اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
تحقیق الکلام فی بیان السبب لوجوب الاحکام
: مفتی تنظیم عالم قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ، شماره 10-11 ، جلد : 92 ذيقعده 1429 ھ مطابق اكتوبر - نومبر 2008ء
: | فقہی احکام ومسائل | | قرآنیات وعلوم القرآن | | حدیث واصول حدیث |
ی ی ی ͘

ی ی ی ͘

: ی یی ̡

 

ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی. !

ی ͘ ϡ ʡ ʡ ی۔ ی ی ی ی: (۱) ی ی ҡ ʘ ی۔ (۲) ی ی Ҙٰɡ ی ی (۳) ј ی ۔ ی ǁی یی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی۔

ی

ی ی ی ی сی یی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ȍ ی ۔ ی ʪ ʪ ʐی ی یǟ ʘ ی ̪ ǐэ Ȫی ی ی ی ی یٴ ی ̪ ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی () ی ی ی ی ی ǟ ۔ ی یی ی یی ۔ ٰ ی ی ی ی ی۔

ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی یٴ ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘی یٴی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . (ی:۱۳۳)

یی ی ی یی ی: ی ȡ ۔

ی ی

ی ی۔ یی ی ݘ ٴ ۔ ی ی یݘ . (ی ی:۲/۱۵۴)

ی ی ݘǘ یی یϐی ی ی ی ǁ ǁ Ȫی ̪ ی ی ( ) ی ی یی ی ی ی ی ی ҡ ( ی ی یٴ ی ) ی ی یǟ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ٰی () ( ی ) یی ی ی ی یٰ ی ۔

ٰ ٰی ی. ی ی ی ی ی . (:۲/۸۸)

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ۔ ی ی یی Ș ی ی ی ی ۔

ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ȓ ی ی ʘ ی یǐی ۔ ٰ.

ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی۔ یی ییی ی ۡ یʡ یʡ ی۔ ی ی یی ی ی ۔ ۔

ی یی یی ی ی ی ی ی۔ ی Ȫی ی یی ی ی ۔ ۔

(ییی) ی ی ی ی یی ی ی Ȫی ی ی ی یی ڡ ی ی . ی ی ۔

Ә

ی (ی ) یی ی یی Ȫی ٰ (ј ) یی ǘ ی ی ۔ Ҙٰ ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی Ȫی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی یǐی () یی ۔ ٰ ی ٴ ی ی ی ی ی ی (ѡ ) ی یی ی ی ی ی ۔

ی (ی:۱۱/۴) (:۵/۶۶) ( ی) ی ٰی ی ی ی (ی:۹/۴۵۴)

ی

ی ۔ ی ی ی ǐ ی یی ی Ȫی ی ی ǐ ی۔ ی ی Ҙٰ ی ی۔ ی ̪: ی یی ǐ ҡ ی ʘ Ȫی ی ǐ ی ی ی ی ی ی یی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی () ی ی ( ی) ی ی ٰ ی ی ۔

ی ی

ی ی ۔ ی ی ی ی:

(۱) ی یی ʪ ی ی یی ی ی ʪ ی یǐی ی یی Ȫی ی ی۔ ی ( ی) ی۔

Ҙٰ ی ی ݘ ی Ҙٰ. (:۵/۶۳)

ی یی ی Ҙٰ ی ی ی یی ی ی ی ... ی ی ی ی . (:۵۶) ( ی ی . یٴ )

(۲) ی ی ی ʪ ی ( ی ی ) ی ی یی ی ی ی یی ی ی یی ی ی۔ یی ی ی ی ی ی ی Ȫی یی ی ی ۔

ی یی ی ی ی ی ی Ҙٰ ی .

ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی . (ی ی:۲/۱۵۵)

ی

ی ی ی јی۔ ی ی ی ی И ی Ș ی یی ٴ ی ی یǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Әی یی ی یǐی ی ی ی ی ی۔

ی ʪ

ی ʘ یی ҡ Ҙٰɡ ی۔ ی ʪ ی یی ٰی ( یی ) ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی یی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی یی ǟ ی ۔ ʘی ی ی. ( ѡ:۷۳)

ی

Ҙٰ: ی ... (ی:۱۵۳) ی ی ی ی . (ی)

Ҙٰ ی Ҙٰ ی ی ی ٴ ی Ҙٰ ی ی ͘ ی . ( :۱۲۲)

ی ی ( ی:۱/۲۴۸)

: ی ی ی ی ی (ی) : ی (یٴ ی:۱۶۱)

͘ () ͘ ͘ ی : (ی) ی ی ی (ی:۵۱).

: ی ی ی (ی:۳/۳۳۳)

: ی ی ی (ی ی:۲/۱۰۲)

ی: (:۵/۷۳)

... ی ی ی یی ی. (:۵/۶۵)

ی ی ی ی (یی ȍ ) ی ی ی ی ی И ی ی ی .

(۲) ی ی

ی ی ی Ȫی И ی۔ ی ی ی: ی ی ی (۹۹)

ʘ ی ی (۹/۵۰۷) Ȫی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی یٴ ی ی ی ǘ ی ǘ ی .

یی ی ȍ ی ی ی یی ی ی Ȫی ی ی ٰی یی ǐ ی ѐی ی ی ی ی یǐی ی ی ی ی ۔

یی ی ǐ ǘ ی (ی ی ) ۔ ی ی ی ݘی ی ی ǐ ѐی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ٴ ی ۔

(۳) ی

ی э ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی۔ ی ی ی ی ی ی ( ی ی ی ی ی)

ی ی ی ݘ ی ی ی ٴی ی ی . (:۲/۸۸)

یی ٰی ی یی ی ی ی ی ی ی ۔

(۴) ی

ی ی Ȫی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی یی ی ی یی ی Ԙ ǐ ی ی یی ی۔ ی ی Ȫی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ǐэ ی ی ی ی ǘ ی Ȫی ی ی یی ی ی ی ی یǐی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییٰ ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی И ݘ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یٰ ی یی И ی ی یٰ ٰ ی. (ی ی ی ی:۱/۲۳۴)

ی ... ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ... ی ... یی ی ی (ی:۳۳ ی ی:۱۷۴)

ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی یی ی ۔ ی ی Ȫی ی ی ی ی یی ی ی ی ҡ ی یی ی یی ی ی ۔

ی ی Ә Ȫی یی یی ی Ȫی ی ۔

ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی . (:۵/۶۵ ی)

(۵) ٴ ی

ی ی ی ی :

ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی یی . (ی:۱۷۸)

ی ی Ȫی ی۔

ی ( ی ی ) . ()

ی ی ᘪ ۔

ی ی ی ... یی ی ی ی ی ی.

یی ی ۔ ی یی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی یی ( ) ی ی ۔

یی ی ی ی ی ی ی (ی ) ی ی . (یی یی:۱/۲۲۰)

یی ʪ ی ی Ȫی ی ۔ (یǟ ی ی ی ی ی ی )

(۶) ʘ

ʘ ͘ یی ʘ ͘ ʘ ی ی ۔ ی ʘ ʘ یی یی . (ی:۴۲۲) یʘ ʘ (ی:۴/۶)

ҡ ی ی یǐی ʘ ی ʘ یǟ ʘ ی ( ) ی یǘ ʘ ۔ ی ی ی ی ی۔

ʘ ی ʘ ( :۴۶)

ی ۔ ٰ ی ǟ ی ی ی И ی ی ۔

ی ی ی ی ͘ ʘ ی Ȫی ی ی ͘ ی ی ی ی۔

͘ ʘیی ͘ ی

ی ی ј () ʡ ʡ ی ی ی ͘ ʘیی ʘی ی ی ی ͘ ی ی ی ʪ ȡ ی ی یی ی ی ͘ ی ی۔

ی ی ֡ ͘ ی ی ی ͘ ی ʘیی ی ͘ ʘیی ی ʪ ی ی ی ی ͘ ی ی۔

ی ی ᘪ ی:

ی ͘ یٰ ی ی.

یٰ ی ͘ ʘیی ی ʘی ٰ یٰ ٰ یٰ ی ی ی ͘ ... ی ی ی ی ٴ ی ͘ ʘیی ی . (ی ی :۵۵)

͘ ی ی ی

: ی ی ͘ ی ی. () ͘ ی ј ی ͘ ی ٴ ͘ ǐ ͘ ی ی ǐ ͘ ی ٴ ی ی ۔

: ی ی ͘ . یی ی ͘ ی ی یی ͘ ی ٴ ۔ ی ی ی ی۔

: ی ی ی ͘. یی ͘ ۔ ی Ȫی ی ی۔

: ی ی ی ی .

یی ی ͘ ی ۔

ی ۔ ۔ ی ۔

(۱) : ی ͘ ی ی ی Ԙ ی ی ی (ی)

(۲) : ͘ ی ی Ȫی ی ۔

͘ ی ی Ȫی ی ۔

ј ی ی ی ی ی یی ی ی ی (:۲/۲۰۳)

(۳) : ʘ ʘ ی ʘ ͘ ʘ ʘ ͘ ʘ ی یʘ یʘ (ی:۴/۶)

ی ʘ ʘ یی یی (ی:۴۲۲)

ʘ ی

ی ی یی ʘ ی یٴ ʘ ʘ۔ ی ٰی یٴ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ʪ ی ی ʘ ی ǘ ʘ ی ̪ ٰی ی ی ۔

ʘ ی ی ی ʘ ی ی ʘ ی ی ی ʘ ی ʘ ی ی ʘ (:۳۵)

ی (ی)

͘ی ی ٴ ی Ҙٰ ی ی ٴ ی ی ی ی ی ٴ ی ی ʘ ی ی یی ی یی ی (ǐэ ʘ ͘ ی ʘ Ȫی ی ی ی ی ) ҡ ی ی ی ی ی ʘ ییی ʘ ʘ ی ی Ǎ ۔

ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی یʘ ( ی ) ی یی ی ی ی ی ی Ә ی ʘ Ȫی ی (ی ی) ی ی ی۔

ی ی ٰ یٰ ی ی ͘ ی ی ی ͘ ی ϡ ڡ ʘ . (ی ی ی یی:۲/۲۳۶)

ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی (:۲/۴) ی ی ی ی ی ی۔

(۱) ٰ یٰ ٰ ʘ ʘ ی ی ی (:۱/۱۴۱)

(۲) ی ی یʘ ʘ (ی: ۱/۲۱۱ )

(۳) ی ی ʘ ی ی (ی:۳/۳۳۳)

(۴) ی ی یʘ (ی:۲۳۲)

(۵) یʘ یʘ ی ی ی ی ی ی (ی:۴/۶)

(۶) ی ٰ یٰ ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی .... ی ی یʘ ʘ (:۲/۴)

(۷) ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی (ی:۳/۵۷۲)

(۸)... ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی (:۲/۱۰۱)

(۹) ی ٰ یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی Ҙٰ Ҙٰ ی ی ی ی Ҙٰ ʘ ی ʘ ی . (ی :۲/۱۵۰)

ǐ ی ʘ ی ۔ ǐی ی ی ی۔

ی ی ی ... Ø ی ٰ Ә ی ی ی ی (ی:۴۲۱) ی ʘ ۔

ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی یی ی ۔ ی ی ی Ҙٰ ۔ ی ی ی یی ی یǐی ۔

ی ی یٰ ... یی ی ی ی ی (ʘ ی)

ǘ ی یی ی ی ی ی یی ی ی (:۵/۶۵ ی)

ی ی ی ی ی ی ی ی ژ . ی ی یٰ ʘ ʘ ( ی ی Әی:۳/۳۷۶)

(۱۰) ʘ ی ʘ (ʘ ی:۹/۵۰۶)

یی ی ᘪی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی یی ی ی ی ... ی ی ی ی ی ( ی:۴/۳۸)

ی ی ی ی ی ی ی ی ( ٰ) ǐ ی ی ی ی ی ی ۔ (ی: یی :۶/۴۷۸)

ی ʘ ی ۔

ی ی

ی ی ی یی ی: (۱) ی ʪ (۲) ʘ (۳) ۔

ی ی ی ی ی Ǎی ی یٰ ی ۔ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ҙٰ ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی یǐی۔ ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ۔ ی ی ی ی ǐیی ی ی ٰ ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی Ԙ ی ۔

یی ٰی

ی ییی یی ٰی یی ی ٰی ی ی ʘی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی یٴ ی ۔

ی ٰ یٰ ی (ی)

ی ی ی (ی ʘݡ:۲۳۰)

ی ی ی یی ی (ی)

یی ی ی ی یی یٰ ٰ Ҙٰ ( : ۳/۱۸۵)

ی ی ی ی ی ی ی (ʘ ی:۹/۵۰۸)

ی ٰی ǘ ی ی ͘ی ʪ ی ی ٰی ی ٰ یی ی ی ͘ ٴ ی ی ۔ ͘ ی ی ی ͘ ی ͘ ی ی ی ی ( ی:۹۹)

ی ی ی ی ی ( ی:۱/۲۲۴)

ی ͘.

ی ی: ی ی ٴ ی ͘ ʘیی ی ( :۵۵)

یی ی

ی ی ی ی ی ی ی Әی یǘ Ǎی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ۔

()

یی ی یی ی ی یǘ ی ی ی ی :

ی یی ی ی ی ی ()

ی ی یǟ ی ی ی ی یی ی ۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ۔

یی ی ٰ یٰ ی ی ی (یٴ ی:۱/۷۲)

ی یی ی ی یǘ ی ۔ ییٴ.

ǐ ی ی یی ی ی ی ی Ȫی И ی ۔

ی ۔ ی Ȫی ییی ی ی ی ی۔ ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی یی ی ی ی ٰی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ٰ Ȫی ی ٰی یی ( ) ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ٰ یٰ ی ی یی ی ٰ یٰ ی (یٴ :۵۷)

یی ی ی ی ٰ یٰ ی ( :۸۱)

ی:

( ) ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی (۱) ی ی ی ی یی ی (۲) ی (۳) ی ی . ( )

ی ی ی ی ی ٰی ی ی ی ۔

()

ٰ ی ۔

ی ی ی

ی ی. ( :۴۹)

ی

( ) ی ݘ ی ی ۔ ی ی ۔ ی ی۔

ی ی ی ǐ یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ۔

ǐ ی یی ی یی Ȫی ی ǐэ یی ۔ ی ی ی یی ی ی ͘ ی Ȫی ی ی ی ی ی Ȫی ی ǟ ی ی ی ۔ ی (ی ) ی ی ی Ȫی ʘی یی ی ی ی ی ۔

یی ٰی ی ی ی ʪ ی ϐی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی یی ی ٰ ی ی ( ی ی ٰی ی ی ی ) ی یی ی ̪ ی ی ی ی ۔

( ) ی ٴ یی ی یٴ ٰ یٰ ی ی ی ی ٰ یٰ ی یی Ԙ ی ی ی یی ی ی ی ... ( :۳۵)

ی ی Ԙ ʘی ی ی ی ݘ ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی (:۵/۶۷)

ǟ ی ǐی ٰ Ȫی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ٰی ۔ ٰ یٴ ی ی Ә ی ی ی ی (:۳۵) یی ( ) ǐ ی ی ی ی Ȫی ی ۔

ǐ ی Ȫی ی ی ٰ Ȫی ی ی ی ی ( ) ی ی ی ی Ә ی ی ی ǘ ی Әی۔ ǟ ی ی ی ی ی ̪ Ә ی۔

ی Ԙ ی ی ٰ ی ی Ԙ Ԙ ی ی ی ی Ԙ ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی یی۔

ی ی ی ʪ ی ی ʪ ǐ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ۔

ی ̪ ǐ ی ی ی ی ی ی ٰی Ȫی ی ǐ ی ی ۔ ی ی ی ی ی И ی ی ی ǟ ی ی ی ی ژ۔

( ) ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ( ی ی:۱/۲۴۵) ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی۔

(ی ) ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ǐ ی ی ǁ ǁ ی ǘ ی ی 捘 ی ی ی ی ی ی ( ) ی ǐ ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ͘ ی ۔

(ʪ ) ی ǐ یی ی ٰی ی ی یی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی ی۔

ی ... ی یٴ ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی (یٴ ی:۱۱۹)

ی ی ی ی یǟ ʘ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی۔

(ǟ ) ی Ȫی ی ͘ ی ۔

ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ۔ ی ǐ ی ٴ ی ی ی ۔ .

( ) ی ǟ ی ʘ ی ȡ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ( ) ی ی یی ی Ȫی Ә ۔ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ǘ ی ی ی Ȫی ی یǟ یی ی ی یی ٰ Ș ی یی Ș ی ٰ ی ی ی ۔

یی

ی ی ی ی: (۱) ی ( ) (۲) (۳) ۔

: ی ی Ȫی ی ی ی ی ۔ ی ی (ی:۳/۳۴۵)

ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ یی ی ی И ی ی۔

ی: (۱) : ی ی۔ ی (ی:۲۲۲)

ی (ی:۴/۹)

(۲) : ی ͘ ی ی Ȫی ۔ ی ی یٴ ی ی ی (ی:۱۳۳)

(ی:۷۱۴)

(۳) : ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی (:۲/۸۸)

ی ǐ Ȫی ۔ یٴی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی (ی ی:۱۳۸)

ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔ ʘی ی ی ی ی ʘی ی ( ѡ:۷۳)

ی И ی ʘی ی ی ی۔

ی ی ی ʘی ی ی ی ی ʘی (ی:۱۷۳)

ی ی ی ... ی ( :۲/۴)

ی ی ی ی ی ی ی (ی:۶۳۴)

ی ی ی ی ی (یی:۱/۱۹۵ )

ٰ ʘی ҡ ی ی ی ی ی (ی) ی ۔

ی ی ی ی ی (ی:۶۳۴) ی ی . (ی:۳/۳۳۱)

ی ی ی ( ی ی (ی:۶۲۵)

ی ی (ی:۲۱۶)

ی ی . (یٴ ی)

ی ی یی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ʪ Ȫی ی ۔ ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی (ی:۱۵۰)

ی ی ی ی ݘ یی ی ی ی . ی ی ی ی یی . (یٴ ی:۱۵۰)

ی ی Ȫی ۔ (یی:۲۲۴)

ǐ ʪ Ȫی ی ی ی .

ی ی ی یی ی ی Ȫی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی یی ј ی ی ی ی ی ǐ ǘ ی ی ǐэ Ȫی ی۔ ی ی ۔

(۱) ی ی ʘ ی ی ی ی ی (یی:۲۱۸)

ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی:۲/۴۱۹)

ی ی یی ی ј ()

ǘ ی ی ǘ (:۲/۱۷۵)

ی ی ʘی ی یی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ҙٰɡ ѡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی۔ ی ی یی ی ی ǐ ۔

Ҙٰ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی (ی:۱۱/۴)

ی ی ی ی ی ی (ی ی:۱۱/۹)

ی

э ʪ ی ی ی ی ی ی ی یǐی یی ǐ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ȫی Ҙٰ ی ی ی ی ۔

(ҡ ی) ی ی ی ی ی ی ی ی یی ǐ ی ( ی ی ی ) ی ی ی ی Ȫی ی ی ǐ ی ی یǟ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ј ی ۔

ʘ ی (ی:۴۵۳)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ (یی:۱/۵۱)

ی ۔

ی ی Ә ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی (ی:۲۲۳)

ی ی ѐ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی یی ۔ ی ی ǐ ی ( ) ی ی ی ی ی۔

ی ی Ȫی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И (:۵/۶۴)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ژ ( Әی:۳۷۹)

ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ǐ ی ی ی ۔ (ی:۷۱۴) ǐ Ȫی ی ی ( ی ی) ی ǐ Ȫی ی .

ی ی ی (ی:۳/۳۴۵)

ی Ȫی ی ی ی یʡ ʡ ( ) ی ۔

ی ی ی ی ۔

ی ی ǡ ی ی ǡ ی ی ی ی ۔

ی ی ی () јی ۔ ی ی ͘ یǘ ی ی ی ی ی یǐی ۔ ی ی . ی ی ی Ҙٰ ی ... ( ی Ҙٰ . (:۹۶) Ҙٰ ی ی ی ی ʘ ی ی یی ی Ȫی ی ٴ ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ی:۳/۳۱۴)

ی ی ی ی ( :۷۵)

( ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( :۳/۳۱۳)

ی Ȫی ی ی ۔

ǘ ی ی ǘ . (:۲/۱۷۵)

یی Ҙٰ ی ی ی ی Ȫی Ȫی ۔ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ǐ ی ی ѐی ی ی ی ی ی ی ی Ҙٰ یی Ȫی Ȫی ǘ ی ی ی Ҙٰ ۔

Ҙٰ ی ǘ ی ی Ҙٰ ǘ (ی ی:۴۴۶)

ǘ ی ی Ҙٰ ǘ ( ی:۲/۲۶۹)

ی ی ٴ ی ی ͘ ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ø ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی И ی ی ی یی ی (:۵/۶۵ ی)

یٰ ی ی ی ی

ی ی

ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ... ی ی ی .

ی : ی ی ی ی

: ی ی ی ی ی ی ی ی

ی : ی ی ی ی ی ی ی ی

ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی )

ی ی یی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی (:۱۱/۸)

یی ی یی ی ی Ȫی ۔ ی ی ی Ҙٰ (:۵/۶۷)

ی ۔

ی ی (:۲۷۴)

ی ی ( ی ۴/۳۸)

ی ی

ی Ȫی ی ( () یی ی ی ۔

ی ی ی (ی :۴/۱۶۶)

() ی ی ی ( :۴/۱۶۶)

... ی ... ... . ی ی (:۵/۶۳)

ی ی ی ()

ی ͘ ی ی ی ͘ ی ۔

ی ͘ ی ی ی ( :۶۰)

یی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی (ی:۱۱/۴)

ی ی ی ی (ʘ ی:۹/۵۰۷)

... ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (ʘ ی:۹/۵۰۷)

ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی یٰ ی (یی ) ی ی یی ی ی یی ی ی۔

یی ی ی ی ی (:۵/۶۱)

یی یٴ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی۔

(ی یی ) ی ی ی ی ... ی ی ی ی یی ی (:۵/۶۳)

یی ی ی ی Șی ی ی ی۔ǐ ی ی ی ی ǐ ی ی Ȫی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ۔

یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی۔

ی ی ی یی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (یی :۶/۴۷۸)

ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی یی ی ی ی ی۔

ی ی یی Ȫی ی ی ی ی ۔

ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (:۵/۶۲)

... ی ی ی ی (ʘ ی:۹/۵۰۷)

ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ (:۵/۷۶)

ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی یٰ ی ی ʪ ۔

ی یٰ

یی ی ی ی ی یی ی ʪ ی ۔

ی ی ͘ ɡ Ҙٰ ی (:۳/۱۰۲)

ی ی (ی:۲۰۸)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (یی:۱/۱۹۱)

(۱) ی ی ی Ҙٰ ͘ ی. (۲) ͘ ɡ یɡ ی ی . (۳) ی ی ی ی (ی:۷۳۳ ی ی)

ǐ ی ی ی ی یǡ ی یǡ ی ( ) Ȫی ی ǐ ی ʪ Ҙٰ ی Ȫی ی۔ ٰ

(۱) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۲) ی ی ǐ Ҙٰ ی ی یی ی ی ی Ȫی یی یی ی ۔

(۳) ǐ ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ی ٴ ی Ȫی ی ی Ҙٰ ی۔ ی ی Ȫی ی ی ۔ ǟ Ҙٰ ی ی ی ی یی ی ی ی ی یǐی ۔

ی ی ی Ҙٰ ی ی ٴ ٰ ی ی ی ʪ ی Ȫی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ͘ ی ی (:۵/۶۸)

ی ی ی ی ی ی ی ی (ی:۴۰)

ی ی

ی ی ی Ȫی ی (ی ) ǐјی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٰی ݘ ۔ ی .

(ی )

________________________________

10-11 : 92 1429 - 2008