اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
فلم خدا کیلئے قہرِ الٰہی کو دعوت
: مولانا سعید احمد جلال پوری
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 3‏، جلد: 92 ‏، ربیع الاول 1429 ہجری مطابق مارچ 2008ء
: | حالات حاضرہ | | میڈیا / ذرائع ابلاغ | | اجتماع ومعاشرت |
ی ی

ی ٰی

: ی ی

 

ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

یٰ ی ییٰ یی : ٰ ی ٰ ی ی Ș ی یٰ ی ٰ! ی Ș ѿ ی ٰ ی Ș ی Ǔ۔ ( ޡ ј :۴۸۴)

: ی Ϙ ی ی ᚘیǟ ی ی ی یǡ ی ! ی ی Ȫی ǿ ی: ǟ Ț ѡ ی ǿ Ȫی ͘ ی یǡ ی ! ی ی Ȫی ǿ ی: ǟ Ȫی ѡ ی ی ی Ȫی Ȫی ی ̪ ۔

ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ یی ی Țی Țی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی 捘ی ی یی эی ۔ ی ی ی э ی ی Ǎ ی ی یی ی ǐ 捘 ی ی ی ی ی ی یʪǡ ی ی ǟ ی۔

ی ی ی : Ș یѓ ( :۲۲۶ :۱۵) ی یǐی柺 Ә ژ ی ی ی ǁی ͘ ی یی ی ی ی ی ی ǘǘی ی ی ǚ ۔ ی ۔

ی ی ی ǚی ی ی ǡ ی ӡ ی Әی ی ی ی ی ی ی Ȋ یی ی ʡ ᚘی ی ͡ ϐی یی ی ی ی с ی ی ی ی ی ی ی: ژ ی ѓ ی ی ی ی ی ی ј ی ! یٰ ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی

ی ی Ɗ ی ی ی یٰ ی ی ј ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ϐی ǁی ی ϐی Ȫ ј ی ی ̐ ʡ ی ̐ یی ی ̐ ʡ ی ی ̐ ʡ ی ̐ ی ̐ ی یʡ ی ی ̐ ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی یǿ ی ی ی ǁی ی ی یǿ ǐ ی ی ی ی䘚 ی ی یǿ ی یǿ ی ی یی ی ی ی یс ی ی ̐ ی یی ی NJ ی ی ʪ یǿ ی ی۔

ی ʪ Ϙ ی ʪی ʘی ی ی ی ی ی ی NJ ی ی ی ی Ȫی ǟ ǡ ی Ȫی ی јی ̪ی ی ی ی NJƊ ی ی ی ی Ә ی ǘی Ϙی یی ی ی Ǐ я ی ǐ ی یی ی ی یی ․․․ ی ͘ ی ی ی ی ی یی یی ․․․ ی ی : ی ی ی ( :۲۱۸ :۱۵) ǡ ی یی ی یی ی ی ǐ ․․․ ی ی ی ی ǚی ی ͘ ی ǚی ی ․․․ ی Ә ! ی ی ی ی ̪ ی یی ̪ ی ی ی ی ی ی ی Șی ̪ ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ! Ǎ ی я ǘ ی ی

! ی ی ی ̪抡 Ӎ ی ی ی ی ی ی Әی ʪی NJی ی ی ی ی ѿ ی ی ј ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ȡ یʡ ʡ ʡ ی یʡ ی یٰ ی یی ی ۔ یٰ ی ѡ ی ی ʪ:

Ԙ ی یٴ ٴ ی јɡ ʘ јی ی یٴǡ ی ј Ș Ƙ ی ی ѡ ٰ ی ی یی ی یИ (:۲۲۱)

: ј ʘ ی ی ی ј ی ی ǐэ (ј ) Ȫی јی ʘ ی ی ј ǐэ (ј ) Ȫ ی ی ی ی ǁ ͘ ǁ ͘ ǘ ی ی۔ ( ی )

ی ی ی ی ی ی ی ی ᚘی ی ј ی ی Әی یی ی ᚘی ی ی э یǐی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی یǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی ی䊿 ی ی ی Ϙ ی ʘی ی ی ی ی ی ی

! ʘ ی ی یی ی ǟ э Ȫی ǁ ی ǁی ی ۔

ی ی ی یٰ ی ی ʡ ی ی ی ʡ یی ی Ț Ț ی ј ی ʘ ǘ ی ی۔

ی ǁ ی ی ی ǁ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ۔

ی ی ǘ ی ی Ȫی ی ٴ ی ᘪ : ی ی ی Ǔ (Ԙٰ :۳۳) ی ی ی یǡ ی ی ی ǁیǡ ی ۔

ی ی ی ی ی ی

ی ی یѡ ݘ ی Ȫی ی ی ی ی ی ۔

یی ی ی ʪ ی ی Ɗ ی یی ی  Ǎ ی ی ی ی э ی ی ی:

ی Ȫی یی ی Ә ی ی ǁی ی ی ی ǡ یی یی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ʪی یǐی ی ǟ ʪی یǐی۔

ی ی ی Ә : ی Ȫی یی ی Ә ی ی ǁی ی ی ی ǡ یی یی ی ی ی ی ی ǁǘ یی ی ی ی ی ǘی ǐ ی ی ی јی ی ی ʪ ی ʪ ی ی ی ی ѐ ی۔

ǐ ی یٰ ی یی ǘ ی یٰ ی ی ی 捪 Ә ی ی یی ی ی ǘ ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی Ȫی ی ی ǟ یی Ȫیی Ȫی ی ی ی ǘ ی ی ǐ ی ی یی ی ی э Ә ی ی یѡ ǡ Ȫیی ی ی ی یǐ ی ی ی ی ی ی ی یٰ ǁی ی ی ی ۔ ی ̪ ی ی ی ی ǁی یی ǟ ی ی ǐ ی یی ی یی ی ی ی ی ی

ی Ȫی یٰ یی ی یی ی ی ǁ ٰ ی ی ی ی ی ی یی ی Ȫی ی ی ی ۔ یٰ ی ی ی ۔ ی۔

̪ ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ʡ ی ی یǐ یی یǘ ی Ȫی ی ی ی ی ی

Ȫ ǟ ǁی ǟ ی ی Ԙ ی ی ی Әی

ی یǡ یǡ ی ی ی Ϙ ҡ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی یٰ ی ی۔

ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی NJ ی ی Țی ۔

ٰ ی یی ی

ی ٰ یٰ یٰ ی ی ی

$ $ $

---------------------------------

3 : 92 ی 1429 ی э 2008