اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
منافقین مدینہ اوراخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم
: ڈاکٹر محمد شمیم اختر قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ4، جلد: 89 ‏،صفر‏، ربیع الاول 1426ہجری مطابق اپریل 2005ء
: | اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم | | اسلامی تہذیب وتمدن | | تاریخ اسلامی |
ی ی ی ی

ی ی ی ی

: ی ی ٴ ی ییʡ ․ ی․ ی ی

 

ی ی ی ژ ǡ ی ی ی ی ی ј ʪ۔ ۔ ی ʪ۔ ی с ʪ ی ۔ ی ʪ ʪ۔ (ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ۔ ی Ș ی ی ȍ ی  ی ی Ȫی ی ی ۔  Ț ) ی یی یی ی ʪی ی یی ی Ȑی ی Ԙ ی ʪی۔ ژ ی ی ʪ۔ ی ʪ ی ϐی ی ی ʪ۔ ʪ ی ʪ۔ ی ی ی Ț ی ی ʪ۔ ی ѡ ʪ۔ Ț Ț یٰ ی ی Ȫی یǡ ј یٰ  ی ی ǘ ʪ ی  ی ی ی Ә ʪ: ی : ی ӓ ()

ی ی ی ǁی ی ی ی ی یٰ یی ی ی ۔

ی ی ی ی ۔ ی ی ʪ یی ʪ۔ یی ی ی ʪǡ ͘ ی ی ǁ یی ۔ یی ی ی ی ی ی یی ی ی Ȫ۔ ی یی ʪ ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ͘ ی Ϫیǟ ǚی۔ ی Ԙ ی ͘ ΍ ǚ ی Ȫی یی ی یǡ ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی۔ یǟ ʘ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی:

ی ی ͘ یی ی ی

͘ ی ی ی ی  ی ی یی ی ی یǡ ی  ی ی ی ی с ی ی  Ȫی ј ی۔  ی ی ی ی ̪ ی۔ ی ی ی ی ی䘚 ی یϪ ی ی ʪی۔

ی ی ی ی ی ی ʪ Ϫ ی یی ǡ ی ی ј ی ی ۔ 暪 یی ی یی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ͘ ی ǘ ی ی ی ی ۔ ی ی Ȫ NJ ʪ ۔ یǟ ʘ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی  ʪ ی ی ۔ یی ی :

ی ی ی ی ۔

 ی ی ی ی یی ̪ ی ی یی یی ی ʪی۔ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ǁ ۔

ی Ә ی ی ی ی ی ی یی یی یǟ ی ʪی۔ ی ی ̚ ǘǚ ǘ ی ی ʪی ی ͘ ی ی ی ی ی ј ʪ۔ یی Ț ǘ ʪ۔

ی ǁی ی ʪ۔ ی ی ʪǡ ʪ۔ ی ی ی ی ʪی۔ ی ʪ ی ی ی ۔ ی ی ییǟ Ȫی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی۔

ی ی ʪǡ ی ʪ۔ ی ی ی ʪǡ ی ʪǡ ی Ț ی ʪ ی ۔ یی ǁ ی یی ی јی ʪی ی ی ی ۔ ј ʪ ی ی ی ʪ۔ ی ی Țی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی یی ی Ȫی ی ʪی۔ ی ی Ƙ ۔

ǁی ی ی ی یǡ ۲ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔ ی ی Ț ی یǡی ی ʪǡ ʪ۔ ی ʪ ی۔ ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ǁ ј ʪ ʪ ʪ ی۔ ی ʪ ی ǁ ʪ ی ی ʪ۔ ی 䁊 ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی یٰ ʪ ʪ ی ی ی ی۔

ی ی ی ʪ ʪ یی ʪ۔ Ȫی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی Ȫی ی ʪ۔ ی ی ی ی ʪ : ی ی ی ی۔ ی ی ј ی ی ی  ی ی ی ی۔ ی ی ی Ȫی ی ی ی ʪ۔ ی ʪ ۔ یی Ȫی ی ی ی ی۔ ی ی ی Ț ی Әی۔

ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ̪ ǡ ی ی ۔ ی ی۔ ј ی Ț ی ǁ ǁ Ϫ ی ی э ی ی ی ی Ȫǐ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ʪ ǘ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی: ی ͘ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ǁ ʪی ی۔

ی ی Ә ی ی ی ی ی ʪ ی ʪ Ȑ ی Ә۔ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ۔ ی ی ی ̪ی ی ی съ ی ی۔ ی ی ǘ ی۔ ی ʪ ی ی ی ی ی ͘ یǡ  ی ی ی ʪ сی ʪ ͘ یǡ ۔ ی ی ی 捪  ی ی ʪ۔  ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ʪ ی ی یǐی ʪ۔

ی ی ی ی ی۔ ی ی ی Ԙѐ ی ی ʪی ی ۔ ǁ ی ی ǁ ی ی ی۔ ی ی ی ی Ϫ ǁی ̐ ѐی ʪ۔ ǟ ی ی ۔ ی ی ی ی یǟ ʘ ی ی۔ ی ی ی ʪ ی ی ی ی: ٰ ی ی 䘪 ی۔ ی ǁ Ȋی۔ ی ی ی  یǟ ʘ ۔ NJی ی ی Ȫی ǁی ی ی ǁ ی ۔ ی ی Ȫی ی ʪ۔ ی ی ی ѓ ی ی ی۔ И ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ Ϫ یی ی ی ی ی ј یٰ Ԙ ی۔

ی ی ی ی Ȫی ی Ә ی ی ی ی ی ̐ ی ی ʪی۔ ̐ ی ی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ǘی ی ʪی ی ی ۔ ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی ی۔ Ȫی ی ی ǡ ʪ ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ǟ ʪ ی Ȫی ی یϐی ی ی ی ۔ ی ی ی ی یǡ ǐ ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی Ȫی Ә ʪ ی ی ʪ ی ʪ Ȫی ی ی ی یǐی ʪǡ ی ʪ ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی Ț ی۔ ی ی ی ۔

ی ی ی ی Ӎ ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ǁ ی ǟ ی ǐ ی ی ی Ә ی ی ی ی ј ی ی ğ۔ ٰ  ͘ ی ی ǁ NJ  ی ی ی ۔ ̪ ی ی ی ۔ ی ی ی ʘ ی ʪ ی ی ʪ ی ی ʪ یٰ ی۔ ǁی ی Ȫی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ǁ ј ʪǡ Ԙ ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی Ȫی Ԙ ۔ ی ј ʪǡ ی ی ی ی ʪی ی ی یی یǟ ی ی۔

ی ی ی ی Ԙی ی ی ی ی ی ǟ ی ۔ ی ی ی ی  ی Ԙ ̪ ی ی ǟ ی ی Ȫی یٰ ̪ ی ǟ ̐ ۔ ی ی ͘ ی ǘ ǟ ̪ǚی ی۔

ی ی Ț ʪǡ ی ǚی ی ی ی یی ی ی ی Ϫی ی ǡ ی ی ی یǡ ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ҁ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ یǡ ی ۔ یԘ ی ی  ی ی ʪ۔

ی Ț Ț ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی۔ ی ی ی ʪی ی ʪی ی ی ی ی ی۔ Ț ی ی ΍ ǚ ی ی۔ ی ی ی ی ی ǁی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی Ǐ ی ʪ یǐی ʪ۔ ј۔ ی ی ʪی ʪ ی ی ی ǘ ی۔ ی Ȫ یǡ ی یǡ ی ی ی:

ی ی ی ٴی ٰ ی ٰی ٰ ی ٰ (: ۱۰۷)

ی ی ј ی ی ی ی Ȫی ی ی ʪی ̪ ی۔

ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی ی ی ی ی ی ی ݓ ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ǟ  ی ی ی ʪ ǟ ی ی ۔ ی ی ǘ ǟ ǘ ј Țی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی۔ ǁی ی ǘ Ϫ ی۔ ی ی ǁǘ ی ј ی ی ی ʪǡ ی ϐی ی ی ʪی۔ ی ی یی ʪ Țی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی Ȫ ۔ Ȫ 捪۔ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ۔ ی 柡 ی ǁی یی ی یی ی ی۔ ی ی ی ی ی۔ Әی ی ̪ ی ی یی ی ۔  ی ی ی: ی ی ی ۔ ی ̚ی ی ی ی ǡ ی۔ Ȫǐ ǡ ǘ ی ی ی ǘ ۔ ј ی ی ʪ ی۔  Ț ی ی ی Ț ʪ ј ǁی ۔ ی ̪ ی ǟ Ә ۔ ʪ ی ! یی 䘪 Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ˜ ! Ȫی ی ی NJ ی ی ʪ ۔ ی ʘ ј ی ʪ ۔ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ʪ۔ ی ј ی ј ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی Әی Ȫǐ ی ی ᘪ ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ǘ ی ǡ ј ۔ (ی ) ی ی ǟ ی ی Әی ی ی ی ی ی ğ ی ̐ ی ۔ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ! ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی柡 ʘ ۔ ی ی ی ی ۔ ǘ ی ی یٴ ی Ԙی ۔ ی ی ی ǟ ی ی ј ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی۔  ی ј ʪ۔ ی ی Ә ۔ ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁǘ ј یǐی۔  ی ی ی ͘ ی ( ی ј ʪ) ǘ ی ی ۔ ͘ ی ی ی ǘ ǘ ی ی۔ ی ی ۔ ǁی ی ی ی ی ی ( ) ی ی ی ѐی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫс ی۔ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی Ȫی ی۔ ی ی یǐی Ȫی Ț ʪ۔ ی ᘪ ی ی ی  ی ی ی ی ǁ ی柡 ی柡 Ȫی柡 ی یی ی۔ ی ی ی Ȫی ی۔ ی ǁ ی ی ǁ ǁ ۔ ی ی ۔ ی ی ی ʪی ی ی ѐی۔ ٰ ی ی۔ ی یǡ ϡ ی یی ʪ۔

ی ی یی ی Ә Ȫی ی ی یٰ ѡ ی ی ǘ ی ی ʪ۔ ی ی  ی ی ی ʪ ی ی ی ی Ȫی ʪ ǘ یٰ ی ی۔ ی ی ی ی ی:

Ȫی ی ی ی ی ǘ Ȫی ی ی ǁ ᘡ ǁ ǁ ی ی۔ ̐ ǘ ی  ی ی ǁ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی۔ ی ی ǁی ϐی ی ی ٰ ی ј ی۔

$ $ $

______________________________

4 : 89 ی 1426ی ǁی 2005