اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
فتنہٴ قادیانیت سے باخبر رہئے
: مولانا نظام الدین القاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
شماره 4 ، جلد: 94 ، ربيع الثانى جمادى الاول 1431 هـ مطابق اپریل 2010 ء
: | رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت | | ایمانیات وعقائد |
ٴ یی !

4 : 94 1431 ǁی 2010

ٴ یی !

: ی ی

ی یی

ی ی ی ǘ ی ی ی ی یǡ ی ی ͡ ی ی ی Ӂ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә۔

یٰ ی ی یǡ ی ی ی ǘ ǁ ی Ȫی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی :

ٰ ی . (:۷۵ :۱۷)

ی ی ی ۔

ی یی ѓ ی ᘪ ی:

ی ٰی ی ی ی . (یی :۱۶۴) ٰی ی ی Ș : . ( )

ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǘ ی ی ی ۔ ی ی یٰ ی ی ی ی ۔

ٰ ی ی ی ӘǺ ǁی ی Ә یی ی یی ی Ӂ ی ی ی ǁ ی ̪ یٰ ی ی ̪ یٰ یǡ ی ی ی ی ی ی ۔

с ی ی :

(۱) ٰ ٰ یی . (:۴۰ :۲۲)

ی ی ǁ ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔

(۲) ی ی ی ی ی ی. (:۳ :۶)

ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی یی ۔

ی 捘 ی ی Ȫی ی۔

(۳) یٰٓی ی ٰ ی ی ی ٰ . (:۱۵۸ :۹)

 ی ی ی ی ی ی ͘ ۔

ی 捘ی Ȫی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ǁ ی ی ی ی یی ی ی  ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی یی ی ی:

ٰ ی ٰ ی ٰ ی ی . (ی ی ۳/۴۹۳)

ی یی ی ی ی Țی ی ۔ ی یی یǟ И ی ی ی:

: ٰ ی ٰ ی ی ی ٰ ی ی یی ی ی. (ی ۲/۴۵)

ی ی یی ی ی ̪ ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی : ٰ ی ٰ ی ی: ی ٰی ی ی ( ۲/۲۷۸)

ی ی ی ی ی ̪ ی ی یٰ ی ʪی ی Ϙی ی ی۔

ی Ȫی ی یǘ ی ی ی ی ۔

ی ی ǘѓ ی ی ی:

یٰ ی ی ٰ ی . ( ǘ:۲۰۲ یی ی :۷۱)

ی یٰ Ȫی ی ی ̪ یٰ ی ی ی ی۔

ی ̪ ی ی ی ( ) ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ̪ ی ǘ ͘ ی ی ۔

ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ǘ ʪǡ ٰ Țی ǘی یی ǁیǡ ی ǡ ǁ ی یǡ  Ț ی ی ی یٰ یǡ ی ی ј ی ی ی ی ی ј ǁ ی ۔ ( یی ی ی сی)

ی ! ی یی NJی ی ͘ ʪی ی ی ی ی یی ی ی ی ۔

یی ی ی ی ی یی ی ݘ ی ی یی ی ݘ ی ی ی ی یی ی ۔

ی یǟ ی ی ی یی ی یی ϐی ی ی ی یی ϐی ی ی ی یی ϐی ی ی ی ۔ ǁ ی ی ʡ ی ј یʡ ی ʡ ی ј ی ѡ ǡ ǘѡ ی یی یی ی ۔ (یی ی ی :۱۴۲)

ی ٴ یی ی ی ǘ یǟ ی Ȫی И ǘ یی ی ی Әی ی ی ی ی:

ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی . (ی /۲۴۳ یی ی /۶۲)

ی ی ی ی ی Ӎ ی ی  یی ی Ѻ ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ یی ۔

ی ٰ ٰ. (یی/۲۶۵ ی /۲۶۳)

ی ی ی ی ی ی ی یی ٰ ٰ ی۔

ی ی ی ی . ( ٰɡ ) ی

ی ی ی ی ی ǐэ ی ی 捘 یی ی ( ی ی ی ) ی ی۔

Ȫی  Ț ی ی ی ی ی ی ј ی ǁ ی ݊ ی ی ی یی ی јی یǟ ᚘ ی ᚘی ی ی ی ی ی ی (ᚘ ᚘی) ی ی یی () ی۔

ی ی ی ی ی ی ǁ یǟ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ( ی ) ی ی ( ) ی ی ی ͘۔

ی ی یی Ț ( ) ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ʪǡ ǘ ی Ϙ ʪǡ یǘ ی ی ی یǟ ی ϐی ی ی۔

ی ی ی ی :

ی ٴ ی. (ی۲/۱۸-۱۹)

ی Ȫی ۔

ی ی ǁ ǘ ( ی ی ی ی ی) ی ی ی ǁ ی Ϫیی ی ی ی ی ᘪ ی ǟ ی :

یٰ ی ی

ی یٰی ی

ٰیی ی ی

( ی ʪ ی ی /۱۱)

یٰ ٴ یی ی ۔ ی ی ی۔

***