اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
دھاگے- دانوں کی مروجہ تسبیح کی شرعی حیثیت
: مفتی عمر فاروق لوہاروی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ10-11، جلد: 91 ‏، رمضان-ذی قعد 1428 ہجری مطابق اکتوبر -نومبر2007ء
: | فقہی احکام ومسائل |
Ϫǐ- ی ی ی ی یی

Ϫǐ- ی ی ی ی یی

: ی ی ی ی (ی)

 

۱۲ی:

Ϫǐ ی ی ی ی ۔ ی ٰ ٰ ی͓ ۔ ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ۔

И ی ی:

И یٰ ی ی ی یٰ ی ۔ ی ی ی ی И ی ی ј ی Ț ی ᘪ ۔ ی ی یی И ی ǘی ی ی ی ی ۔ :

(۱) ی ی ی ǘی ʪ ͘ یǐی ۔

(۲) ی ی Ȫ Әی ی یǐی ۔

(۳) ی ی یǐی یی И ی ʪ ۔

(۴) ی ی یٰ ی И ی ی ی ی یǐی И ی ʪ ی ǡ ی ۔

(۵) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ۔

(۶) ی ی یǐیǡ ی ی ی ی ی ی јی ۔

(۷) ی ی یǐی И ی ی ی ی ی ѐ ۔

(۸) ی ی Ț ی ی ی ی И ی ی И ی ی۔

(۹) ی ی И ی ی ی ی ی ی ی И ی ۔

(۱۰) ی ی И ۔

ی ی Ȫی ǁ И ی ی ی ی ۔ ی ی  ی:

ی ٰی ی ی ٰ ی : ی ٰ ی : ی И ٰ ( ی ی ۲/۹۲ ی: ۸۱۱۔ ی : ی ی ی ǘ : ی ی ی)

ی ی ی ی ی ی ی ی: ی !  ̪ ی یی ی ی ی ʪ 柡 ğ۔  ی: ی И ۔

ی ی :

ٰ ی ٰ ی ی ٰی ٰ ٰی : И ٰ ( ی ی ۲/۹۳ ی:۸۱۵)

ی ی ی ی یǡ ی یٰ ی ی  ی ی ی ی И ۔

И ی :

И ǁ ی ی ҡ ی ی ی ی یٰ ی ی یӡ ی یϡ ی یی ی Ϫی ی И ی͓ ۔ ی ی ی И ی ی ǘی ی ی Ȫی ی ی۔ ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی:

ٰ ی ی () ی (ی ی ۲/۹۴۸ ʡ ی)

ی ی ی ی ی ̪ǐ ۔

И ی ی ی ی:

(۱) ی ی ی ی ۔

(۲) یی ی ی ی ۔

(۳) ی ی ی Ș ی ۔

ی ی ی ی И ی ی Ϙ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ǁ ǁ ٴ ی ی ј ی ی۔

И ی ی ǟ ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ͘ی ی ʪی ی:

ی ی ی ی ǟ ј ی ǘ ۔ (ی) ی ی ی ی ی ی یǡ (ی) ۔ ی 柡 ǘ ی ۔ یǡ ʘ ǡ ی ی Ȫی ǘ ۔ (Әی Иی یی ی ی ʪی ۲/۶۶۲)

ی ی И ی ی ی ی ی:

ی͡ Ә ȡ ( ی ۱/۱۵۱)

یی ( ی ) ی ی ی ی ی Ә ی ۔

ی И :

ی ی И ی ی ی ǡ  ی ۔ ی ی ی ی:

(۱) ٰ : ی ٰ ی ٰ ی ی ی - - یی ( ی ϡ ѡ ی ی ۱/۲۱۰ Ә ϡ ی ی ی ی ی ی: ی ی ی)

ی ی ی ی ی یǡ  ی ʪ - ی ی ی ی یی (ی ʪ ј ) ی - ی ی  ǁ ی ј ی ʪ۔

(۲) یی : ٰ ی ٰ ی : ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ( ی ʡ ی ی ۲/۱۹۹ ی ϡ ɡ ѡ ی ی ۱/۲۱۰ ی ی ۲/۱۰۳ ی: ۸۳۹ ۶/۴۰۲ ی: ۲۷۱۵۴ ی ی Иѓ :۲۲ ی ݘѓ ۱/۸۴)

یی ( ی) ی ی ی ی ی ی یǡ ی ( ) ی ( ) ی (ی ӓ ی Ƙ ͓ ǡ ی Ȫی یǟ ی ʘیѓ یی ǘѓ ) ی ی (ی ی ) Ȫی (ی ی ی) ی ǡ ی یی ی ј ی ۔ И یی И یی ی ی۔

یǟ ی ی ی ی И ی ی ی ( с ی ) ی ی ʪǺ ی ی ی یی ʪی۔

ی ی И :

یǘ ی И یǐیǡ ی ی И ی ی ی  ی ی ی ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی Ә ۔ ی ی:

ی ی ی ی ی ی ٴی ی ی ٰ ی ( ی ۱/۱۳۲)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ (ی ی ی ) ј۔

ی ی ی ی ی ی ی ی:

(۱) ی ی ی :

ٰ ی ٰ ی ٰی ی یی ی ی ǡ : () ј ی ی : ٰ ی ٰ ی ٰ ی ٰ ޡ ٰ ǘ ᘡ ٰ ᘡ ٰ ᘡ ٰ ( ی ϡ ѡ ی ی ۱/۲۱۰ ی ی ی ی: ی ۲/۱۹۷ : ی ی ۲/۱۰۱ ی: ۸۳۵ ǘ ǘ: ی ی: ј ǘ :۱ :۵۴۷ ۵۴۸ ی ی ۳/۱۵۸۴ ی: ۱۷۳۸)

ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ( ی یی ی ی ی ʪی۔ ǐ ی ʪی ی ی ی ی ی یʡ ٴی ی) ǟ ی ی یǟ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی 柡 ی ی ی ی  ی: ( :) ٰ ی ٰ ی ٰ ی ٰ ( ی ی ی ޡ ی یی ی ޡ ی ی ی ی ی ޡ ی ی ޡ ʘ ی ی) ǘ ی ( ǘ ی ǘ ی ․․․) ی ͡ ی ی ۔

(۲) ی ی ی ی :

ی ٰ ی ٰ ی ی یی () : ǘ : ی ی : ی: ٰ ( ی ʡ ی ی ی ʡ ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ۲/۱۹۵ ǘ ی ј ۱/۵۴۷ : ی ی ی ی)

ی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی ی یǟ ʪی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ğ ی ی: ی ی! ̪ Әی۔  ی ی ی: : ۔

ی ی یȘ ی ͘Ǔ ی ی ᘪ ی ی ی ی ی И ی ᘪ ی ѓ ( :۱۶) ( ی ی ی ی ) ی یی ی ǟ ی ی ی یی ی ی : ی ی ی ی ی ѡ ی ی ی ( :۲۲) ( ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǐی )

ی ی Ȫی ٴ ی ی ی ی И ی ی ی ی۔ :

(۱) ی :

ی ی : ی ی یɡ ٰ ی ٰ ی ی ٰی ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی یǡ ی یӡ ی ․․․ ( ی ϡ ͡ ی И ی ۱/۲۹۵ ی ی ȡ ی ۲/۱۰۷ یȡ ی: ی ی ی یˡ ی ی ی ɡ ی ی ی ۲/۱۶۳ ی: ۷۶۶۰)

ی ی ی ی ̪ ی یǡ ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ʪǡ ǁی ی сی ʪ ی ʪیی ʪی ی یǟ ی ی یǟ Ȫی ی ʪی сی ی ی ی ی ی ی یی ʪی ی ی ی ی ی ی ј ʪ۔ یǟ ʘ ʪیی ی ی یǟ ی ʪیی ی ی ی ی ی ی ی ʪیی ی Ȫј یی۔ ( ی ی)

(۲) ی ی ی :

ی ی ی ی ی ٰی ی ی ɡ ی ی ی ی ی ی ی ی ᘡ : ی ی ( ی ی ۲/۱۶۳ ی: ۷۶۵۹)

ی ی ی ی ی  ی ǁی ј ʪ ی ی ј ʪ ی ی ј ʪ یی ی ی ј ʪ ј NJ ی ʪ۔  ʪ ی ی یی ۔ ( ی ی ی ی ی ی یی یی ی )

(۳) ی ی ǁی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ٰ ی : ǡ ݘ ی ی ی ( ی ۷/۴۳)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی - ی ی ی یǟ ی ʪ - ی ی ی ی ی ʪ۔

И ی ی 柡 ی ی ی ی И ی ی ی ٰ И ی ی ۔ ی ǁی ی ی ی : ی ی ( ی ϡ ۱/۲۱۰) ی ی ی ی ی ی ѓ ی ی : ی ی ی (ی ۲/۳۱۶)

Ϫǐ ی ی И :

ی Ϫǐ ی ی ی ʪǡ ی ی И ی ی 柡 ی ی ی И ј یǡ ی ی ی 柡 ی ی ی ی Ϫǐ ی 柡 ی ی ی۔ یی ی ی ی ی ی ی Ԙ ۔ ی یǡ ی Ȫی ی۔

ی ی:

ی (ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ یی) ی ٰی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ٰی (ی ۲/۳۱۶)

ی ی јی ی ی:

ی ٰی ی ی ی ی ی ․․․ ی ی ․․․  ی И ی ۔ ( ی ی ۹/۳۲۲)

ی ی ی ی ی:

ی ی ٰی ی ی ی ی ی ٰ ی ٰی ․․․ ( ی ۱۰/۱۲)

ی ی ی ی ϓ ی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ٰ ی ی ǡ ی ی ی ی ( ۴/۲۶۹)

ی ϓ ی ی И ۔ ( ۶/۲۲۹ ی)

ی Șی ی:

ی ی И ی ٰی ی ی (ی ی ی ) ی ی یء ی ( ۸/۱۶۴)

یٰ ی ϓ ی :

ی ی ی ی ی ی ی ی ․․․ ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی ی ( ۱/۴۶۰۴۶۱)

ی یی ی ی:

ی И ɺ ǘ ی ی ( ی :۶)

ی ی ی ی ی:

ی ی ی И ی ǁی ̐ ی ی ی ی ی ی ኘ ی ی ǁ ʪ ی ی ی ی ʪ ی ʪ ی ی ی ی ʐ ʪ ʪ ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی И ی ی Țی Țی ی Ȫی ی ی ی ٰ ی ی ی ȡ ی ی ی ی ی۔

: ی ی ی ی ی ی ی ی ٰی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یј ی یӘ ی ی ی یИ ی یʘ ی ی ی ی ی ی ϡ ٰی ی ی ی ی یИ یʘ ی یѡ ی ی ٰی ی Ǫ ی ی ی ی () ی ی ی ی И ی ی یی یٴ ٰی ی ڡ ی ی ی یʘ ی یی ی ی ی ی ɡ ی ی ی ی ی ( ۸/۱۶۴۱۶۵)

ی یٰ :

Ϫǐ ی ی И ی ی ی ی Ș یی ی ی ی И ی ی ی ǁ ی Ȫی ی ی ʪ یٰ یی И ی ی ی۔ ی یی ی ی ی ی ᘪ :

ی ی ٰی И ی ی ٰی ی یɡ ј И یǡ ی ٰی ٰی ( ۸/۱۶۵)

ی ی:

ی (ی ی یی) ی ٰی ی ی ․․․ ٰ ی ٰ ی ی ی یی ی ᘡ ݘ ی یی ٰی یٰ (ی ۲/۳۱۶)

ی јی Ȫی ی یی ی ی ۔ ( ی ۹/۳۲۲)

ی ی یی ی ʪ

ی ی یی ی ی ʪ۔ ی Ɗ ی ی یی ی ј ی ᘪی ی ۔ ی ی ی ی ی ی یی ی ǁ یٰ ی ی ی ی۔ ی ی ی ۔ ی یٰ ی ی ی ی ǘ ی ی ̪ ی ی :

(۱) ی ȍǘ ی ی: ی ی:

ٰی ی ی ی ɡ ی ی ٰ ی ی ی ی ٰی ی ی: ﴿ ٴ ﴾ ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ( ی ی ۲۲/۱۸۷ )

ی Ϫ ј ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ۔ (ی ی Ȫی ی И ی ǟ ǁی Ȫی И ی یǘ  )

(۲) ی ی ǿ

: ٴ ی ی ی ʘ ɡ ﴿ ٰ ﴾ ی ٴ ی یی ٰ ( ی ی ۲۲/۶۲۵ ɡ ی ی ی )

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

(۳) ی ɡ ی ی ٰ ی : ی ی ی ٰ ی ی ی ی ٰ ی ٴی ی ٰی ᘡ ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ɡ ی ی ޡ ی ی ᘡ ی ی ی : ی ɡ ی ی И ․․․ ( یٰ ی ۲۲/۵۰۶)

ی ی ی И ی ʓ ی ی ی ی ی ی И یǡ ی ی ی ی۔  ی یی ی ǁی ی И ی ی Ǎی ی ی ی ی ی ኘ ʪ ی ی ی یی ی ی ی ی ٴ ی یǘ ی ۔ ǐ ی ۔ ǐ ٴ ی یǘ ی ی ͘ ۔

ی یی ǁ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ј ی ǐ ی Ǎی ی ۔ (ی)

$ $ $

______________________________

10-11 : 91 -ی 1428 ی ǘ -2007