اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
معراجِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم کا مداویٰ و مرتبے کی بلندی
: مولانا حفیظ الرحمن اعظمی مدنی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ8، جلد: 89 ‏، جماد ی الثانی‏، رجب 1426ہجری مطابق اگست 2005ء
: | سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم |
ی ی ی ی ی

ی ی یٰ ی ی

: ی ی ی

ی ی

 

ی ی یی ی ی یٰ ی ی ی И ی ی یٰ ی ییٰ ی ̐ ǘ ǘ ٰ ی ی ی ی ی ی ی یی Ȫی ی  ی Ȫی ی ی ѡ ی ی۔ ی  ی ی ی ی یی ј یٰ ی یǡ ی یٰ ǡ ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ǡ ی ٰ ی یٰ ی ی یٰ o ی ј ی ی ی ی ( ی ی ی:۱-۲) : ǘ ǁ یی ی ی ی ی ی یٰ ʘ یǡ ( ی ʪ  ی ی ی ی ی ǟ ی) یǟ  Ϙی ( ǘ И ی ی  یٰ ʘ ی ǟ ی ی) ی ی یٰ ۔ (ی ǁی Ϙ ی ی ی ۔

ی

͘ ی ی ی Ș ()

: ی ی  (ی ʘ) ی   ی یǐیǡ ǐ  ی ی ی ی ی (ی )  ǁ ی ʘ ی ی۔

ی ʘ  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ٴ јی ( )

:  ͘ یǐی ی јی ی ی۔

 ͘ ٰی ʘ یǡ ی یǡ Ϫ  ی ی یǡ Ϫ ی јی ی ی ی柡 ی ی ی یǡ  ی ی ی ی ʪ۔ Ȫی ی  ی ی ʪ یǡ Ȫی ی ǡ ǚǡ ی ی Ȫی  с ј ی ǡ Ȫی ̪ی ی ی ی  ی ی ی ی јی ی ی ی۔ ی ی ی Ȫی ʪ ی یی Ȫی۔ Ȫی ی یی ی ی Ȫی  ی ی ی ی ی ی ʪ ی  ی ی ی Š ی  ǡ ی ی   ی ی ی ی ی ی ی ǁ Ț ی ی ی ی  ی ی ی ی یی ی یٰ ی ǁی  ی ی ϐی Ȫ  ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی  ی Ә ی ۔

ی ی ی ی ی ی ۱۰/ ی ǡ  ی ϐی ۔ ی ی ی ۱۰ ی ی ǡ ی ی ی ی Ȫی ی۔

ٴ ی ی ی

 ی ی ϐ ی ی ی ی ǡ  ی ی ی ی ی ی ی ۱۰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐ 柡 ی ی ۔ (ی ی :۱ : ۲۷۴)

ی ی ǟ ی ȍ  ʪ ی ی ʪ  ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی  ی ی Ȫی ی  ی ی ی یی ʘیی ی ی ی ی ی ǁ  یی ی ی یǡ یی ی یǡ ی ǟ ی ی ǁ ۔ ( ی :۶ : ۲۲۵)

ی یی

ی ی ی ʪی ǐэ ی ϐی ی ی ی ی Ȫی ی ی ǡ ی ی ی Ә ی NJ ی Ǎ ǟ ȍ ی ی ۔ ǁ ی ی ی:

: ی ٰ ی ۔ ی ی ۔ ی ی ی ݡ ی ٰ یٰ ی ی ی ی یٴ (ی :۱ : ۳۹۵)

ی : ǟ ʘ ̪ ی ی ی ی ی ی ǡ  ی یǡ  ǚیǡ ی  ی ǘ ی ی ی ی۔ ی Γ ی  ǚیǐی ی ʪ ی ی ʪ۔

ٰ ی ٰ ی ی ٰ ٴی ی ی ی یی ʘی یٰ () (ی :۱ : ۴۰۸)

ی ی ی ͘ ی ی ǁی ʘ ی ی ی ی ی  ی ی ʘی ی ی ی ی ʪ۔

ی ی ی Ȫی  ی۔

ی ی ی

ی ǚ ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی یǡ ʐی ی  ی ی ی یی یٰ ͓ ǡ ی ی یٰ  ی ǘ ی: ژ Ș یٰ یی   ی ی  ǡ :

ј ј ی ј Иј ( )

ی  ی  ی ( ) ی ی  ی ی  ̪ ی  ی јی ʪی  ی  ی۔ (یی ǘ ̐ ی ی ʪ  ј یǐی) ی ѡ :۸

ی ی یی ᘪ ی: ی 柡 ی ی ی ی ی ی ʘ ی Ȫی ی ʪ ʪ ی ǁی ی ی ی ј ј ی ی ی ǘ ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی ی Ș ی ǁ ی ی ј ʪ ʘ Ǎ ʪ ی ʪǡ Иј ی ی ی И ј ǐ ǿ (И : ۶۳)

ی ی ی ی ( )

ʪی ǚ ʪ یٰ ی ی ی ی ی۔

( ݡ ی:۳۵)

 ی ی ی یʪ ی ( ٰی ی) ی ی۔

ی یٰ  ی ی ی: ј ی ј Иј :   ̪ ی  ی ی ی јی ʪی  ی  ی۔ ( ͡ ی:۴)

ی ی ی ی ʪی ی Ÿ ی јی ی ی ی Ԙی ی ʪ۔ ی  ی ی ی ی یٰ  ی: Ә ی یٴ ی ( ݡ ی:۶) : ی  ی ǐ ی ی ǁی ی ۔

ی ی ѐ ی ѓ یی ی ј ی Ԙ ی Ȫی ی Ț یٴ ی Ȫی ی Țی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ۔ ی ی ی۔

(۱) ی ی ی ی ی ی

(۲) ی ی ی ی (ی ی)

(۳) ی ی

(۴) ی ٰی ی ی ی

(۵) یٰ ی ی ی

(۶) ی ی

ی ی ی ی ی ј ی ٰǡ ی ј И ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ј ی ی ی ی ǟ یٰ ی ی ی ی ی ی ی  Ț ی ی یǘ ی ی ۔

ǐ ی ی

ی یٰ :

ی ی ݘ ی ی o یٰ ی یٰ ٴ ی ی ییٰ ٰ یٰ یٰ یٰ یی ییٰ یٰ یٰ ی یٰ ( )

: ( ) ی یǡ ( ی ) یǡ Ȫی یٰ ǁ ( ی ی ) ی ی ʪی۔ ( ی یی ی ی) یی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی (ی ) Ȫی ( ی ی) ی یٰ یٰ یٰ ၊ ی ʪی یی ၊ ی ʪی ی ( ی ی) ( ی ی ) Țی (یی ی ی) ی ی ی ǁ Ț ی۔ ( :۸ : ۱۹۲)

 ی ǡ ی ی یǐیǡ ی ی ی ی ǡ ی ی یی ʪ۔

ی  ی ی ǡ ǟ یǡ ی ی ی ی ی ی یٰ ی یǡ ǟ ǁ ی ی ی ی ۔

ی ʪی ی ј ی  یٰ Ȫی ʪ И ی ی Ȫی ی ی یی Ȫی ی ی Ȫی ی ی Ȫی  ی  ی ی Ȫی ی ʪ ی ی Ȫی ی Ӎ :

ی

ѐ ی

یʡ ی یی ʪ ی یی ی ͘ ی ی ی ی ی Ӂ ی ۔

͘

ٴ ی ی ی јی ی ی ی ی ی ی ͘ ی۔

(۱) یی ی ی یٰ ی ی۔

(۲)  ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی۔

(۳)  ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی یی ی ی ی ۔

(۴)  ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۵)  ی ی ی یی ی ی ۔

(۶)  ی ی ϡ ی ی ی ی یی یی ی ۔

(۷)  ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی یی ۔

(۸) ی  ی ی ۔

(۹) ϐی ی ǘ И ی ی ی ی ۔

(۱۰) ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی: ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی  ی ی یٰ ʪ ی ی ی ʪ ی ی ی یٰ ی  ی ی ی ی ی ی ǡ یی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ۔

(۱۱) ی ی ی ǡ ی ی ی ۔

(۱۲) یٰ ʡ ی ی ی یٰ ی ی ی یی ی ٴ Ȫی Ә ۔

(۱۳) ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۱۴) ی ی ی یی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ۔

(۱۵) ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ۔

ی ی ی ی

ی ʪ ی ݡ ѡ  یٰ ی   ی ی ǁی ϐی ی یی یٰ یǡ ی یǡ ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ʪ Ț  ʐی ی ی ی ی ی ј ی  ی ی Ȫی ʪی۔

Ӎ јی  ی ی  ی یǡ  ی ی یǡ  ј Ԙ یǐیǡ ی ی ی ی: یٰ ѡ Ș ѡ Ƙ ․ ی ی ѡ ʪ ی ی ی Ȫی  ی ѓ ی Ȫی ی ݘ یǟ ی ی ی ی ǡ ǡ یی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ʪ ی ی Ș ی ی ʪ ی ʪ ی ی ی ی ʪی یی ی ی ی ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی ̪ ʪ۔

 یٰ ی ی ی ی (۲۳) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ъ یǡ ی ی یٴ ʘی ی ی ی ی (۲۳) ی ی ی Ϙی ی ی ی ی ۔

یی ǘ Ÿ

ٴ

$ $ $

______________________________

8 : 89 ی ی 1426ی ǐ 2005