اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
نگاہِ نبوت کی فیاضی
: محمد حنیف نقشبندی
: | تاریخ اسلامی | | احسان وتصوف |
ی یی

ی یی

: ی ی ی ی ̪䐡 ǘ

 

ی ی ǘی ی ی ی:

ی ʪǡ ی ی ی ی ی ی ی یǡ ǘ ی ی Ә۔

ی ی ی ی ǟ ѐ ی ی ی Ϫ ʪ۔ ی ی ǁ 暪 ȍ ی ʪ۔ ǁ ی یی ǟ ی ʪ ی ѐ ی ی ʪ ی ی یی ی ی ʪ Ȫی ی ی ی ۔

Ϫ ی ی ʪ ѐ Ȫی ی ی ی ی ی ʪی۔ ... ی یی... ی ی ی Ә ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی۔

* ی ی ی ی ( ) ی ǘ ѐ ی ی یǡ ! ی ی ی۔ ی:

Ȫی! ی ی ی 柡 ی ǁی 䘪 ی ǟ ی ی ی ۔( ::۱۹۳)

ی یی یی ی ی ʪ۔ ی ǘ ی И ʪ۔ ʪ ی ی ی ی ی ی И ی ʪ۔ ی ی ی ʪ ی ی ی ʪ۔ ی ی ̪ ی ی ی ی И ی ی یی ی ی ی ی ʘ ی یی ی ۔ یی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ˜ ی ѐی ی ی ی ی: Ȫی! ۔ ی ۔ ی یǡ ! ی۔ یǡ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ǘ ی ی ی ی ʪی۔ ی ی: Ǎ ! ۔ یǡ ی ј ۔ ی ی۔ (͘ی ی ی ʪی:۴۴۵)

* ͘ی ی ʪی ѐ ی ʪ ی ی ǘ ی ѐ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ۔ ʪی ʪ ی یǡ ! ی ۔  یǡ ی۔ ی ʪ ʪی یی Ȫ ʪ ѐ Ȫی ʪ۔ ی ǘ ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ʪی ʘ ی۔ ʪی ی  ی یی ی ی ... ی ی ی ٰ... ј ی ی ۔ (ی ݡ:۵۲۷)

* ی ی ᘪ ی ی ی ی ی NJ ی ی ی (ی ی ) ی یǡ ی ј ی ʘ  ی۔ ( ی )

ی  ی ی ʪ  ی ی:

ǟ ی!

ی  Ǎ ۔  ٴ ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی  ی یی ی ی ی ی ی ی ی  ј ۔ ( یʡ:۱:۹۲)

ѐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ǘ ٴ ی ۔ ی ی ѐ ی ٰ ... ی ی ی... ی ۔ ی ۔ ی ی ی Ȫی ʪ ی ی ی ی ۔ ʚ NJ ی ی ی ǘ ѐ ی ی Ә ی ی Ȫی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی... ی ی ی ی ی Ԙ  ی ۔ (ی ی ѡ:۴۹)

* ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی  ی ی۔ ی ی ǁ ی ʪی ی ی ی ̪ ʪǡ ی ی ی ۔ ی ی ј ی:

ی ی ۔ ( ی: ۲۳/ی ۱۹۶۳/)

* ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ۔  ی Ȫ ی ی ی ی۔ ی  یی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ۔ ی ʪ ǘ ǁ ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔  ی:

یǟ ی ǘ ǘ ی ی ǘ ی ǘ ی ی ی ی ǡ ی ی 柡 ی ی ۔

ی ǁی یϪ ۔ ی сی ʪ۔ ی ی ی ʚ ی с۔ ی ی ی۔ 捪 ی ! ی ی Ȫی ی ʪ۔ ی ǟ ی ی ی ی ی۔

ی Ϫی ی Ț ʪ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی (ی ی ی ) ی ј ی ی۔ ی ǘ ͘ ی:

NJ ی ی с Ϫ ی یی ی ی ۔ (ی ʡ:۷)

* ی ی Ҙی Ϫی ѐ ی ی ی ʪی ی ی ی ͘  ی ی ی Ә ی ی ی۔

ی ی ٰ ی ی Ҙی ی ٰ ی ی ( ی) ی۔ ی:

ی ی ی ی ی۔

ی ی ۔ ʪی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی Ț Ȫ ۔ ǘ Ț ی ј ی:

ی (ی ی ) Ț ی ی۔ ( ȡ:۲۶)

***

_________________

10-11 : 92 1429 - 2008