اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
اكابر دیوبند كیا تھے؟ 2/3
: حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ، شماره 11 ، جلد: 94 ذيقعده ذى الحجة 1431 ھ مطابق نومبر 2010 ء
: | احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند | | شخصیات اور سوانحی خاکے |
ǘ ی ی ʪ

ǘ ی ی ʪ

(۲/۳)

: ی ی Ǎی ǘ

 

۲۰- ی یǟ ʪ ʪǡ ǘ ʪ ی ȍ 昪ی ʪ ی ȍ ی ی ی ј ی ȍ ј ی ی ی Ȫی یی ̐ ̪ǚ ʪ ǟ یی ۔(۲۶)

۲۱- ی ی ی ی ی Ȫی ی ǘ 柡 ی ʪ ʪ ʪ ی ی ʪ۔ ی ی Ȫی ǐ ی ی ی ʪ ی ی یǘ ی ǁ ی ی ی ی ی: ̪ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ѓ! ی ی ǁ ʪی ی۔ ی ی ی! یјی ی ی ی  Ț ی ی ͘ ۔

۲۲- ی ی ی ی ی ј ʪ ǁ یی یی ی ʪǡ ǘ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϓ ی ʪی۔ ی ی Ϫی ʪ ی ǟ ی ǟ ی ʪ ی ی ʪǡ ی 捪 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ̐ یی۔ ǟ ی ی ی ȍ ʪǡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ʘی ǘ ی сی ی ی ی ǟ ی ʪǡ ی ی ی ی ی ۔ ʪ۔ یǟ ی ی ی ی ̪ сی یی ی ی یی ی ی ʘی NJی ی ی ی сی ی ј ی ی:

یǟ! ی ǁی сی ġ ی Ȫی ی ی ی(۲۷)

یٰ

۲۳- یٰ یٰ ی ی ʪ ی ی ی ی ʪ ی ʪ۔ ی ی ѐ ی ی ی ی یǡ ی ӊی ی یی ǚی ی ی ʪ ϐ ʪǡ ی ی ی ʪ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ѐ ی ̪ یی ی Ӎ ی ۔(۲۸)

۲۴- ǘ ی ј ی ʪǘ ی ʘ ی ی ی ʪ ʘ ʪ ی یٰ ͘ی ی ʪی ʪ Ȫ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

Ǎ Ȫی ی ی یǟ ی (۲۹)

۲۵- ی ی ی ی ی ʪی یٰی ʪ :

ی ی یٰ ʘ ی ʘ ѐ ی ʪ۔ ی ʪ ǘ ی И ی ی ی یی ʪی ی یی ی ʪ۔(۳۰)

۲۶- ی ی ی ǐэ ʪ ی ی ی ی ѐ ʪ ی ی ی:

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔(۳۱)

ی јی ʪی ی ی Ȫ ی Ӂ ʪی۔ ی ی ی Ϫ ی ǐی۔ ی ی Ϫ ی ی ی Ԙی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی یǡ ʪǡ ی ǁ ی ی ی ʪ۔(۳۲)

۲۷- ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ʪǡ ی ی䘚 ʪی۔ 捘 ʪ ی ی ʪ ی ی ی ی Ȫی ی ǘ Ȫی ی ʪ ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ʪ ی یǘ ی ی  ی ی ی۔ ی یǘ: ی ǁ ( ی ) ی Ȫی ی Ϫی ی ی ی یǐی ٰ ̪ ی ی Әی ۔(۳۳)

ی ی ѐ ی ی ی ʪ یǘ ی Ȫی ی ی ی ی

ی Ґ

۲۸- ی ی ʪǘ ی ی ی ی ʘ И ی ʪ ј ی ǐ ʪǡ یǟ ی ی ʘ ی ی ʪی ی ی ʪ یǟ ʘ ğ ٰی ی ی ی ی ʪی۔

ی ǘ ی ی ی ی ی ی یǡ Ȫ ی ی ی ј ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ʪ ǁی ی ی یی ی ی ʪ ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ğ ی ی ی ʪ۔ ی ی ǡ ی : ی Ȫی ی ی ی Ǎی ی ی۔(۳۴)

۲۹- یی Ȫی  ی ی ی ی ی یǟ ی ی یٰ ی Ȫی ی ʪ۔ ی ی یǘ ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ʪی ی Ȫی ی ی ی ۔ ی ی ʪ۔ ی ی Ȫی ی۔ ی Ț ǘ ی ی ی یی ی ی ی ʚ ۔ ی ی ی ۔ ی ی ی ǐ ̪ Ȫی ی ی Ә ̪  ی۔ یی ی ی یٰ ی ǘ ј ی ی۔ ی ی ̪ ǡ ی یǘ  ی Ә۔

ی ی ی ǘ یی ʪ ی:

ی ی ی ۔ یϐی ی ی ǐ ی ی ی ی یӘی ی ی ی ۔ ی ی Ȫی ی۔ ی ی یی ی ۔(۳۵)

ی

۳۰- یٰ ǟ ی ی ی ʪ ǟ ͘ʓ ی ی ی Ȫی ی ʪی۔ ی Ϫی И Ȫی  ۔ ی  ی ی ǡ ǟ ی ی ی ʪی  ی ی یǡ ی ̪ǚی ی ی 捪 یǟ ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی یǟ Ȫی ی ی۔

ی ی ی ʪ ی یی ی ʪی۔ ی: Ȫی ! ǐ ی ی ی ی ی ۔ ̪ ی ی ی ی ی ی ی۔  ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ۔  ǟ ی ی ی ۔ ی ی ی !  ی یی ی Ȫی ی ʪی ی ی  ی ی۔ ی  ی ۔ یǘ: ی ی ی ی ʪی ! ی یǡ ی ʪ ی ۔ ی یǟ ی ی ʪǡ ǁ ی یǡ ی ی ی ی یǘی ۔ یǡǘ ی۔ ۔ ی ی ی ی ʪی۔ ی ۔ ǟ یی ی ی ۔ ˜ ی ی ۔(۳۶)

***

ی:

(۲۶) ی:۴۰۔ (۲۷) :۲۲۴ ۳۲۷۔ (۲۸) ی ϓ: ی ی :۵۲۔ (۲۹) ͡۱:۱۳۹۔ (۳۰) ی ϡ:۶۰) (۳۱) ی ǁ ی ی ( )۔ (۳۲) ی ی ی ی ۱۸۹۔ (۳۳) ی ѡ:۱۵۵ ۱۵۷۔ (۳۴) :۱۵۰۱۵۱۱۹۱۔ (۳۵) :۱۷۴ ۲۲۶۔ (۳۶) ی ϓ ی ی ȡ:۵۹۔

***

-----------------------------

11 : 94 1431 2010