اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
قرآن کریم کی روشنی میں افراد سازی (۲)
: مولانا اختر امام عادل قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
دارالعلوم ، شماره 5، جلد: 95 جمادی الثانیہ 1432 ہجری مطابق مئی 2011 ء
: | قرآنیات وعلوم القرآن | | تعلیم وتربیت | | ایمانیات وعقائد | | دعوت و تبلیغ | | متفرقات |
ٓ ی ی ی ی ی

ٓ ی ی ی ی ی (۲)

 

: ی

ی یݡ ی ѡ

 

ی

ی ی ی ی ϐی ی یٰ ی ی ی ǘیҐی ی ʐی ی ی ی ی ݘی یϐی ی Ȫی ی ϐی ی ی ی ٓی ی ی ی ی ی ٓ ǘ ǟ ی ی ﷺ ی ی ی ǟ ی ی И Ȫی ی:

ٰی ی ی ی ی ٰی یی ی ۃ ی ی(ٓ :۱۶۴)

: ی Ț یǘ ی ی ی ی Ȫیǡ ی ٓیی ی Ҙی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ʪ۔

ی ٓی ی ј ی ی јی یٓ ی ی ی ی ی ј ی ۔

۱- ٓی ۲- Ҙیٔ ۳- ی ͘

٭ ٓی ی یی ی ( ٔ Ȫی Ә ی) ی یی ی ٓیی ی ی ی ی ی ی ی ٔ ی ی ی ی ی ٓ ٓ ی ی ی ی یǐی:

ٔ ٕ (:۱-۲)

: ǁ ی یǡ ی ی۔

ی ی ی ی ی Ȫی ٓی ی ی ٓی ی ی ٓ ی ی ی Ȫی یی Ȫی یی ی ی ی ی ϐی ی ی یی Ә ی ی ٔ ی ی ͘ ی ( ی ی ) ی ی ٔ ٰی ی ی Ԙی ی۔

ی И ٓی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی یǘ ی э ی۔

Ҙی ی ی ی ʐ э ی۔

ی ٓی ی ݘی یی ی ی ٓ ǟ ﷺ ی ی ی ی یی ٓ ٔ یی ٓی ی یی یؑ ی یؑ ی ی ی یی ﷺ ی یی ی ϐی ی ی ۔

ٓ ی ی ی Ȫی ی ی یی ی ٓ ی Ȫی ی ی ی ٓ ٔ ی ۔

ٔ ی ٕی ٕ ی ٕی ی ی ی ٕی ٔ ی ٕ ٔ ѡ ی ی (ی)

: ی ی ی ی ی یǘی ٓ NJ ǚ ی ی ی یی ی ٓ ̪ی ٓ ̪ ی ی ی ی۔

ی ی ٓی ٓ ی ی ی یی ی ی ۔

ٓ ی ݘ ی Ȫی ی یǐیǡ ی یǐیǺ ی ی ی ی ی ٓی یی Ȫی ی ی ی ٓ ی ی ٓ ی ی ی ݘیی ی ی ی یǡ ی ی э ی ی ی ی یǡ ی ٓ Ȫی ی ی ی ٓیʪ۔

ٓ یʡ ی ی ی ̪ ی ٓ ی ی ی ٓی ی ی ی Ț ۔

ی

ٓ ی ̪یǺ ی ی یی یјی ی ی Әǡ ʘ ی ی ی Ǻ ی یј ی ǁӘ ǡ ی یٰ :

یی ی ی ی ی ی ٔ (:۹)

: ی! ٓ یی ی ј ی ی ј ی ی ی ̪ Ә ی۔

ٓ ی ی ی ی :

ی ی (:۱۱) ی۔

ٓ ݘ ی ٓ ی ی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ٰی ی ی ٰ ٰ (ٓ :۱۹۰-۱۹۱)

: ٓ ی ی ی ی ی یǟ ی ی И ی ی ی ی ٓ ی ی ی ( NJ ی) ! ی ی ییǡ ی ǘ ی ٓ ȍ۔

ٓ ی ی ی ǐ NJی ی ݘی ǁی ی ی ی 䏪 ی ј ی ی ̪یǐی ی ی ی ی ی ٓ ی ی ی ǁی ی ی ǁ ʪ ᘪی ی ʪ ʪ Ϫ ی ی ی Ԙ ٓی ی ی ی ی یی Ϫی јѡ ǁ ی ی ͘ ٰی Ϫی ی ی ی ی :

ی

͘ ٰی

ٰ یی ٰی یی ٔ ٕ ٔ ٗ ٖ (:۱۱)

: یԘ ی ی ی Ǻ ʘ ǁ ٓ ی Ϙ ی یӘ ی ی Ȫی ϐ ی Ә:

ٓ ʘ ی ی ی

ی ٓ ǁی

ٓ ی ǁ ј ی ی ی ی ی یی یǿ ی ǁی ی ی ٓ ی ی ʪ ی ی :

ی ۃ ی یٗ ی ۃ یٗ (:۷-۸)

: Ȫی ی ی Ȫی ی ۔

ٓ ی ی ی ی ʪ ʪ ی Ӂъ ٓ ی ی Ґ ی یǘ ی یǐی۔

ی ی

ی ی یی ی ی ٓ ی ʪǡ ݘ ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ یǡ NJیǐیǡ ݘ ٓ ʘ ی ǁی ʪ ǁی ی ی ی ی ی ی ی ٓ ی ٔ ی ݘ ʘ ی۔

ی ی ٰی ݘ ی ی ی ٓ ی ی ی ی ٓ ʪǡ ٓ ی Ț Ț ٓ Ȫی ǘ یǡ ٔ ی ی ʪ ی ٓ ی ی ʪ ݘ ی Ȫی ی ی ی ی ی ی :

ی ٓ ٔ ǘ یǟ ی Ȫی

ی ییٰ Ȫی Ȫی Ȫی

ی ی ی

Ȫی ی Ȫی ی Ȫی Ȫی

ی

ٓ ی ی ی ی یǺ ی ی ۃ ʪ ٓ ݘ ǡ ی ی ј ʪ ݘ ی Ǻ ی ی ی ی ﷺ ی ی ʪ:

ٔ ی ٔ ی ()

: ǁ ی ی ی Ț ی Әی۔

ٓ ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ی ٓی ی ی Ț :

ی () : ی ی ᘪ ی۔

ی ٓ ی ј ی ی ی ی ݘ ی ی ۔

یی

ٓ ٓی ی ی ی ی И ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی:

ٓ ٓ یۃ ی ی ی ی ی ٓ یۃ ٰ ی ی ٓ ی ی ی ٰ ی (:۱۷)

: ٓ ی ی یǡ ی ǁی ǁی ی ی Ȫ ̪ǐ NJی ٓ ی ʁǘ ی ی ی ی ی Ϫ Ȫی ی ی ی Ȫی ی ی ̪ǐ NJ ٓ ی ی ی ی ј 昪 ی ی ی ی ی ی Ӎی ی ی ۔

ی ی Ǫ ٓ ی ی ی(ی:۳۰)

: ی ی ی ٓ ی ʪ ی ی ی یǡ ی Ȫی ی ی

ٓی ی ی ٓ ی ی یǐی ی Ȑ ی䐑 ی ی ی ی ی ٓ ی Ț (Ӂی) ی Ԙ ی ʪǡ یی ی ǁ ی јҘی ʪ ی ʪ ̚ ʪ ی ی Ϫǘ ǡ یی ی ی ٓ ی ی ی ٓی ٓ :

ی ی ی ی ی ٓ ٰی (ی:۳۱-۳۲)

: ی ی ǚ ̪ ی ǘ ی ٓ ی ی ی ی ی ی۔

ٓی ی ی ی ی И یǐی ی ی ǚ ی ی ی ј ی ی Ȫٓ ی ی ی ی ی ی (Isostasy)ǐی ی ی Ȫی ی Țی ی ی ǁ ی Ә ی ی یǚی ی یی Ԑ ی۔

ی ٓ Ȫی Țی ی ٓ ʪ یی ی ی ی јی ی ȍی ی ی јی ۔

ی ی ѡ ٓی ی ǘ ۃ (ی:۳۲-۳۴)

: ی یǟ ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘی ی یǡ ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ǐ ی Ә یԘ Ț Ԙ ۔

ٓی ی ٓ ی ی ی ی NJیǘ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی یǁی ی ʪǡ ٓ ی ی ی ی:

ی ی ٓ ی

ی ی ی ٓ

ی ٓ ٓ یǘ ی(:۲۲)

: ̪ Ȫی ̪ Ȫی ٓ ی ی ی یǺ ǁی ی ی ј Ә ʪ۔

ٓی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی یی ی ی ٓی ی ی یǐی ǟ ی с یǟ Ȫی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی یی ی ۔۔۔ ی ٓی ی ی ی ی ی یی ی Ȫی ی ی ی ی ٓی ی ی ی ʘ ی ٓ یј ی Ԙ ی ۔

ی

ٓ ی ǟ ی ی ی ی ی یی یǐی ی ی ی ی ʘیی Ȫی ی ی ی ٓ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ﷺ ی ی ی ی ی ی ی ی јی ی ی یی ی ی Ȫی یǐی ǘ ј ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ѐ ی Ԙ ی ی ی ٓ ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ٓ Ә ٓ ی Ә ی ی ی (ٓ) ی ٓ ی ی ی ی ی ٔ ی یс ٓی ی ی ٓ ی ی ٓ Ә ی ی ی۔

Ԙ ی ѐ ی

ی ی ی

ی ی :

ی ٓی

ی ٓ ی ǁ ی ǁی ی ǟ ǟ :

ی ٰ ی ی ی ی ی یی ٰی ی ی(یٰ:۳۸-۴۰)

: ǁ ی ی ی ی ϐ ی ی ی ی یǟ ʘ ی ی ی ی ٓӘی ٓی ی ی ی۔

ٓی ی ٓ ی ј ی ی ی ی یی یی یی ی ی ی ی ی ʪ ǁی ̐ ی ǁ ی ی ی ی ٓ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی : Ȫی ǁ ۔

ی ی ی ی ی ی䑑 ی یӘ Ț ʪ ᘪ :

ǐ ̪ 捪 ی ی ی ی ی ی ی ̡ ǡ ی ی یǐی ی ی ی ی Țی یی ʪ ی ۔ ( ی : ӡ ی ۱۹۷۶)

ǘ ی ٓی ی

ǘ ی ی ٓی ی ی ٓ ی ی Ȫی ی ی ی ǘ Ȫی ی:

ی ٓ ی یۃ ǘ ی ی ی ی ی ۃ (:۶-۱۰)

: ٓ ی ی ј یǡ ٔ یٰ ی ی Ә ی ǘ Ȫی ی ی ی ی ی Ǎ ی ی ۔

ی ٓی

ٓ ٓ ی یی ی ی ʡ ی Ԙی ی ј ی ј ی ʪ ی ی Ȫی Әی۔

٭ ی ی ٓ ی ی : ی ی ٓی Әی۔

ی ٰ ی ۃ ی ی ٰی (ی:۴)

: ی ٓ ی یǘیǡ ی ۔

ی ی یی ٰ ی ی ی ی ی ی ۃ ی ٓ ٓی( :۹-۱۰)

: ی! یی ی ی ی یی ی ی ǚ ی ی یی ј ی ی ی ی ی ʘی ی۔

ٓی ی ٓ (۶) ی ی ی یǡ ی ی ی ٓی ی Әی ی یǟ ی ی ی ی ی (۲۴) ی ی (۶) ی ی ی ی ی ی ٓی ٓ ی ی ٓی ی ی یǐی :

ی ۃ (:۴۷)

: یԘ ی ی ی (۱۰۰۰) ۔

ٓۃ ی ی ی ی ۃ(:۴)

: ی ǟ ʘ ی ی ی ی (۵۰۰۰۰) ۔

ٓی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٓ ʘی ʘ یی ی ʪ ٓ ی ی Ȫی ی ǁی ی Ȫی Ә۔

ی ی

ٓ ی ی ی : ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی۔

ی ی ۃ ی ٰی ٓ ی ی (:۷)

: ی ٓ ی ی ی یǺ ی ʪǺ ǘ ٓ ی ۔

ی ی ی Ȫی ٓ ʘ یӘی ی Ȫی یی :

ی ی ی ی ј ʪǡ ی ی ی یǡ ی ی ی ی ۔ ( ی ٓ : ی ۷۱ ۱۹۸۱)

یی

ی ٓ ی ی ٓ ی ی ی ʪ ی :

ٰ ٰǡ ٓ ٰǡ ٰ(:۳۰-۳۲)

: ی ییǡ ی ǚ ی۔

ٓی ی ی یی ی ی ی ٓ ی ʪǡ ی ǡ یی ی ی ǡ ی ǚی ی ٓ ی ی ǚ ی Ԙ ی ی ی۔

ی

ٓ ی Ȫی ی ی ی ی Ԙ یی ٓ ی ی ی ی ی ی (ی) ی یی ی ی ی ٓی ی ی ی ی ٓی ی ٓ ی ی ٓ Ȫی ی یی ǁ ی ی :

ی ٔی ی ی (:۴۱)

: ی ی یǿ ی ی ͘ ǡ ی ͘ ی Ә ی ی Ȫی ی ی ی۔

ٰٓ ٓ ی ی ی ٔی (ی:۴۴)

: ǁ ی ʘ ϐی ی ی Ȫی ی ̪ ی ٓӘی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ٓی ۔

ٔݪ ǐ ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ٓی ی

ی ٓ ی ی یی Ȫی Ȫс ی ی ٓ ی ی ی ʪ ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁǘ ی ی ی ی ی ی ٓ ی:

ۃ ی ی ۃ ۃ ۃ ۃ ۃ ٔ ٰ ٰ ی(:۱۳-۱۴)

: ی ی ی ی Ԙ ی ی ی јǡ ی ی ی Ԙ ی ی ʪ یǡ ʪ یǟ ی ی ی یǡ ی ی ی ǘ یǺ Ț ی ј ی ی ۔

ی ی ٓ ی ی ی ی ۔

ی

ٓ ی ی ی ی Ӂъ ی ی ی Ț ٔ ﷺ ی ǘ یǡ ٓ ﷺ ی ی:

ٕ ۃ ٔی ٕ ٔی ی ی Ѫ ٕ ٔٗ ٔ (Ԙٰۃ)

: یԘ ی ی ی ی ی ی ی یǡ Ț ی۔

ی ǟ Ț ی ی ی ی ǐی ی ی یی ٓی ی э ʪ ی ی Ә ی Ȫی ǚ ۔

ی ی ی ̪

ǐ ǁ ی ی ٓ ی ی ʪ ی ی ی ǿ ی ی ی یی ی ی ی Әǡ ی ی ٔ ی ی ی ٔ ی ̪ 柡 ی ی ٔ ъ ǁی ۃ ی 㑑 ( ی ی ) ی ی یΡ ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی јی ی ی ی ی ی ی ی ۔

۴۵۰ ی ۴۰۰ ی 䑑 ( ۴۲۷ ۳۴۷ ی) ی ی ی ی ی ( ۳۸۴ ۳۲۲ ی) ی (۳۰۰ ی) ی ( ۲۸۷ ۲۱۲ ی) ی ی ǘ یǡ ی ی یی ٓ ی ی ٓ ʘ ی ی ی ی ۷۵۰ ۱۱۰۰ ʘ ǚ ی (۳۵۰) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٓ ی ی ی (۸۱۵) ی (۸۴۹) ی (۸۶۴-۹۳۲) ی ǟ ی ی (۹۵۶) یی (۹۷۳-۱۰۴۸) ی (۱۱۳۲) ʘ ی ی ی ییǡ ơ ȡ یǡ ییʡ یی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی یی ی јی ی ی ј ی ی ј ʪǡ ъ ی ی ی ʘ یс ی ی И ٓی ی ٓǡ یی ی ی я ی ی ی ݘی ی ی یǡ ی ی یǟ Ȫی ی ݘی ی ی ی (۱۱۲۶-۱۱۹۸-) یی یٰ (۱۲۰۰-۱۲۷۳) ی ی (۱۲۸۸) (۱۳۳۲ ۱۴۰۴) ی ی ی ی یсی ی ٓ ی۔ (: ٔۃ ٔ ۃ یۃ : ٔ : یӘ ٓ- ی ۱۹۸۱ ۵۱)

ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ʡ ی ٓъ ی ی ޡ ٔ ޡ ٔ یΡ ی یʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی Әی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٓ Ȫی ی ی ی NJ ی ۔

NJ ǟ ی

ی ی ٓ

 

٭ ٭ ٭

 

-------------------------------------------------

5 : 95 ی ی 1432 ی ی 2011