اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
حضرت مولانامفتی مہدی حسن شاہ جہاں پوری رحمة الله عليه
: مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
شماره 8 ، جلد: 94 شعبان - رمضان 1431 ھ مطابق اگست 2010 ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے |
ی ی ǟ ی

8 : 94 - 1431 ǐ 2010

ی

(۷)

ی ی ǟ ی

ی

: ی ی ی

 

ی ی ̪ ۔ ۔ ی ی یٴ ی ی ی یی ʪ۔ Ț ی ی ی ی с Ȫی ʪ۔ ی ی ǚی ̪ ی ی ی ی ۔

یی ی ی Ҙ ̪ ی ۔ ی ی ی ی ی۔

۱۳۱۰ ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ ۱۳۱۰ ۱۳۴۶ (۱۹۲۸/) ʘ ۳۶ ی ی ی ǘ ی ی ی ۳۷۵۶۱ یя .... ی ی ۔

*

ی ۱۳۷۶ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ̪ ǁ ʪ ۔ ی ی یǟ ی ی ʪی Ȫی ی ی ی۔ یǟ ی ی ی ی۔ ی ʪǡ ی ʪ ǡ ی ی ی ی ʪ۔

ی ی ۔ Ț ی۔ ی ی ی ʪی۔ ی Ȫی ی ی ʪی۔

ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ğ ʪ ʪ۔

یٰ ی ̪ ی ی ی ǐی ی یی۔ ی ی ʘ ی ی ʪ ʪ۔ ی ی Ț ʪ۔ ی ی ی ی ی Әی۔ ی یٰ ی ʪ ی Ȫی ی ʪی ی:

ی ی ی Ȫی

ی ی ی ی Ȫی

ی Ț ی ʪ۔ Ț ʪ ی ی ی ј ʪ۔ ی ʪی ی ʪی ی ی ی ی ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ̪ ی ʪی۔ ی ی ی ی ј ی ی ʪ۔ ј ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی Ȫی ی ʪ ʪ۔ Ț ј ʪ۔ ی Ț Ԑ ʪǡ ǟ ی ʪ۔

ی یی ʪ۔

ی ی یی ی ی ʪی ی ǘ ۔ ی ی ی ی ۔ ͘ ی ۔ ی ی ʪ۔ ی ی ʪ ᘪ ۔ ی ی ʪ ᘪ ی ʪ۔

ی ی ی Ț Ӂ ۔ ی ی ی یٰ ی ی Ț ʪی۔ یǟ ʪ۔ ی ی ǁ ی ʪ ی ی ʪ ی ʪ۔ ی ی сʪی۔

ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی۔ ی ی یٰ ی Ӂ ی۔

̪ ی یٰ ی ی ی ʪ۔ ʪ ̪ ی ʪ ی ی یی ی ی ʪی ی ی ی یٰ ی ǐ ی ی ی ی ۔

ی ǁ ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی۔ ی ی ی ᘪی ی ی ۔

یٰ ی ی یی ی ی ʪی ی ی ی ʪی۔ یی ی ی ی ی Ȫی ʪ۔ ی ی یٰ ʪǡ ی ی ی Ȫی یٰ ʪ۔ ی ی ʪ ی Ȫی ی۔ ی ی ی ی۔ یی Țی ی ی Țی ی ʪی ی Ȫی Ϫی ی ʪ ی ی я ی ی ی Ȫ ی ی ǐ Ȫی Ȫی ی ی ʪ۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ј ۔ یی ی ی ی ی NJی ی یٰ ی ی Ȫی ݘ ی Ә۔ ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔ ی ی ی Ȫیǐی۔ یٰ ی ی ʪی ی ی۔

*

ی ی ی ی ٰی ɓ ( ) ی یی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی Ȫی Ә۔ ی ی ی یی ʪ۔ ی ی Ȫی ی ی ʪ۔

*

ی ǟ (یی) ʪ۔ ی ی ی ۱۳۰۱ ی ی۔ ی ی ǁ ی یی ی ی ی۔ ی ی ی ی ǟ ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی۔ یی ی ی ی ی۔

۱۳۲۸ ی  یی ۔ ی ی ۱۳۲۸ ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی Ȫی ʪی ی یی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی۔

ی ǁی ϐی Ț ی ی ۔ ۱۳۳۰ ی ی ی ʡ ی с  ۔ Ȫی ی ʪ۔ ی ی ی Ǎی ʪی۔ ϐی ی ی  یی ʪ ی ǘ Ȫی ۔ ی  ی ی ʪی۔

۱۳۶۷ ی ی ٴ ی ی ۔ ۱۳۸۷ ʘ ی ی ʘ ۔

یǘ ی ی ۱۳۷۶ ی ̪ ی ǐی ۔ ی ی ی ی یٰ ی ی ی ی۔ ی ی ی یی Ӂ ی ی۔ ǘ ʪ ǘ ی ̐ ی ی۔

ی ی ی ̪ ǁ ی ʪǡی ی ی ی ی ʪی Ǎ ی эی ی  ј ی ی ی ᘪ ʪ۔

ٰی

ی ی

ی эی یی ی ی ی ی ̪ ی ی ̪ ی ۔ ی ی ی۔

ی ѐی Ț Ǎ ʪ۔ ی ی ی ی ی Ǎی ی۔ ی ی ѐ ی ǁ ی ی ǘ ۔

*

ی ی ی ی ʪی ی یی ǁ ǐ ی ی ی ʪ۔ ی ی Ț ی ی یǘ ی ی ی Ț ʪǡ Ȫی ʪ ǘ Ȫی ʪ۔ ی ʪ ی ی ی ʪ ۔ ʪ ی ی ʪی۔

ی ǘ ی ̪ ی ی я ǡ ی ᘪ ʪ ی Ȫی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ϪϪ ʪ۔ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی Ȫی Ȫی ی ی ی ǁ ȍ Ҙٰɡ ی۔ ی ۔ ی ی ی ی 捪 ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی یی ۔

ی ی ی ی ۔ ی ی ی۔ یٰ ǁی ی ۔ ی ǟ ǁ ی Ȫی ی یی ی ۔ ی یی ʪی یٰ ̪ ی ی ی ۔

یǘ ی ی ی ی یی ʪ۔ ی Țی یی ی ᘪی ی۔ ی ی ی Țی ی یی ۔ ی ٰی ی ی ی ی یی ۔ ی ۔ ی یی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی۔

ʘ ی ی  ǁ ʪ۔ ۲۸/ ی ی ۱۳۹۶ ی   ی یی ی  ی یǟ ǘ ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی یٰ ی ی ی ی ی یٰ ی ی Ț ی ۔ Ț ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ٴ ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ۔

ی ̐ ۔ ی۔ ۔ ی ی ǟ ʪ ی ی ۔ Ȫی Ϫ ی یی ی Ȫ ی ی۔

ی ʪ ی

Ԙ ǟ ʘ

* * *