اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
جمہوری نظام میں الیکشن- اسلامی نقطئہ نظر
: مفتی محمد خالد حسین نیمو ی قاسمی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 3 ‏، جلد: 97 ‏، جمادی الاولی 1434 ہجری مطابق مارچ 2013ء
: | حالات حاضرہ | | فقہی احکام ومسائل | | حقوق ومعاملات |
ی - ی

ی ی ی- ی

: ی ی یی ی ی

 

͘ ͘ǟ یٴ ͘ی :

ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ی ی ی ǁ  ی ʘی ی ی ی ی ی ی Ț ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǁ Ț ی ی ۔ ی ی ی ی ی јی ی ی Ȫی Ȫی Ȫی ی ی ی Ȫی ی ی ǁی یی ی ی ی ی ј ی ͘ ǟ ی ی ϐی ی ۔ ی ͘ ǁ ۔  ی ϐی ͘ ی ی ی ی ۔ Ȫی ی ͘ ی Ȫی ی ͘ ۔Ȫی ی ǡ Ȫی ی ۔ ی ی ی یی ͘ ͘ǟ Ȫ ی ی ی ی ͘ ǁ ǁی ϐی ۔

ی ǘی:

ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ǁ ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ј ی ی ۔ ǁ ی ϐی ی ϐی ی ی ی ϐی ی ی ͘ ی ی ͘ ی ۔یǘ ی ی ی ی : ٰی ٰی ی ی ی ی ی ی 暘ی ی ϐی ی ی ͘ی ی ی ͘ی ی ی ۔(ی ی ۵/۶۴)

ی ǘ ی ǁ ی یʪ ۔ ٰی یی ی ϐی ی ی ϐی ی ۔ (ی ی۷/ ۳۶)

ی :

͘ ی ǘی ی ی ۔ ی : ۔( ۵۴) !ی ی ی ͘ ۔ ی ͘ǟ ی ͘ ی ی ۔ی Ȫی : ی ( ۲۸ ) ی ی ی ۔

͘ ٰی ی ی ی ی Ț ی ی ʘ ی ی ͘ ǟ ی ǘ ی ی یی ی ی ی ی ǁی  ʪ ۔

ی ی ͘ ی

ی ی ʘ ی ی ј ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یٴ ͘ی ǡ ی ی۔ ی ͘ ǁ ی Ȫی јی ی ی یǟ Ȫی ی ۔ ی یǟ ی ی ی Ȫی :

ی ی ͘ ی ی ی

ی Ȫی

ی

ی ی Țی ی ی ی ǘی ی ی ی ǐэ ǘی ی ی Ȫی ̐ ی ۔ ǘی ی ی ی ۔یǘ ی ی ی ی ǘ ی ی ǐэ ی Ә ۔ی ی Ȫی ی ی ی ǘ ی ۔ی ی ی Ø ( ی ۸/۲۶۲)

ǁی ی ی ی ی ی ی یی ʪ ی ی ی ی ی Ԙی ی ی Ȫ ی ی ی ی ۔ ی ͘ ی ی ۔ ی ی ی ی Ȫی ی ۔ی ͘ ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی

ی ی یی :

((voteیی ۔ ی ی ۔ : ی ۔ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔͘ ی ی ی ی ی ی ʪǺ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی۔

ی ی ییی Әی ی ۔

(۱) : یی ی ی ی ی ی یҘ ی ی ی ۔ Ǫ ی (ȡی) ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ǟ ی ی ǁ  ی ی یǁъی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ʪ ǁی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ۔

(۲) : ی ی یی ی Ȫی ۔ی ی ی ی ی ʪъی ی ی ی ی ی ی ی с Ә ٰ ی ی ۔ ی ی ͘ ی : ی ی ی ی ی ی ٰی ی ی (:۸۵) یی Ǎی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ǘ ̪ ی ј ی۔

ٰ ϐ ǐǍ ی ی ی ی ǐ ی ی ۔

(۳) : ی ی ی ǁ ۔ ی ی یی ی Ȫی ۔ی ی ی ј ی ی ی یی ѡ ͘ ی ی ۔ ی ی ی Ԙی ی ی ǁ ی ǐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ȫی ǁ ی ʘ ی ی ۔ ǐ Ǎ ی ی یی ی ی ی ی ی ٰ ی Ә ی ی یی ی ۔

ی ی ͘ :

ی یǟ ی ی ی ی ی ی ј ی ۔(Ȫ ی ۸۰ ) ی ی ی ی یی ی ی ј ی ͘ ی ی ی ی ј ͘ ۔ ی ی ی ј Ȫی ۔ ی ی ی ی ј ی ۔ ی ی Ȫی ی ی ј ی ۔یی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ : ی ( ی ۹۱)یی ی ʘی ی Ȫی ی ۔

:

(۱)یǘ И  ی یی ی ۔ ی ی ͘ ۔ ی Ә ی ی ی NJ ی ۔ ی ی ی ی И ی ۔ ی : ی ( ۲۸۳) ی ی ی یی ۔

ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ۔ ی ۔ ی ی ی ی ѐ ی ی ی ۔ ی ی ی : ٰی Ǫ ی ی ( ͘ ی۳/۴۱۵)یی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی Ȫی ی ی ی Ԙ ی ی ی (ی ی ۶/۹۹)

(۲) ی : ی (۲۸۲) ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ۔(ی ی ۲ /۵۱۳)

ی ی И ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ǐ یی ̐ ǟ ی ی ی ی Ǔ۔

:

ی ǐ ی ی یǟ ͘ ی یی ی ی ی ی ی Ԙی ی ͘ ی ъی ی ی ǘی یی ی јی ی ۔ ی ی ی ی ی ͘ Ȑ Ȫی ی ۔ ی ی ی ی ͘ ی ی Ԙ ی Ȫی یی ی ъی ی ی ی ی۔ ی ی۔ ی ی ъی ی ٴ ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ͘ Ȫی ی ی Ȫی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ٰ ی ی ی ی ی ی ی Ә۔

(۳) ی ی ی ی ٰی ی ی ی ی ی ٰی یٰ ی( ۱۳۵)

ی ! ی ی ی ۔ǐэ ǁ ی ی ی ( ی ) ی یȺی ی ی ی ی ی یی ǐ ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی Ȫی Ȫی ǁ ی ی ی ۔ ͘ ی ی ی ی ی ی ۔

(۴) ی ی ی ی ی ٰی یٰ ی (۸)

ی ! ʪ ی ی ۔ ی ی ی ی یی ی ی یی ی۔

ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ǘ ی ʪ! ی ی ͘ ی ی ʪ ی ۔ ی ی Ȫی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ̪ی ی ̪ی ی ی ۔

(۵) ی : ( ۳۰) ̪ی ȍ ۔

(۶) ی ی ی ٴ ی :ی ی ǘ ( Ț ) ی ğ ٴ یǘی ی ی ! ی ی ی : ʪ ی ǡ ی ی ی ۔  ی ی ی ی ǟ  ی ʪ ی !̪ی ی ی۔ ی  یǟ ʘ ی  !(ی ی ی ۱/۳۶۲)

ٰ ی Ǎ ی ی ۔

ی ٴ ی ی Ԙ :

ی ی ی ی Țی ی ۔ ی ی Țی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی јی ۔ ی ی ی یی ј ی۔ ǁ ی ی ǁ ی Ә ی ٰ ی ی ی ی ی ǁی یی ۔

ی ی ǁ  یی ی ی ͘ :

ی ی ǁ ی ی ʪ ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ۔ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ǁ ی یی ی ی ی ǁی ی ј ی Ә ۔ ی ǁ ی ی ی یی ۔ ی ϐی ی ی ʪ ۔ ی ی ǁ  ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی Ȫ ی ȍ ی ǁی ی ی: ٰی ی ی۵۵) ی ی ̪ ی یی ی Ȫی ۔

ی 柺 ی ی ی ی ی ی ۔

ی ͘ ی ی ی ی ی И ی ͘ ʪ ј ی ی ǁ ی ʪ۔ Ȫی ی ј ی ی ی ۔ (͘ ی ۱/۱۳۰ ی ی)

ی ј :

ی ی ی ی ی ј یی ی ј ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی Ȫی ی Ǻ ی ی ъی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ǐ ی ی ی ی ی ی ۔ǟ ʘ ی ی ی یNJ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ یی ی ۔ ی ی ی ی ۔

ی ی NJ

ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ Ȫی Ȫ ی Ȫی ۔ی ی ی Ә ۔ی ی ی ی ی ی ی И ی ј ٰ ی ی ی ی ی ی یی ͘ Ȫی ی ی ی ۔ ی ی ۔ ی ی۔(ی ۲/۴۸۰)

ی ی ی И ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی И ی ǟ ی ی ی И ی ی۔

ی ی ی ǟ ی ی ی ʘ ی ʘ ی یʪ ی۔ ی ی ۔ ی ی ی ی ͘ Ȫی ی ی ی ی ٰ ی ی ۔ǐ ʪ ی ی ی ی ی Ǻ ی ی ی ی۔

ی ъی ی ј ی :

ی NJی ی ی ی ی䊡 ی یی ی ی ۔ ی ی ی ʪ ی И 捘 ۔ ی ǁ ی ی یی ۔ ی ۔ǐ ی ی ъی ی ی ی ی ی ۔ ъی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ۔ъی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی یی ъی ی ј یی ی ی ۔ یǘ ی ی ی Ÿ ی ی ی ی ј ی ʪ ۔ ی ی ی ی ی ъی ی ј Ȫی ی ی Ȫی ی ъی ی ی ی ی Ȫی ی۔ ی NJ ی ی ی ی ی ی ی یی( ی ی ) ی ی ی ( ی ) ی ( ی ی) ی ی( ی ی ) Ȫی( ی ی ) ی ی ی ی Ȫی ی ̪ ʪ۔ ی ی ی ј یی ی ۔

ъی ی ј:

یی ъیǟ ی ی ی ۔ی ی ی یی ъی ی ی ъی ی ی ی ۔ ی : ٰی ی ی ( ۱۱۳)یی ی ̪ ی ی Ȫی ی  ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔ ٴ ی ی : ی ی ی ی (۱ ) ی ! ی ǁ !

И ی ی ʪ ی ی ʪ ی ی ٰ یی ъیǟ ی ǁ ی ی Ȫ ی ǚ ی ی ی ی Ȫی ی ی یی ъی ی ی ی ͘ ٰی ی ی ی ۔

ی ی :

یی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ۔ ی с ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی۔ ی : ی ٰی (۳۴) ی ی ی ی ۔ ی : ی Ǫی ٰی(۳۳) ǁ ی ی ی ی ی ٴ ј ۔ی ی ی ی ی ی ی یی ǁ ی  ی: ی ۴۱۶۳) Ȫی ی ی Әی ی ǁ ۔

ی ی ی ی Әی ی ی ی ی ی ی ی Әی ۔ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی Әی ۔( ی ۳۹) ی Ȫی Әی ͘ ی ی Ȫی Әی ۔

ǐ ی ی ی ی ی ی ییی ی ѐی ی ј Әی ی ی ی ی Әی ی ی ی ǐ ی ی ی Әی ی یی ѐی ی ј ی ۔

ٰ

***

-----------------------------------

3 : 97 ی ی 1434 ی э 2013