ی یٰ ی ی۔ ٰی ی ی ی ٰ ی ی ᘪ ی۔

... یٰ یی یٰ ی ی ی/۴۳۰ ۵/۲۷۸ ی ی ی ی ́ی (ی ʡ ی) ی И ی ی ̐ ̐ ی ی ̐ ی ۔ ٴ ǐ ی ی ی ǐ ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی:

ی

ی ی یϘ

ی ј

ی ی ی یی یٰ ۔ ی ی یٰ یی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ یٰ

ی ی ی

Ǎی ۷۷

۱۶/۱۱/۱۴۲۵

: ی ی ی یٰ

ی ی یǐی ۔

ی ی ی

ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ( یٰ ȓ)

ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی۔ ی ی ی ٰ ی ی ی ǟ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی۔

ٰ ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ٰ ی.

ی یٰ

ی ی ی ی ۲۳/ ۱۴۲۵ یٰ ᘪ ی сی ی Ǎی ی یی ́ی یٰ ی ی ǘ ی یٰ ی ی ۲۰۰۵/ ی ۔

ی ی ی ی یٰ ی ی Ǎی یٰ ی یی یی ی ی یǟ Ȫی ی ی ی ی۔

ٰ ی. . . ی

ی ی ی ̪ (۱) یی ی ی ی ی ی ی ʘ (۲) یی ی ی (۳) یی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی یی ی ی یی ی ی یی ǐ ی ی ی ی ی ی ٰ ǟ ǟ ǟ ǟ ی ی یی сی ی ی یی ی ی Әǡ ٰ یی ̐ ی ی یی ٴ ی ی ی ʪ یی یی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ۔ یی ʪ ی ٰ ی یی ی ی ی۔ یٰ یی ی ی ی ی یی یی ی ی ǘ ᘪ ی ی ʪ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی یی ʪ ی ʪ ی ی ̪ ی ی ۔ ( ی ی ۲۰۰۵/)

(۶) : یǟ ی ی ی ی ی ی Ȫی Ǎی یٰ ی یی ی یی ی ی ʪ (ی ) ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ( ی) ی ی ی Ȫی ҡ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . (:۵/۷۳)

(۷) : ی ی ی ی یی (ی ) ی ی ی ۔ ی ʪ ی ی ی ی . . . (۳) ی ی ی ی ᘪ ی ی ی  ᘪ ی یی ی ی ۔

(۸) : ی ǁ یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ( ) ی ی () ی ی ۔

ǐ ی ی ی ی Ȫی ی ǟ ی ی ی Ȫی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی ǟ 捘 ʪ۔ ٰ ی ̐ ی یی ی ی ی ۔

ی ی ی ۔

(۱) ی ی ǘ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ǘ ی ی Ȫی ی.

(۲) ی ی ی ی јی ی Ȫی ǐی ی ی ی یǐی ѐی Ȫی ی ۔

ی ی یی ی ی ی И ی ی ی یی ی (:۵/۶۵)

یی ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (یٰ ی یی:۳/۳۴۶)

یٰ یی ی ی ی ی ی

ی ǁ ی یی ی یٰ یٰ یی یٰ ی ی یی ی ۔ ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی Ә ۔

ی ی ی ی ی ی ی ٰی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی () ی یٴ ی ی ی ی ی ی ی .

ی ٴ ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی Ȫی یٰ

ی ی ی ی И یٰ ی Ȫی Ȫی ǘ ی یٰ ی ٴ ی ̪ی ی ۔ ǘ یی یǟ Ȫی ی ی ٰ .

ʪ ی Ҙٰ ی ј ( ی ی ̐ ) ی ٴ ی ی یǐی۔ ی ی ی ی ی ی ( ی) ی ی ۔ ی ی ǐی ʘ ی ی ی ٰ ی ی ی ی ۔ ٴ یٰ ی Ҙٰ ی یی ۔ ی ی ی ی ی ̐ ی ی ی.

ی ی ی یٴ ی ی ی ی یǐی ی Ԙ یی۔

ی ی

(۹) یٰ ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ǐэ ی یǟ 捘 ی ی ی۔ ͘ ʪ ǐ ی Ȫی ی ی یǟ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ̐ ی ی ǟ ی ی ی (ٴ) ی ی (ٴ یٰ ی ی )

ٴ ی (یی ی ی ) ی ј ی ی ی ی یǐی ی Ȫی Ә ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ( ی ۔ ی ی) Ȫی ی ی ی ی ٴ ( ی ی ی Ȫی ی ٴ ی ی ی ی ی ی۔ ی Ҙٰ ی ǐی Ҙٰ ی ی ǐ ǘ ی Ҙٰ ی ی ٰ Ȫی ۔ ی ی ی ی ی یی ی ی ᘪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔

یؓ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ۔ یǟ ی ی ی۔

ی ی Ȫی ј یٰ ی Ȫی ۔

۴: ی ی. ی ی ی یǟ () ی ی ی ǟ ی ی یǟ ی ییی ی ی ʘ ی ی ی ی (یی ی یی) ی یی ǘ ǟ ی ی ی ی ۔( یٰ ی ی )

یٰ ی ǁ Ȫی ی ی ی ی ی ی یǐی ی ی . . . ی ی ی ی ی ( ی:۹/۵۰۷)

ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی یی ی ی ی ی ی (:۱۲/۱۴)

ی ی

(۱) ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ȓ ٴ ی ی ی ی ی ی ی ǘ  ی 捘 ی یی ی ی ی ی یی ی ی Ȫی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̐ ی ی ی ̐ ۔ ی ی ی ی ی ( ) ی ۱۴۲۶ ی ی ی (ی ) ۱۱/ی ۲۰۰۶/ ی ی ی۔

: ی ی یی ᘪ ی ۔

ٴ

۱۱/ی ۱۱/ی

ǁی // ۵۷-۵ // ۰۰-۶

// ۰۳-۶ // ۰۶-۶

Ȫ // ۱۵-۶ // ۱۶-۶

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۱۲ی ʘ ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی (ی ی یی:۳/۳۴۵)

ی ی . ( ی) ی ̐ ی ی ی ̐ ǐ ی Ȫ ی ی ǁی ی ی ی NJ ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫ ۰۶-۶ ۱۵-۶ ی ی ǡ ٰ ۔

۱۱/ی ۱۱/ی

ی () // ۵۲-۵ (ی ) // ۵۹-۴

ی (Ԋ) // ۵۶-۵ 搚 () // ۳۹-۴

ی (ی) // ۰۸-۶ () // ۱۶-۵

یی (ʪ) ۱۱-۶ ( Ǐ) ۱۹-۵

Ϫی () ۰۰-۶ (ǚی) ۰۵-۵

() ۰۳-۶ ᘪٴ (یی) ۳۵-۵

(ی ی ٰɓ ی )

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѡ ی ی ی یٰ ی ۔

ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ۔

Ȫی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ییی یییی ی ی یی یٰ ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѡ ی یǡ ی ی ی یی ی ی ی ǟ ǐ ی ی ی ی ی (ی ) ǟ ی ی ǐ ی ی (یی یی ) Ȫی Ȫی ی (ی ) ی ی یǟ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ 捘ی ی ی یی Ԙ ۔

ی ǐ ی ی ی ی ǐ ی ی ی Ә ی۔ ی ی یی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ٴی ی ی ی ی ی ی ی ی Әی ی ی ی ( ی ی) یǟ Ȫی ی ی یǟ ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ۔

ی

ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی Ȫی И ی ۔

۶ یǟ ی Ȫی ی ی ی ی桘 ی ǟ ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔ (ٴ یٰ ی ی Ȫی ی ) ی Ȫی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی Ș ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ј Ș ی ی ی ی ی ی ی ی یǘ ی ی ۔

ǁ ی ی ی ی ی یǟ ۔ ݘ.

ی ی ی

ی یی ی ی ی یی ی ی Ȫی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی یی ی ی ی ޡ ڡ ی ی ی ی ی ی ی یی ییی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔

ی ی

ٰ ǐ ی ی ی ی ی ی یǟ Ȫی ی ی ی ی ی ͘ ی ی یǐی ی یی ی ی یی ٰ Ș ی یی Ș ی ٰ . ی ی ی Ȫی ی ی یی ی ǘ ۔ ی ǘ ی ی ٰ ی ی .

ی ی ᘪ ی یٰ ی ی ی ٰی И ی ی ی (ی ی:۱۱/۲۸) ی ᘪ ی . . . ی ی ٴ ی ی ی (ی ی:۵/۳۷۴) ی یی ᘪ ی ی ی ی ی (ی یی:۳/۴۰۲)

͘ی ی ʪی ی ی ی ی ی یی ʪ ( ی ǘ ی ی ۔ (ی :۱۵۳)

ی Ǔ ی Ǔ یی ۔

ی Ȫی ǐ ی ی ی یی (ȡ ) ی ی ǟ ǟ ۔

(۱) ҡ یی ј ǘ ی یی ی ی ی ی یǟ ی Ȫی ی ٰ یی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی یٴ Ȫی ی ی ٰ Ǔ ی ۔

ی И ی ی. . . ݘی ی . (ی ی :۱/۲۱۶)

ی ۔ ی .

(۲) Ҙٰ ی ی یی ( ) ٰ ی یی ی ی ی ٰ Ҙٰ ǟ ǟ ј ǐэ Ҙٰ ی یی ی ی ی ی ی ۔

(۳) ی ی ی ҡ ی ی ی ی ۔

(۴) ی ی ی ی ی ی یی ǟ ǟ ی ی ی ی ی ۔ ی ( ) ی ( ) ی ی ی ی ۔ ی ی ی ۔

ی ٴ ی ی ی ی ی ۔

(۱) ی ی ی (:۵/۷۳)

(۲) ی Ҙٰ ی ی ی ی ی (ی:۷۲۲)

(۳) یٰ Ҙٰ ǘ ǘ ی ی ی ی ی ی. (:۳/۱۰۸ ی:۱۹۴)

(۴) ی ی (ی ی ی) ی ی ی ی ی (:۶/۴۷۷)

ی ی ی یٰ ی (ی )

ی ی ی ی ی Ҙٰ ( ی)

ی ٴ

ٴ ی ی ی ی ʪ ᘪ ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (:۵/۷۴)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی Ȫی ی ی یǟ ی ی ی ی ( ی ی ی ی ) یی ی Ȫی ۔ ی ی ی ی ی ( ی ی ) ҡ ی ی ی ی ی۔

ٰ ی ی ی ی ی ی یی ǟ ی ی ǟ ی ̐ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی (ی ی ی) ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی Ҙٰ ǘ ی ی ( ی ) Ҙ ی ی ی (ی) ی ( ی:۲/۲۶۹)

ی (ی ی)

ی ی ی ی ی Γ یی И ی ( ی) ی ی یی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ̐ ی ی 捘 ی ی ̪ ی ی ی ی یی ی ی ی Әی ѐ ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی یٰ ی ی ی ی یٰ ی . (:۱۲/۱۰) ی : ی ی ی . . . ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ( ی )

ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

(۱) ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی

(۲) ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔

(۳) ی ژ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ҁ ی ی ۔

ی ی ی ی (ی ی ی) ی ی ی یی ی (ی ی ی) ی ی ی ی ژ ی ی (ی یی ی) یی ی ی ی ی ی ()

(۴) ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ( ͘ ۲ )

(۵) ی ی ی ی ی ژ ͘ ۳ 捘 ۔

ی ی ی ی ی Ȫی ی јی ɓ ی ی۔

 ᘪ ی : ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی . ی ی ݘ ٰی. ی ی ی ی ی (:۵/۷۳)

یی ی ی یǟ Ȫی ی 捘ی ی یٰ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ Ȫی ی یی یٰ ۔

И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی یǐی ی .

ی ی ی ی Γ ی И ی ی۔

ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی:

(۱) ʪ ی ǐ یی Ԙ ی ʪ ۔

(۲) یی ʪ یی ی ʪ ی یʡ ѡ ۔

(۳) ی ʪ ی ی ی ۔

(۴) ʪ ی ۔

ی ی ی ی ی (۲) ی ی ی ی (۳) ی ی (۴) ی ی ی یی . (یی :۲/۴۳۴)

ی ی ʪ Ԙ ی ʪ ی ۔

( ی ی ی) ی ی Ԙ ی یی ی ی ی (:۳/۷۲)

ی ی ی ی ی ی ی یǐی ۔ ǐ ی ی ی ی یٰ ی ۔

یی ی ی ی ی ی یی ڡ ѡ یϡ یʡ ی۔ ی ی Ȫی ی ۔

ی ی ی ј

ی یی ی ǐ Ț ی ی ی ј ی ی ی ی ǐ ی ی Ȫی ی ی ی ی۔

ٰ ی ٰ ی . (ی ۴/۸۴)

ی یی ی یی ی ی ( ی یٰ ی ی ی ی ۴۶۱)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی . . . (: ۵/۷۱)

ی ی ی ی Ȫی ی

ی ی ٰ ی ی . (ی)

ǘ ی ی ǁ ʪ (۱۰۰) یӊ (۶۳) ی () ی ی ی ی Ȫی ǁ ǁ ی ʪ ی ی Ϫ ʪ۔ ی ی ( ) ی ی ʪ ی ( ی Ϫی ) ی ی ی ی ی ( ی) ی ٴ ی ی ی ی ی ی Ȫی Ȫی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی یی ʪ ی ǟ ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ј ی Ȫی ی ǐ ی ǟ ی ی ی ی ی ј ی ی Ә ۔ ی.

یǟ ی ی ی۔ ی ی ی ی:

: ی ی ی ǁی ی ʪ ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی Ȫی Ȫی۔ ی ی ی ی ʪی (ی : ۱/۸۳ یی)

: ی ی ǟ ی ی ̐ ᘪ ʪ ی ی ѐ Ȫی ʪ ی ی یٰ ی ی ی ی ی ʪ ی ی ǁ ʪ ۔ (ی:۲/۱۰۰)

ی

(۱) И ی ی ی ʘ ݡ ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی۔

(۲) ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ǘ ی ی ی ی یی یǟ ی ی ی۔

(۳) ی ǁ ʪ ی ( ی ) ی ǁ ی Ȫی ی ی ј ی ی ی ǐэ ی ی Ԙ ی ی ʪ ی ی ی ی ی Ȫی ی Ә ǐ ی ǁ ј ی ی ی ی ی ی ј ǁ ǁ ی Ș ی ۔ ǁ ی ۔ ی ی ʪ ی ۔ ی ی ی ی ی ۔

ǐ ی ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی یǟ ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی Ȫی ǐ ی ی ی Ȫی ی ی ٰ ی ی ی ۔

یٰ

ی یی ی ی ی ی یی ی ǟ ی ǟ ی ی ی ی ی یǟ Ȫی 捘 ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی . ی ٰ ی یی ی ی یٰ.

* * *

---------------------------------------------

01-12 : 92-93 1429 1430 2008 2009