اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
ختمِ نبوت کے موضوع پر چہل حدیث
: ڈاکٹر محمد سلطان شاہ
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
شمارہ 7 ، جلد: 94 ، رجب- شعبان 1431 ہجری مطابق جولائی 2010 ء
: | رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت | | حدیث واصول حدیث |
ی

7 : 94 - 1431 ی ی 2010

ی

: ǘ

ی ی ی ی ییӊی

 

: ی ی ی ی ی ɓ ی ی ی֡ ۲۰۰۰ ی ی ی ی ی۔

--------------

یٰ ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ǁ ی ی ی Әی۔ ی ی ی یٰ ی ی ی ی ۔ ی ǁ ی یǡ ی  ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ʘی ی ی یی ی ی ی (Universal) ی (Eternal) ј (Dynamic)ی ی ی ʘ ǁ ی ی ی۔ ی ی ǘ ی ی ی ی ј ی یǐی:

ٰ ٰ یی ٰ ی ی. ( :۳۳-۴۰)

ی ی ǁ ی ǟ ی ی ی ۔ (یی ی ی : ی ی یҡ :۵۰۹)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ј ی ی ی ی ی ی Ә ی۔ یǟ یی ی ی ی ی ی ی ǘ ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ۴۳۰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ی ٰ ǡ ی : ی .

یی یی ی ی ی یٰ ی ی ۔ (ی ی ی ی ی ی : ی ی ۱۳۵۱/۱۹۳۲/)۔ ۴:۱۸۹

۱- ی ی ی ی ی:

ی ی ی ٰی ی ی ی ی ی ٰ یی.

یی ̪ ی ی یی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی ی ̐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔  ی: ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ј Ȫی ی ی ۔(ی ی ȡ یی ی:۳۵۳۴ ۳۵۳۵)

۲- ی ی ی:

ٰ ی ی ی ی ٰ ی .

ی ی ۔ ( ) ی ی ی ۔ (ی ی ی ɡ ی: ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۲)

۳- ی ی ʘ ی ʪ ۔ ی ی ی ی ʪ ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی : ǿ : ی ٰ .

ی ی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ʪی یٰ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ۔ یǡ  ی ͘ ی ی۔  ی ی ی ی ی یٰ ی ی ۔ (ی ی ی ی И ی ی ی: ۳۴۵۵)

۴- ی ی ی ی ی ٰ ی ی ی ی ǘ ی:

ی.

ی ی Ȫی ی ی یǟ ی ی ی۔(ی ی یѡ ʡ ی: ۴۹۳۶ ޡ ی: ۵۳۰۱ ޡ ی ی ی: ۶۵۰۳ ۶۵۰۴ ۶۵۰۵)

۵- ی ی ی ی ی :

ٰ ی ٰ ی ی ی ی: : ی: : ی ی ی.

ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔(ی ی ی: ۶۱۰۷)

۶- ی ی ی ی :

ی ی ی ٰ ی ی ی ٰی ی ی ی .

Ԙ ی ی ی ی 柡 ی ی یی یٰ ی ی ی ی ی ǡ ی ی ی ۔ (ی ی ی: ۶۱۰۶)

۷- ی ǁ ی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ٰ ی ی ی ٰی ی .

ی ی۔ ی 柡 ی ی یی یٰ ی ی ۔ ی یی ی ی ی ۔ یی ی ی ی ی ی ی ی ۔(ی ی ȡ ی ی: ۳۵۳۲ ی ی یѡ ϡ ی: ۴۸۹۶)

۸- ی یٰ ی ی ی ی :

ٰ یی ی ی ی .

ǁ ی ی  ی: ی ی ی ی ۔ (ی ی ی:۶۱۰۸)

۹- ی ی ی ی ی ٰ ی ی:

ی ی یٰی ی ی ی ٰی ی ی ی ی.

ی ی 柡 ی ی یی یٰ ǡ ی ی ی ی ǡ ی 柡 ی ی ۔ (ی ی ی:۶۱۰۵)

۱۰- ی ی ی ی:

ی ی ی .

ی ی ی ییٰ ی ی ۔ (ی ی ی ییٰ ی ǘ ی ی ی:۳۹۲)

۱۱- ی ی ی:

ٰی ی ی ی ی ٰی ی ی ی ی ٰ.

ی ʘ ی ʘ  ی ی ی Țی ی یٰ ی ی ʘ ی ʘ ی ی ̪ ی۔ ی ی ی ۔ (ی ی ȡ ی ی: ۳۵۷۱)

۱۲- ی ی ی ی :

ی ǡ : ٴی .

ی (یی ) ی یǟ ی ی۔ ی یǟ ی ی  ی Ǎ ۔ (ی ی یѡ ʡ ی:۶۹۹۰)

۱۳- ی ی ی ی ی ی ی ی ی :

ٰ ی ٰ .

ی ی ی ی ۔ ( ییٰ ی ی ̡ ی: ۴۰۷۷ ј ǘ ی:۸۶۲۱)

۱۴- ی ی ی ی:

ی ٰ یی.

یԘ ی ی ۔ (ј ǘ ی ȡ ی: ۳۵۶۶ :۷ :۴۵۳۔ ϡ ی ی ۴ :۱۲۷)

۱۵- ی ی ی ی ی ی:

یǡ ی ی ی .

( ی ) ی ی ی ی ی ی ی ۔ (ی ɡ ی ی ɡ ی: ۱۹۸۲)

۱۶- ǘ ی ی ی ی ی:

ی ی ی.

ی ی ی ی یی ی ی ی۔ ( ی ی ǘ ی ی: ۸۱۴۶ :۸ :۳۰۳)

۱۷- ی ی ی ی ی:

یی ی ٰ ی .

ی ی ی ی ۔ ( یی ی: ۴۸۵۰ ۳:۲۸۲ ی: ۷۱۹۰ ۴:۴۱۱)

۱۸- ی ی ی ی ی ی Ә:

ٰ ٰی ی ی ی یی ی () ی ٰ ی ٰ (Ә یی )

ٰی ǁ ј ѡ ی ی ی ی () ی ی۔ ٰی  ی ی Ԙ ی۔ ( ٰ یǡ ی ϡ ی:۹۰۶)

۱۹- ی :

ی ٰ ی ٰ : ی ی ی.

ی ی  ی: ی ی Ϫ ی ( ) ۔ ǐ Ӎ ی ۔ ( ی ҡ ی ی И ی:۱۵۱۱)

۲۰- ی ی ی ی ی :

ی ی ی ی ٰ ی .

ی ʪ۔ ǐ ی (ی) ی ی ی ۔ ی  ی ی ی ۔ ( ی ҡ ی ی И ی:۱۵۱۰)

۲۱- ی :

ی ی ٴی ی ٰی .

ی ی (Ӎ ) ی ی ی ی ی ی ۔ ( ی یǡ ی:۳۸۹۹ ی ٰɡ ی ی ј ϡ ی:۱۰۷۴)

۲۲- ی ی :

ٰ ی ی ی : ی ٰ! ی ی ی : ٰی ی ٰ ٰی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی یǡ  ̪ ȍ ʪ ی۔  ی: ی ی ی ی ʪ ی ی یٰ ʪ ی ی ی۔ (ی ɡ ی ی ی:۶۲۱۸-۶۲۲۱)

۲۳- ی ی ی ی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ی : : ی .

ی ی ʪ۔ ǐ ی ی ی۔ ی ی ۔ (ی ۔ ی:۶۲۰۴)

۲۴- ی ǘ ی:

ی ی .

ǐ ی ی ی ۔ ( ی ȡ : ی ی ѓ ی:۳۸۸۶)

۲۵- ی ی ی ی :

ی .

ی ی ۔ ( ی یǡ ی:۳۸۹۶)

۲۶- ی ی ی ی ی :

ی ی ی .

Ԙ ی ی 柡 یی ۔ (ی 㡘 ̡ ٰ ی یɡ ی:۳۳۷۶)

۲۷- ی ی ی یی ǁ ̪ یٰ ی ی ی:

ٰی ی ی ی.

ی ʘ ی ʘ ی ی ی ی یٰ ی ی ۔ ( ی ی ی ی: ۳۷۵۶۵ ۷/۵۰۳)

۲۸- ی ی ی :

یٰ ی .

! ی ی ی ی ی ی۔ ( یی ѡ ی: ۸۵:۱/۳۹)

۲۹- ǁ ی ی:

ٰ ٰی ی : ی ی ی : ی ی ٰی ی ی ی.

ی ی ǁی ̐ ی: ی  ̪ ȍ ی ی  ی ی ی ی ̪ ̪ ی یٰ ʪی۔ ی ی ی ی ی۔ (ی ی ی 昡 ی: ۴۴۱۶)

۳۰- ی ی ی ی:

ٰی ی ی ی ی ǡ ی ی ی.

̪ ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی یی ی ی۔ ی ی ی یǐی۔ ʪ ی ی ǘ ی ̐ ی ی۔ ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی ̪ ی یǐی۔ (ی ϡ ɡ ی:۱۱۶۷)

۳۱- ی ی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ͘ ی ʪ Ȫی ی ی ی ̐ ی Ԙ ی ی ی ی ی ۔ (Ș ی ی ݡ ۱۵ :۵۸۔ Ǎی: ۱۴۰۶)

۳۲- ی ی ی ی:

ٰی ی ٰی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ۔ (ی ɡ ی ی ی: ۶۲۱۸)

۳۳- ی ی ی ی :

ی ی ی .

ی  Ϫ یی

ʪ۔ (ی ی ɡ ی:۶۰۸۴)

۳۴- ی ی ی:

ٰ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی: ی ی ʪǡ ی ی ی ʪ ی ј ̪ Ȫی ی ݘǡ ̪ ی ی ی ی ۔ ی ی ǚ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی۔ (ی ٴیǡ ی:۵۹۳۶)

۳۵- ی ی ی ј ی :

ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ̪ ۔ ی ی ی ی ی ۔ (ی ٴیǡ ی:۵۸۱۸- ۲۲۷۴)

۳۶- ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

ٰی ٰ ی .

!  ی ی ǿ   ی ی ی ی۔ (ј ǘ И ی ی: ۴۰۱۷-۲۵۹۷)

۳۷- ی ی ی ی ی:

ی ٰی ی ی.

ی ی ی ی یٰ ی ʪ۔ ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی: ی ی ۔ ǁی یǟ јی ǐ ی ی ی۔ (ی ɡ ی ی ی: ۶۰۹۵)

۳۸- ی یٰ ی ی ی ی ی ј ی :

ی ی یی.

ǘ ی  ی ی ی۔ ( ی ȡ ی ی:۳۶۳۸)

۳۹- ǁ ی ی ی ی ی:

ی ٰی ی ی.

ی ʪ ی ی یٰ ʪ ʪ ی ی ی ی Ә۔ (ی ɡ ی ی ی: ۶۲۱۷۔ ɡ ی ی ی ی:۱۲۱)

۴۰- ی ی ی ی ی ǘ ی ی :

ی ی Ϙ Ș ی Ә ј ی ј Ș.

ی ی ی ی ی ی ʡ ǁ ی ǁ ی ј ǁ ی () ǁ ی ی ۔ (ی ی ی ی ی: ۴۳۶۳۸ ی: ɡ ۱۴۰۵/۱۹۸۵/ :۱۵ :۹۴۷)

۴۱- ی ی ی ی ی ی ی ی :

ی ʡ ی .(ی ی ۴۱۴۲۲ :۱۵ :۳۷۰)

۴۲- ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی :

ی ی ! ی ی Ϙ ! Ș Ә ј Ҙ ی Ә ی ј Ș.

! ی ی ی ی ی ی ۔ ! ǁ ی ̐ ǁ ی () ј ǁی یǟ ǁ ی Ҙٰ ی ǁ ی ی Đ۔ (ی ی ی ی ی: ۴۳۶۳۷ ی: ɡ ۱۴۰۵/۱۹۸۵/ :۱۵:۹۴۷)

۴۳- ی ی ی ј ی ی ǁ ی ی ی:

ی ٰ ی ی ɡ ی ی : ی ʘ ی یٰ : ی ی ٰ : ی ی ی ی یڡ : ی .

ی ! ی  ̪ ی ی (یی) ȍ ی ی ی  ی: ی ی ̪ ̪ ی ی یٰ ʪی ی: ی ! ی ی (ی) : ی یی ی ی ی : ی یی ۔ ( ی: ۱۴۹۰ ǘ ( ) : ݡ ۱۳۷۴/۱۹۵۵/ :۳:۵۰)

۴۴- یی یٰ ی ی Ԙ ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی:

ی ی Ϙ. ی ی ی ی ی ی۔ ( ی یی ی ی یݡ ی: ݘѡ۱۴۱۴/۱۹۹۴/ :۷:۲۸)

***