اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
تفسیر مظہری ایک تجزیاتی مطالعہ
: مولانا زبیر احمد قاسمی‏، دربھنگہ
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ5، جلد:100 ‏، رجب1437 ہجری مطابق مئی 2016ء
: | شخصیات اور سوانحی خاکے | | قرآنیات وعلوم القرآن | | فقہی احکام ومسائل | | احسان وتصوف | | تبصرہ وتعارف کتب |
ی ی ی یی

ی ی ی یی

 

: ی ی

ی Ԙсѡ Ȫ Ȫ ()

 

ی ی ی ǟ ی ی ی ͘ ی ی ی ی ǟ ی ی Ǻ ی ʘ ی ی یٰ ی Ә ͘ ی ی۔

ی ی ی Ȫی ی ی ی 柡 ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ۔

ی ʡ یΡ ͘ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ѡ یǁѡ ی ی ǟ ی ی ی ǘ Ȫی ی ی ۔

ی ی ی یӘ ی ی ی Ȫی ی ۔

ǘ ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ǟ ی ی ۔

ǘ ی ی ی ی یی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪی ی ۔

ی :

ی ی ی۱۱۴۳ ی ی ی 䘪ی ی ʪǡ ی ѐ ی ی ی ʪ Ț Ȫی ی ی ی ی ی ѐ ʪ ǟ ی یʐ ѐ ی ʪ۔

ی ٴ ی ی ی ی ی ی ʘ ۔

ی ی ی ی ی یǟ ʪ ǘ ʪ۔

ی ی ی ʪǡ ی ی ی ی ی 捘 ʪ ی ی ی ǚ ی ی ی эی ʪی۔

ʘ ی ٴ ی ی ی ی ʘی ی۔

Ȫی ی ی ی Ȫی ʪ ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ʪ ی ی ی یی ی ʪی ی ی ی یٰ ۔

ی ی ǟ ǁ ی یǡ ی ی ی ʪ ٴ ی ی ʪ۔

ی ی ʁ ی NJ ی ی ی یٴ ی ی ی ی ۔

ی ی ј ʪ ی ʪ ی ی ʪ ی یӘ !

ی: یی ی ی ی ․․․․ ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی۔

ی ی: ̪ ی ی ۔  ʪ ǐ ی ̪ 捪 یی ѐ ی ی ی ی ی۔

ی ǟ ی یٰ ʪ ی ی ی Ȫی ʪ ی ی ی ی Ә۔

ی ی: ی ی ѐ یی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی یی ʓ ʪ۔

ǟ ی ی ʪ۔

ی ǁ ی ی: یٰ ̪ ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی یی ǘ ی ی Ә ی۔

یی

ی ی ی ی ǐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی

ی ی یی یی ᘪی Ǎی ی ی ی یǟ ی ͘ ی ی ͘ ی ی ی۔ И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی۔

یی ی ی ͘ И ی ی ǐ Ȫی ی ی ی ی ͘ ی ی ی یی ی ی۔

ی ی ی ی ی И ی ی ٴ Ȫی И ی ی ی Ȫی ی ی ی یی Ȫی ی ی ۔

ی یǟ ی ی ی ی:

ی ǁ ʪ ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی یǓ ( ѡ ی۳۳) ی ی یǟ ۔

ی ᘪ ی: И ی ی ی ی ی یی ی ǐ ی ی ی ی ٰ ی ی И  ی Ȫی ی ی ی ʘ ی ۔

ی ǟ ʘ И ی ی ی ̪ Ȫی Ә ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ٴ ی ی ی ̪ ی ( ̡ ی۳۰) ی ی ᘪ ی: ǁ ی ی ی ی ی یٰ ٰ ǐ ǁ ی ی ی Ǻ ی یٰ ۔

(ی ی ی ̐) ی ی ی ی ی ی ی یی یʪ ( ѡ ی۳۱) ی: ی ی ی یی ی ی ی ی ی ٴ یٰ ی ۔

ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ۔ ی И ی ی ۔ ی ی: ی ی ی ی ی ( ۵) Ȫی ی ی ی Ә ۔

ی ی ی ʪی۔ ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ̪ ᘓ ( ۷۹)

ی ǐ ی ی  ی ی ۔

ی ی ی ٰǐ ی ی Ȫی ی ی  ی ی ͘ یǘی ی ی јǺ ی ی یی ǟ Ϫ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ğ ǘ ی۔

ی ی Әی ی ی ی ی یǟ ۔ ٴ ی ی Țی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ǻ ی ی ی ʪ ی ٴ ی ۔

ی И

ی ی ٰی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی یǐی ی ی ͘ ی ی И ی И ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔

ی ی ی ی Ҙٰ ی ی ی ی Ҙٰ ی ی ی ی ی ی ی Ҙٰ ی ی ی ی ی ی : یǡ ی ѡ یǟ ی۔ ی ی ی Ҙٰ ی ۔

ی ی ᘪ ی: ی ی ی ی Ȫی Ȫی ی ی ی ی یییٰ ی ی ی یی ᘪی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ʪی۔ یǘ ی э ی ی ˡ ی ǘ ʪ ی ی ѐ Ȫی ʪ ی ی ی ʪ ǁ ѐ Ȫی ی ʪǡ ی ǘ ǁ ی ی ی ی ی ʪ ǁی ј ی ǁ ی ی ی۔

ی ǟ И ی ی ی ی ی ی ی Ȫی И ی ی یǟ ی ی ی ی!

ی ی: ی ی Әǡ ی ی ی ٰƘ ی ی ی ی ( ̡ ی۴) ی ی ی ی ᘪ ی:

ی ی ی ٰی ی ۔ ی ǐ ی ی ʘ ی ǡ ی ی ʘ ی ی ی ʘ ی Ә ی یٰ ی ʘ ی ӘǺ ʘ ی ی ٰی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ۔

ǁ ی ǟ Ȫی ̐ ̐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی Ȫی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ј ی یǐی ۔

ی ݘ ی ی ی Ȫی ی ی ی ʪ ᘪ ۔

یی ی ی ی ی۔

(۱) ی ј ی ی ی ᘪ ی ی ی ی ʪ۔

(۲) ј ی ی Ȫی ی ی ی Ԙ ی ی ی۔

ی ی ی ی ǘ ʪ ی ی ی یٴ ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ۔

ی ی یی ی ی ی یی ی ۔

ی یی ی ٰƘ ( ɡ ی۲۱۰)

ی ی ی ی ی ی ᘪ ی: یی ی ی ی ی ۔ یٰ ی ی ǘیݡ ی ی ǘ ی ᘪ ǁ ی۔

ی ǘ ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ ی ی ٰ یی ی ی Ә ی ј ی ی ی ی ی ی ǁی ۔

ی Ѫ ی ی ڪ یی ی ( ɡ ی۲۶۰)

ی ی ی ی ی ͡ ی ی ی ی ی ͘ʡ ی ی͡ И ی ی ͘ ی ی ی ی ۔ ی ی ی ژی ی ۔ ی: ê ی ی

ی ی ͘ ییǟ ی ی ی ی ی ۔

ی ی

ی Ȫی ی ی ی یی ј ی ی ی ی ی И ǐی ۔ ی Ȫی ی ی ̐ ̐ ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ʪ ğ Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی ی ٰƘ ی ی ȪǪ ( ) ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی۔ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ٰ ی ی Ә  ی ی ی ی ی ͘ یǐی  ʪ۔

ی یی И ی ی ی ی :

ی ی ʪ ǐ ی ی ͘ ی ی ی یǐیʪ ی ͘ ی ی Ȫی ی ی ʪی ǐ ی ی ی ی ی ی ͘ ј ی ͘ ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ͘ Ȫی ʪ ی ی ی ی یǐی ۔

ی یˡ ʡ ݡ ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̐ ̐ ی ی И Ȫی ی ی ی Ȫی۔ ј یی ی ی ی ٰƘ (۳۳) ی ی ᘪ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی یǟ ǡ ی ی ی ی ی ی И ی ۔

ی И ᘪ ی:

ј یی ی ی ᘪ ی یی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ᘪی И ی۔ ی ی ی

ی ی ی

ی ی ی ی ی ( )  ی ی  ی Ә ی۔

И ی ی ۔

ی ی

ی ی ی ی ی یی ی ی ی ϐی ی ی ی ʪ ʪ یǺ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی۔

ǘ ʘ ی یی 捘 ی ی ی Ȫی یی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی یی ʘ ی ی : ی یʪǡ ی یی ی ی ی Ȫی ی ی ی ʪ ی ی Țی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی Ș ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی Ȫی Ȫی ی ی۔

ی ʪ ی ی ͘ یǐی ی ی ی ᘪی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ʪ ی ی ی ǟ ی ی ی ǟ ی ᘪ ی ی ᘪ ی ی ی ی ی ۔

ی ǐэ ی ی ی ی یی ی ی ʘ ی ی Ә ی ی ی Ț ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔

ی ی ی ǘ ǐ ی ی Țی ی ی۔

Ș یی ᘊ یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی ی یی ی Ȫی ی ۔

$ $ $

 

------------------------------------------

5 :100 1437 ی ی 2016