اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
شریعت و طریقت کا امتزاج
: مولانا مطیع الرحمن
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ7، جلد: 90 ‏،جمادی الثانی 1427 ہجری مطابق جولائی2006ء
: | فقہی احکام ومسائل | | احسان وتصوف |
ی ی

ی ی

: ی ی ی ۔ Ȫǐ

 

ٰ ٰ ی

ٰ یٰ ی ی یٰ

ی ی Әی ی

ی:

ی ی

( ی ̪ ی ی۔ Ȫی ی Ә)

ی:

(یی ی یی 䘪ی ی ʪ ğ  ی ی ی)

یی ی ی ی ی Țی ی ǡ ی ʘ ј ی ی ی ی ی ۔

ی ͘ یٰ ی یǐی ۔ ی ی ی ی ی ᘪ :

․․․ ی ی ی ی ی ی ․․․ ی - ․․․ ی ی ی ٰی ی ․․․ ٰی ی (:۲ : ۲۶)

ی ی ͘ یٰ ی یǐی ی: ی ی ی ۔ ی ͘ ی ی - ی ی ی ی۔ ی یی ی یی ۔

ی ی ۔ ی ی ی ی۔ ی ϐی ی ۔ ی ی Ȫی ۔

ҡ Ҙٰɡ ی ی ی ʪ ۔ یی ȍ ۔ ی ی ی ۔

یی ی ی ی ی ۔ ی Ȫی ǘ 柡 Ȫی ی ۔

یی ϐی ی ی ی ی ی ی ۔ ϐی ی ی ی ی ی ۔

ی

ڡ Ԙѡ ա Ȫ Țی - ֡ ϡ ی ȡ - ی ی ی ی ۔ ی ی ی Ȫی ی : ٰ ی یی ی ی ی ی ی

ی ی

ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی ی ی یٰ ی ی ی یǟ ی ی ۔

ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی:

ی ی ͘ - ҡ Ҙٰɡ ̡ ی ی ͘ ی ی۔ ی ی ͘ - Ԙѡ ی ی ی ͘ ی ی۔ یی ی јی ی ی ی ی ۔ (یٰ ی :۱)

ی ̐ ی ی : ͘ ی ی ی ی ۔ ی یی ی ی ی ی ϐ ی۔ ی ی ی ʘی ی ۔ (یٰ ی :۱۵ : ۱۰۵)

ی ی ی ۔ ی ʪ ϡ ʡ ʡ ی ǐ ی ۔

ی ی Ρ ی ی Ҙی ی ی ی ی ی ۔ ٰ ۔ ی Ȫی ی ی ی ی Ȫی ۔

ی ی ی ی یٰ ی

ی ی Ȫی Ȫی

ی ѐ ی ی ی ی۔ ی Ȫی Ȫی۔ ی Ȫی ی ی ی ی ی۔ Ȫی ی۔

ی ی ی

ی ی ی ی ۔ ǘ ی ۔ ی ی ی ǘ ی ی ǁی ȍ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٴ ی ٰی ی ی ( ی ǟ Ȫ یی ی ی ۔ یی ی ̪ ̪ ʘ Ȫی ی ی)

ی ی ی

ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی :

(۱) (۲) И

(۳) ݘ ی (یی ݘ ی)

ٴ ی ی ی ی ј ی ۔ ǘ ٰ ی ۔

ی ی ѐ ی ی

یǟ И ی ی ی ۔

И ی ی

ی ی И ی ی И ۔ یی ی И ۔ ی ی ی

ی ٰی ٰ

یی ی ی ۔ И ی ی ی ی ۔

ی ی ی И ی ی ی И ۔ ی ی ی ی۔

ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ۔

И ی

ی ی ی: И ی ی ۔ ی ی یی ی یٰ И ۔ ی И ی ی یی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǘ ۔ И ی ۔ И ی ј ۔ ی И ی ی ی ی ی И ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ۔ (ʡ: ۱۵۶)

ی ی ی ی ی И ی ی ǘ ی ی ۔ ی Ә۔

И ی

ی ی ی И ی ی ی ی Ԙ ی ی ۔

ی И

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی یی ی ی Ǎ ی۔ ی ی Ǎ ̪ی (یی Ԙ ی )۔ ی 捪 ی ی ی ی ی۔  ی ی ی ی ی ی И ی  ی Ǎی Ǎی ی ی ی Ǎی ی ۔ (ی : ۳۵۲ ی ی)

ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ۔ ی ۔ Ԙ ۔ ی ی - ی یی ی ی ی ی ی  ی ی ǘ ی ی۔ ی ی ی ی ̐ ی  ی ی ی ̐ И ی ۔ (ی ی)

И

ی И ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی۔

И ی ی ی ی ی  ی ی ی یٰ ی ی ی ی ی ی ی 捪 ی ی  ی ی ی И ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی : ! یٰ ی ی ی јی ی ی И ی ی ی ی ی ی۔ ٰ ی ۔ 捪 ǟ ی  ی ی ی И ی ی۔ (ی : ۳۱۷ ی)

И ی

ی ی ی ی  ی ی یی ǟ ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی ۔ ی ğ ی ی۔ ی ی ی ی ʪ ی И ی ʪ۔ (ی : ۳۵۵)

ی ی ی ی И : ی ی ی ی ی ی یی ǘ ʪ ی ی ǘ ی ی ی: یԘ ی ی Ȫј ۔ ی ی И ی ی ʪ۔ (ی : ۳۵۶)

ی ی И ی ی ی ǁ ѐ Ș ی И یی ی ی Ȫی ۔ ی ی ی Ȫ ۔ ی ی: ی ی Ә И ʪ 捘ی ۔

یی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ʪی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ И ی۔

И И ی ʪ ی Ȫی ۔ ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ʪ И ی ی ۔ ی ی И ی ی ی یǐی ۔ یی ی ی И ی ی۔

ی ی И

(ی ) یӊ یӊ یی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی Ҙی ی یʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ۔ ̪ ی ʪ ی Ȫی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ј ʪ ̪ Ȫی ǁ ʪ ۔ ی Ȫی ی ʪ۔ ی ی ʪ۔ ی И ʪ۔ ǘ ی И ی ј ʪ۔ И ی ی ʪ۔

ی ی ʪ ی ʪ ی ی ی ی ی۔ ј ی ی ی ی ј ی ی ۔ ی ǟ ی ۔ ی ی ی ی ʪ۔ی ی И ʪ۔ ј ǘ ی ǘی И ی И ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی Ș ی ی یی ی ی ی ی۔  ی ی Ȫی И ی ʘی ی ی ۔ ۔ ی ی ی ۔

И И ی ی ی ی ی ǘی ی یǟ ʪی ۔

ی И

ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی Ǎی ̪ یی یی ی ی ی ی ی ی ǁی ǁی ی ی Ȫی ۔ ی И ی ی ی ی ۔ ی И ی Ȫی ی ۔

Иѡ И ی ی ی

ی Ȫی ی И ی ی ی ǁ Ț ʐی ј ی ی ی ۔ ی ی Иѡ یٰ ی ی ʪ۔ ی ی ی ی И ی ʪ ی ی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ǁ Ț И ی ی ی ی ی И ی ʘی ی۔ ǁ Ț ی ی ی ی۔ ی ی ی ۔ (ʡ: ۱۱۰-۱۱۱)

یی: И یی ȍ ی ۔ ٰ ی ی ی یی ǁی ی И ی یی ی ۔ (:۶۹)

ی ی

ی ی : ǐ ی 捪۔ ی ی ǐэ ی ۔ ͘ ی ی یٴ 捪 ј ی۔ یی ی ی ی Ҙیٴ Ȫی 捪 ی ی ۔

̐ ی Ȫی ی یی ی یٰ ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ǐ ی ی ی یǐی یی ی Ҙیٴ ی ی یǐی ی یی Ә یی ی Ԙی ی Ә ۔

ی ی

یی ی ʪ ʪ Ҙیٴ ی Ȫی ی ۔ ی : یٰی ی ٰ ی ( ی Ӎ ʪ ) یǟ یٰ ی ی۔ یٰ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ʪی ǁی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ǘ ی Ȫ ی ی ی ی ј ۔

Ȑ

ی

ی ǘی ی ۔

ی

ی ی ی ۔ ǡ ٰی ٰی ی ۔

ی ǟ ی

ی ی ѐ ی

ٰ ی Ԙ ی۔ ǁ ی۔ ی ی Ә ǁ ی ی Ȫی ی ј ی ی ǘ ی یی ی ی ی ی۔ ǁی ی ی ی ی ی ی ۔

ی یی ی ی ی ʘ ی ǘ ی ی ی ی ۔ ی ј ی ј ی ی ی ۔ ی ی ј یی ی ی ی ی ʪ۔ NJ ی ی ی ʪی۔ ʪ۔ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ǘ ی ی ی Ț ۔

Әی ی ٰی یȪ ی ی

捪 ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی

ʪ۔ ی ییʡ ی ی ј ی ۔ ǘی ی ی с یی ی یی ی ی ی Ȫی ی ̪ ی ۔

ی ی یی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی И И ی ʘ ی ̪ ی یی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ۔

ی ی یٰ

یǟ ʘ ʐ ی ی ی ی ǘ ϐی ۔ یǟ ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی یǐی۔ ی ǁی Ȫی ی ۔ ی ۔ ی ی ٰ ی ǁی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی : یٰ یی ی o یٰ ی ی ی ی o ٰی ی ی ی o

ی ǁی ǚ ʘ ی۔ ی ی Ȫی ǁ ǁ ی ǁی ǁی ی ی یǡ ی یٰ ی ϐی ی یٰ ʪ۔ ی ۔ ϐی ی ۔ ʡ ی ی ی ی ۔ یٰ : ی ( ی ی ی ǁی ی)

ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ۔ ی ۔ ی ی ی ۔

ی ǟ

ی ǟ

ی ی ی ی ی ј ͘ ی ی ی ۔ ݘ ی ی ۔ ی ی ی ی ی ۔ǐ ی ی ی یٴ ی ی ǘ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی۔ ی Ȫی ی ̐ ی ی ی ۔ ǁی ̐ ۔

ی Ҙی ی

یی ی ی ی И Ҙی ی یی ǘ ی ی ی ی ʡ ی ی ۔ ی ی ی ی И ی۔ ی ǁی ی ی ۔ ی ی ی ј ی ی ی ی ۔ ̐ ی ǡ ی ی یی ی ی یی ی یρ ی ی ۔

ǟ! ی ی ی ی ǘ یی ی ی ǘ Ҙیٴ ی И Ҙی ǘ ی ی ی یی ی ۔ ی یی  Țی ۔ ی ی ی ی ʪ Ȫی ǘ  Ț۔ ǐ ی ǁی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یǡ ی ۔ ی ی ۔ ǐ И И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یۡ یی ی ̪ی ی ی ی ی یی ی ݘ ۔

ی ی

ی ی ی ی ۔ ی ی ی :

ی ٰی ٰی

ی ی ی ֡ ۔ ی ʪ ی یٰ ی ی ۔

ی ی ی یی یی ی ی یա ی ی ی۔یی ی ی ی ј ǁ ǁ  Țی۔

ی ی ی И ی۔ ی ی Ҙیٴ И Ȫی И ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ̪۔ ی ی ی یی ʪ ی ی Ȫی Ә ۔

ǘ

ی ی ی ی Ҙی یی ی ی ی ی یϡ ͘ی ی ی ݘ ی ی ی ی ј ی - ی ی Ȫی ی ی۔ یی ی сی یی ی ј یی ی ی ی ی۔

ی ی ی یی ј ی ǘѡ ی ی ی ی ǘ ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ʪ۔ ʘ И ʪ۔ ی ј ی ی Ȫی ی ʘ ʪ۔

Ȫی ǟ یی ј ی ی ی ی ی ی ј یǟ И ۔

ǘی ʡ ی ی ی ی ǘ یی ی ی ј ی۔ ی Ȫی Ț یٰ ی ی ی Ȫی ی ی۔

یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی یӡ یی Ҙیٴ ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ǘی ʪ ی ی ی Ȫی ی ʪ۔ ی ی ۔ ی ی ٴ ȓ ۔

ی ی ی ǁ ی ǘ ی ی ی ʪ۔ یٴ ی ی ی ی یی ی ی۔  Țی ی ͘ ʪ ی ʐ ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ʪ Ϫ ی ی ی ۔  ی ی ی۔ ی ی یǐی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی Ȫی ی ۔

ی ی ی یی ی ی یی ی یی ی ی ی۔ ی ۔ ی یی ی ۔ ی Šی ی ۔ ی Ȋ ۔ یٰ ی ی Ȫی ی ۔ ی ی Ǎی ۔ (ی ϡ:۲ :۱۶۲ ۱۶۴)

͘ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی - Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ǘ Ȫی ی Ȫی ۔

ی ی یی ی ی ǘ ی ǘ ۔ یٰ یی ۔

ی ۔ ی ǘ ی ی یی ی ی ی۔ ی ی ی ی۔ یٰ ۔

ی ی

!

ی ی یٰ یی ی ۔ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ۔

$ $ $

______________________________

7 : 90 ی ی 1427 ی ی2006