اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
سیرتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سادگی کے نقوش
: مولانا محمد مجیب الرحمن قاسمی دیودرگی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ 6 ‏، جلد: 97 ‏، شعبان 1434 ہجری مطابق جون 2013ء
: | سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم | | حالات حاضرہ |
* ی ی ی ϐی

ی ی ی ی ی ϐی

 

: ی یѐی

ی

 

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ϐی ی ی ǟ ی ѡ ی یی ی ی ǟ ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی 柿 ی ی ی ϐی ی یی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ٴ ی ی ی ǁ ی ی ی  ی ی ی یی ی یǡ ی ی ی ی ی یǘ ی ǁ ی ǁی ی ϐی Ϫ Ә  ی ی ی ϐی ǁی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ یǺ ی ی ی ی ی ی ϐی ǁ Ԙ ی ی۔ ی  ی ی ی ϐی ی ی ی ی  ی ی ی ϐی  ی ی یی ی  ی ی ی ϐی ϐی ی Ԙ 暪 ی یی ۔

 ی ی ȍ:

ی ی ی ʘی ̪ی Ț ǟ ی ی ̪ Ә ی ی ی ی ȍ Ȫی  ی ی ȍ ی یی ی ی ی ی  ی ی یی ی ی  ی ی ј  ی ǐ  ی ی ی ی ی ȍ柡  ی ی ی: ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǟ ی ʪی ی ی ی ی یǡ ی  ی ی Ȫی ی ی  ی ی ی ȍی ʪǡ (Ԙٰ: ۴۴۲) ( یٰ۲/۴۷۵ ی) ی ی یی Ț ی ی ی ی: ǘ ی ʪǡ ǐ ǘ ی ی ǘ یǡ Ә ʪ ی ی ی ی ی ی ی(ی :۵۲)ی  ی ی ی یی ی ی ی ی:

ی ی ی ی ی․ ی ی ʪǡ ی Ȫی ʪ۔

ی ϐی:

ی ی  ی ی ی ی ی ʪی (۲/۵۶۳) ی ی ی ی ی ی یی ی ی  ی ی ی ǐ۔ ( یٰ۲/۵۶۵)

ʘ ی ی  ی ی یǟ ʪ ی ی ی یǡ ی  ی ی ی یǡ ی ی ی: ٴ یی ی ۔(: ۵۶۴)

ی ϐی:

ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ј ی ی ϐی ی ی Ϫ ی ی Ȫی ی ǡ ی ی ی ی ی ϐی ʘ ی ی эی ی ی  ی ی ی ی ی ی ʪ  ی ی ی یی И ی: ی ی ј ( یٰ ۲/۵۹۸)  ی ی ی Ȫی : ٰ ․ (Ԙٰ: ۴۴۰) ی ǡ ی  ی ی ی ǚ ی یԘ ی ی  ی ی ی: ی ی ی ی ی Ȫ ٴ ی Ȫ 柺 ǘ ٴ ی Ԙ 柡 Ȫ  ی ی ی ی (Ԙ:۴۴۲)  ی ی ی ی ی ʪ ٴ Ȫی ی ǁ ی ǟ ی ی ی یی ǡ Ȫی ی ㍪ی јی ی ʪی  ی یǡ  یǡ ی:  ی ی ی ǐ ی ی Ȫی ی Ȫ ی(Ԙٰ: ۴۴۷) ی ی ی ی ی ی یǡ ی ی ی ی ی ی:  ی ی ی ǐ  ی ی  ی ی ی ی Ȫی ی Ȫ ی ی ٴ ی ی ی( ۲/۴۸۱) ی ی ی ی ی NJیǺ ی ی ی ی ی ی Ǻ  ی ی ی Ȫی ی( ۲/۴۸۰) ی ʪ ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ʪ یی ʘ یǟ ʪ۔

ی ϐی:

 ی ی ی ی ی یی ی یǟ 柡 ی ی ی ی ǁی Șی Ϫ ی ی ی ʪ Ȋ  ی ʪ ʪ ی ی ی ی ی  ی ی ی ی Ԙ ی  ی ی ی ی ی یǡ  ی ی ی ϐی ϐی ʪی  ی ی ϐی ی ʪی ی ی  ی ی ی ϐی ی ی ی  ی ی ϐی ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ̪یǟ ی ی ϐی ی ϐی ی ی ǘ ٴ ǁ ی ی ی ǁی ی ی ϐی ی ǁی ϐی ی ی یی Ȫی ی یی ی ی ی ی ی ی Ǻ ی ی ی ی ی ی ǁ ی یٰ ی ی ی ی !ی۔

***

-----------------------------------

6 : 97 1434 ی 2013