اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
قادیانیت کا مکروہ چہرہ! دوسری قسط
: مولانا سعید احمد جلال پوری
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ5، جلد: 91 ‏، ربیع الثانی1428 ہجری مطابق مئی2007ء
: | رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت |
یی ! ی

ی :

یی !

یی یی

: ی ی ی ی Ǎی ǘ

 

: (۴) ͘ ی یǿ ǁǟ ی ј ی یǿ

: ی ی Ȫی یی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ͘ ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی柡 یی یی ی ی ی Ȫی ی۔

(۲) ǐ یی ی ̪ ǐ ی ی ͘ ی ی ی ͘ ی Ș јی ی ی ی ʪ ǐ  ی ی ی  ی ی ǁ ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی Ț ی  јی ی

(۳) Ț ی یٰ ی ی ی ی ی ی ͘ ی ʪǡ ͘ ی Ԙ ʪǡ ی ی ی ی ی ی:

: ی ی ǡ ٰ ی یѓ (:۳۹)

: ͘ ی ی ۔

: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (: ۶۵)

: ی ی ǡ ǐ ی ی ǐ ی ̪ ی ј۔

: ی ٰی ʘ ی ی ٰی ی ٰ ی (:۲۱۶)

: ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی یٰ ی ʪǡ ی ʪی ʪی ی ی ی ی ʪ ی ی Ȫی ʪ یٰ ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔

(۴) ی ی Ȫی یǐی ی Ȫی ی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘی ی ͘ ʪ ی ی ی ͘ ی ی یǐیǘ ی ی ʘ ʪی ͘ ی ͘ ی 捘 ی 捘ی۔

ی ی ѡ јی ی ј ʪ ی ی ʪ ͘ : ی ʘ ɓ یی یǟ ʘ ۔

ی ی ̐ ی یǐی:

: یی ی ی ی ٰ ی (:۷۳)

: ی! ی ј ی Ț ۔

: Ƙ Ƙ ̘ یʘ ǘ ی ٰ ی ی ی یی ٰ ٰ یی ٰی (: ۲۴)

: ǐ ǁ ی Ȫی ی ی ی ǐی ییǟ ی یی ی ی ی یǟ ʘ Ȫی ǁ ͘ ی ی ۔

ی Ȫی ͘ یٰ ی ی ی ǘی ǁی ͘ ی ی ی۔ ی ǐ ی ی ͘ ٰی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ͘ ی ی ی یی ی ی ی ی ͘ ی

یی ی ی ۔

(۵) ʡ ʡ ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ی یی ј ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی Ȫی ی Ȫی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ϡ ی ی ѡӘ ی ʪ ϐی ی ی ی ی ǁی ی ی ی یی ی ی ۔

(۶) ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ʪǡ ی ی :

㚘 ی ی# ی ǁ ی ی یǡ ̪ : ی ی ی ی ی ی ی ی ی# # ی ʪ یǡ یی ǿ Ȫی ی ی ی ی یǟ ʘ ی ی ی ǡ ی ی Ȫی ی ی ․․․ ی ی# ی ǟ ی ی ی ȍ я۔ (ǡ : ۳ ی: ۱۲۳ ۶)

ی :۲ ی: ۱۰ ۱۴ ی :

ی ρ ی یǡ ǐ ̪ ǁ NJ ی ǟ ی یی ی ǐ ̪ ی ̪ ی ی ی ǟ яǡ ی ȍ ی ǁ ј ی ǁ ی ی ̪ ی ۔

(۵) ی ی ی ی ی ی ی ی ȪیȘیǟ ی ی ی с ی

: ی ی ی ی یی ی ǐ ی ʪ ی یی ј ی ǡ ȍ ی یǟ ی ی ی ی ی ی ǡ : ی ۔

ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ۔

یی ی ی Ȫی یǘ ی یی ǁ یی ğ ی ی ی ǟ ی ǟ ی ی ǁ ی Ș یی ğ ی ی ی یǺ ی یی یی ی Ȫی ی ʪǡ ی И ی ی :

: ی ǘ یی ی ی یی یی ̪ ǘ ی ğ ̐ ǘ ی ی ی ی ․․․ ǁی ی ǁی یی ی ʪ ی ی ی ۔ (یԡ : ۲۹ ی: ۲۱ ۲۴)

: : ۳۰ ی: ۹ ی :

ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔

: : ۲۳ ی: ۱۵ ۱۶ ی :

ǐ ی ǁ ǘ Ȫǐ ی ی۔

јی ی Ȫی ی ʪǡ ی یٰ јی ʘ ی ی ی ی ی ̪ ʪ۔ ی ی ی ǘ ی ی ʪ۔ Ș ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ǘی ی ǁ ی ʪ ʪ۔ ٰی:

ٰ ј ی ی ی ٰی یٰٰی ǘی ی ٰی ی ی ٰ ی ۔(: ۳۶)

: ϐی ی ی ی ǟ ǁ ʪ یی ʪ یی ی ی ی ی ی ی ʪ ǁ ʪ یی ی ʪ Ԙ ی Țی ۔

ی ی ی ی ͘ ی ی ̐ ی ی ی ی ی ی ی: یٰ ی : ی یی ۔ ی ی ј ی یǐی ʪ یی ی ی ǘ ی ی ۔ ی ͘ ی ی ̐ ی ی ی یٰ ی ǡ ی ی ی ی ی ʪ یی Ȫی ی ی ی یی ی ی یٰ Ӎ ޡ ی ی ʪ یی ۔

ǟ ی ʪ ی Ȫی ی یǡ ǟ ی ی ʪ ی یǐی ی ی ʪ ٰ ی ی ʪ ی ی ی ʪ Ȫی ی ی یٰ ی ʡ ی ʪ ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ǐэ ی ʪǡ Ȫی ǐی ی ی јǡ ی یی ј ی یی ʪ ی ی ǘی ی ʪ ی ی ی ی Ȫی ی Әǡ یی یی ی ǁی ی ی :

ی ی ی ی ʪ یی ی Ț ʪ ǘی ی ی ۔

ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی ی ی ی ی ٰ ی 易

: ǘ ی ٴ ی یی ǐ ی ی ǁی ǟ ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ʪ ͘ ی ی ǘی ی ی ی ǁ  یǡ ʪ ی ی ی :

ٰ یی ی ی یØ ی ی ʘ ی ی (ی ی :۹ :۱)

: یی ی Ȫی ی یٰ ی ی ی Ȫی ʪ ی یی ی ی Ȫی ی Ȫی ی ی ی ̪ ǐ ی ی ی ̪ ی ی ۔

ی ییʡ ییʡ ʡ یсی јی ǟ ʪǡ ʪ 昡 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ Ȫی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی Ȫ И ی ʪǡ ی ی ی ʪی ǁ ğ ی یی ی ی ی یی ǁ ی ییٰ ی ی ی ی ʪی ǐ ی ǁ ǘ Ȫǐ ǁ ǁ ی ğ یی ی ی ʪی ǁ ʪ ی ی ی ی ʪی ی ی یی ی یğ یی ǟ یʪ۔ ی ی ی ی ی ییی ی ی یʪ ᘪ :

۱۴۲۲/ ی ʐ ی ی ۔ ۱۴۴۳/ ی یҊیӊ ی ی ی ǁ یǡ ی ǁ ʪ ی ʪ۔ یсی ǁ ی ی ی  ی ی ʪ۔ ۱۵۶۲/ ی ǘ ی ی ј ی ی۔ یی Ӂیی ǟ ی ی ǡ ی ی ǟ ʘ ی ǡ ۱۶۳۱/ ی ی ی ᘪ ʪ : ی یی ی ۔ ۱۶۴۰/ ی یی ی ی یی ی ی ی Ә ј ی Ә ی۔ ۱۶۵۵/ ی ی ی Ӂی ی ی ǟ ی ی ی ی ǟ 捘 ʪ۔ ۱۶۶۲/ ی یی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ۱۶۷۹/ ۱۶۸۹/ ی ی ی ی ǚ ی ی ی ۔ ۷/э ۱۶۸۷/ ی ی ѐ ᘪ ی ی : ̐ ی Țی ی یǟ ی ی یǟ ی ʪ ی ی ی ğ ی ی۔ ۱۷۱۳/ ی ی Ӂیی ی ʪǡ ی ی یʪ Ӂی ی ʘ Š یǘ ǡ ی ʪǡ ی Ӂی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ǡ یǟ ʘ ۱۷۸۸/ ی ی ی ی ی ی یǐی ی ی ǘ ʪ ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ʪ ی јی ʪ۔ ( ی ی ѡ ی ǘی:۴۶)

ی ی ğ ϡ Ȫی ǘ ʪ Ș ǟ ی Ȫی 捘 ʪǡ ۱۶/ǁی ۱۹۳۸/ ی ی ی :

ی ی ی ی یی ی ی ی ۳/э ۱۲/ǁی ۱۹۳۸/ ʘ ǁ ۱۹۳۰/ ی ی яی ی ͘ ی ϐی ی : ی ی Ȫی ی یی ǘ ی ی ۱۹۲۶/ ی ی ی ی ی یǐی ʪ ی ͘ی ی ۲۸ ʪی ǁ ǁ ی ی ی ͘ ی ی ی۔ ͘ ی ی ی ی Ȫی ʪی یی ی ʪ ј ۔ ( ی ی ѡ :۴۸)

ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ۔

ǐ ی ی Ȫی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی : ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ǡ Ԙ ǁ ی ی ی ͘ ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی Ȫی ǐ ی ʪ یی ی ی ی ی :

․․․ ی ی ی ی ی یɓ (ϡ:۷۷ :۲)

یی ی ی ی ی ی ѐ ٰی ی یی ی ی ی ۔

ی ی ی ی јی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی NJǡ ی ی ی ǁی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ͘ ی ǘ ی ʘ یǐیǡ ϐی Ȫ ی ی ۔ ǐ ی ی ͘ ی ی ʘ ی ͘ ی ی ی ͘ ʿ ی یی ی ͘ ی

ی ی ʪǡ Ԙی ʪی ی Ȫی ی یی ی ی ی ی ی ј ی ی ϐی NJ ی ݘ ی! ی ی ی ی ۔

ј ی یсی ی ʪ یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ʪ ی јی ی ј ی ی ی۔ (:۲۲۱ ۲۲۲) Ȫی ی ۔

یی یی Ț ی ی ʪ ی ی ی

ǐ ی ی ی ǡ 搡 ی ی ی ی ی ǟ ی ǘی Ϙی ی Ț ی 柡 ی Ȫی ی ی ی:

: ی ی ی : ǁی ی ǁی یی ی ʪ ی ی ی ۔ ی : ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔ ی ی ی ǟ И ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ییǟ ی یی ʪی۔ (ی:۱۱-۳) ی یی ی ی ی یǐیǿ ی ǟ И

: یǟ ی ی ǁ ǁ یǡ ی ی ی ی ی یی ی ϐی Ȫ ی ی ј ی ی ی ․․․ ․․․ ی ی Ϙی ǘی ی ی ی ی ی Әی ی ǟ ی ی ی ǟ ی ϐی ی ی ی Ȫی ی ی ( ی ی) ی یی ( ی ی) ͘ ی ͘ ی ی ی Ǎی ̐ ی ی ی ی ǁ ی ی Әی ی ǟ ی ی ی ی ǟ Ț ی ǁی ی ی ʪ ی ʪ یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی Ԑ ǡ ǐ ی ȍ Ȫی یی ی یی ȍ ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی یی ی ی۔

ی یی ی ی ʪ ․․․ ی ی․․․ ǁی Ȫی ی ی ی یی ی ی ی ۔

: ی ǁ ʪ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ǡ یی ی ј ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔ ی ی ی ی ʪ ی ʪ۔ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ǁ ی ј ی ی ʪ ʪ Ȫǐǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی یی ی ʪی۔ یی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ѐ ی ی  ی ی ʪ ی ی  ی ی ی ʪ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی یی Ȫی یی یی ʪ

(۶) ی ǟ یی ј ی ی ǘ ی ی ǁی Ȫ ی ޡ ی Ԙ ی Ȫی Ȫ ی ϓ ی یʓ ړ ی ی ی ǿ

: ی ʪ ی  ی Ǎ ͘ ی ی ی یٰ ی ۔

ی ی Ȫی 捘 ͘ ј ی ی ی ی ǐ ی ی ͘ǟ ǁی ی јی ǁ ǘ Ә ی ی ʡ ǁی ی ی ʪǡ ǐ ( ) ʘ ی ی ی ی ǁ ǁی Ӂ ی ی јی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۲۳ ی ی ی ǚ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫ ی ی ی ی ی ی ی ی ی

ییǡ ǐǘی ی ǘ ی یی ی ی ǘ ی یǡ ی یʡ ی ی ی ی ʪ ی

یی! ǁ ğ 捪 ӡ ی ی Ȫ ی یی یی ی ی ی

ی ی ی ی Ȫی ʪی ی ی یی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ǿ

یی! ǐ Ȫ ی ی ی یی ǁ ğ ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی Ә ی ٴ ی ğ ی ی یی ی ǁی یی ی ۔

ی : ی ی یɓ ( ϡ :۱۰۶ :۱) ( ی ʘ ی ) ی یی یی ی ی ۔

$ $ $

______________________________

5 : 91 ی ی1428 ی ی2007