اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
قرآن محکم کی شان عظیم
: مفتی رشید احمد فریدی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامه دارالعلوم ، شماره 03 ، جلد: 93 ربيع الاول 1430 ھ مطابق مارچ 2009ء
: | قرآنیات وعلوم القرآن |
͘ ی ی

͘ ی ی

: ی یی

ی

ی

ی ی Ƙ ی ی ی ی یی یی ی (۱) ی ی ی ی ی ͘ (۲) ی ی ی ی ی ی ی یǐیǡ ی ی یی یٰ ی ی ی ј ی ی ی ی ی ۔(۳)

Ÿ ͘ی ͘ ی ی

ٴ ʘی ی ی

ǟ ی ی ی

------------------

ی

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǐیǡ ی ی ی۔ ی یی ی ی ی ی ی ʪ Ț ̪ ۔(۴) یی ی ی ی ی ی ی Ȫی ۔(۵)

ی ی یی ی ی ǟ ǘ ی یی ی Ә ی ی ̪ Ә۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی یی ǁی ی ی ی ی ی ی ی ٰی ی ѐ ی ʪی ی ̪۔

... ی ی ی ی ی ی ٰ ی . Ș ی ی ی ۱/۳۳۹)

ی ی ی ی ʘی ی ǘی Ȫی ی یǡ ی ی ی ی Ȫی ی ٰی ی ۔ ی ǁ ی ی ی ی ی ی ۔ (ی :۱ /۳۳۹)

ی :

ی

ی ی ϐ Ϙ ی ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫ ی ی ی ی ی یی ی ی И ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی (ی ی :۱۶۴) ۱/۲۷۵ ی ی . ʪ ی ی ی ی ی۔

јی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ یی ۔ ی ی ǁ ی ی ی ۔ ǘ Ȫی یٰ ی ی ٰ (Ԙٰ) یٰ ی یی ی ۔

ٰی ی

ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ی ی ٰی ( ۱/۷۰ ی) ی ی ی یی ی ی ی ی 柡 ی یی ی ی ی یԘ ی ۔

ی ی یی ǁی ی ᘪ ٰ ٰی ی ی یٰ ǁ ј ی Ȫی ۔ یǟ ی ی ی ی ǘ ی ی ǐ ۔

(۱) ȓ ٰی ǁ ȓ ی ۔ ٓ ٰ ی ی ٓ ٰ ͘ یٰ.

ی () ړ ۔ ی ǁ ی ی ȓ Ә ݡ͘ ی ی ی ȓ ی ی یی ٰی ی Ԙ ʘ ی ۔ ( ۴۲۳ ۱/۶۷) ی ی ی (ᘪ ) ی ی ی ی ی Ԙ ی ۔ ی یی ی Ԙ ۔ (ی یی)

(۲) ی ی یǡ ی .

ٰی ی یٰ NJ(۶۰) И ی ی ( ) (۶) () ی ی ی یǐی ی ی ʪی ј јی۔(۷)

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ۴۰۲) Ϫیی ᘪ ی ی ی ٴ Ȫی ی ی ٴ Ȫی ی ی یٴ ی Ȫی ی یی ی یٴ Ȫی ۔ ( ۴۵۷)

ی ۔ ی ی ی ی И ی۔

۱- ی ی ʓ ( ) ی ی ی ی ی یی Ǔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی۔ Ȫی ی ی ی ی Әی ی ی ی۔

۲- ی یی ی ی ی ی ی ǁ ۔ ( ۴۰۲ ۶۸)

(۳) ǘ ی یی ј ی ی .

ی ی ی 䘪 Ϙی ی ǘ ی ( ۳۷۷) یی ی ی ی ͘ ی  ی ѡ ی ی ی ی ی یی ی ی یǟ ۔ ی ی ی یی ی۔

(۴) ی Ș یی ͘ ی ی ی ی ی Ӎی یǟ ( ۴۵) یی ی ٰی ی ی ی ʪ ی Ԙ ǘ ј یی ʘ ی ی Ӎی ی ی ی ی ی ͘ ی ۔ ٰی.

(۵) ی ی ی یی ی ی ͘ی یϡ ی ٰی.

یی ی ی ی ی ی ی ی ی ̪ی ی ی ی ی Ț ی ی ی ی ی Ȫی ی ی یی ی یی ی ی ی یǐی ی э ی ǟ ی ʘ ی ی یی ی ی ی ی ۔

(۶) Иѓ ی ی Иѓ И ٰ ی И ی ӡ И ٰی.

یی ی یی یی ی ǘ ی ی ǘ ی ی ی ی Ӎ ی ی یی ی یی ی ۔ یИ И ی ی ǘ ی یی ی ϐی ی ǁ  ی ی۔

(۷) ٰ ی ی ٰ ی .

ی ی () ی ǁ ی ϐی ی ی ی ی ی ی ٰی Ȑ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ی ǘ ۔ ٰ ( ۱/۲۷۷)

(۸) ѓ ی ѓ ی ی ٰ .

یٰ ی ی ی ی ی ј ی ی ϐی ی ٴ ی ȍ یی ی ی ی ی ی ی۔ یی ی یی ی ( ۵۰۷ ۱/۶۸)

(۹) ی ی ی ی ی .

ی ی ی ٴ ی ی ی (ѡ ѡ ϡ یʡ ֡ ی) ی ٴی ی Ȫی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی Ȫی ۔ ( ۱/۶۸)

ǘ ی ی ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی ی ی یی ᘪ ی ی ی ی .

یǟ ی ǘ ی ۔

(۱) (۲) (۳) ی (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) ی۔

Ȫی ی

Ȫی ی

Ȫی ی

Ȫی ی

(ی ی ی ی)

ی

ی ی ی ی ǡ ی یˡی ȡ ی ییѡ ی۔

ی ی Ȫی ی ǟ ی ی ژ ј Ȫی ی۔ ی ی (۱/۷۴)

(۱) ی: ٴ

(۲) : ی ی ϓ ی ݡ ǡ ۔

(۳) ی: ی ی ی ٴ ٴ یٰ ݡ ی ۔

(۴) : ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ѡ یٰ۔

(۵) ی: ޡ ۔

ی Ȫی ی ی ی ی :

(۱) (۲)

(۳) (۴) ی

(۵) (۶) ی ی

(۷) ی

(ی ی ی ی)

ی

یی ی ی ( ݘ) ی () یی ی ی ی Ȫی ی ( ۱/۲۵۳) ی ی ( ᘪ ی ) ی ی ی Ș ی ی ی ٰی ٴ ی ی ۔

ǁ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی Ș ی ǘ ی ی И ٰ ی یی ǁ ی ی۔ ی ٰ ی ی۔

ی

ی ی ǘ ی ی  ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ʪ۔ ی ᘪ ی ی ی ʪ ړ ǘݓ ی ی ی ȓ ی ی ی ݓ ی ی ʪјی ی ی یȓ ی ̚ (۸) ی ی ی ی ʪ ٴ ᘪ ٴ ی ی ʪ ٴ ٰ ی ٰ ی () ی ʪ۔ ٰی یٴ ǘ ی ی Ȫی И ی ʪ ʪ ǐی۔ ٴ ی ʘ 恍 ی ی ی ٴ ی ی ʪ ی ی Ȫی ی ی ʘ ʪ ی ǘ ی ی Ȫی ʪی ( ۱/۲۴۵)

ی ی ی ی ی ی ی ʪǓ ی ی ǘ ی ی یǐیǓ ی ی ۔

یی

ی ǡ ی Ț ј ی ی Ȫی ی ی یǟ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϫ ی ٰ ی ی ی یی ی ی ǘ ی ی ی  ᘪ ی Ȫی ی ی ی ۔ یٰ ی ی ǘ ی ی ی ی۔ یی ی ی یǡ Ȫی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј И ی ړ ی ی ی ʪ ی ی ی ʪی ی ی ی یǐی ǘ Ϫǐ Ϫ یǐی Ș ی ی ی ی ی ʪ یٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ) ǘ ٴ ی ی ۔

ی ی ی ʪ ی  ʘ ی ʪ۔ ی ی ی ٰ ی ی ی ی ی ی ی ی ٰ ی .۱۸۶ ی یی )

ی

ی ی ی ۔ ی ʪ Ș ی ی ј ی ی ǐ یǘ ی یی ی ی ی ی ͘ Ȫی یی یٴ ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ʪی ی یی ی ی ی ی ʪ۔ ǁی ی ی ی ی ی ی ʪی ی ی  ی ی Ԙ ی ی ی ʪی ی ی ǘ ǁی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ʘ ی ی ی ʪ ی ی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ј ( ) ی ی ی ی ј ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی 昪 ͘ ی ی ٰ Ȫی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی (۲۰) ی ј ی ٴ ی ۔

ی ǘ ی Ȫی ی ی ی Ȫی ی ی ی Ȫی ۔

ی

ی ی ی ی یٴ ی ی ی یǘ ی ی ی ی ٰ یј ی ی ی () ی  ǁ ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ǁ ی ی ٴ ی с ( یѡ ی ی ۱/۶۵۱) ی ͘ ٰی ی ی ۔ ی ( ی ۸) ǘ Ԙ ی ی ی Ȫی Ȫی ۔(۹)

И ی ی ی ی ی Ȫی یی ͘ ǟ ی Ȫی ی یǟ ۔ ی ی ی ی ی ی ( ی ۳/۴۶) ی ی ۔

(ی)

* * *

ی:

(۱) ی ی Ș :۱۹

(۲) ی ی ی ی ͘ (۲/۱۳۸)

ی ی ی ی ٰ ی ی ( ی ۸۷)

(۳) ی ی ی ٰ ی ی (۲/۱۳۸)

(۴) И ٰ ()

ی ی ی (ѡ ی ی ۷۵)

(۵) ی ۹

(۶) ی .

(۷) ٰ ی ۲۶

(۸) ی ی ̚ یǟ ی ی ̚ ی ی ی ʪی ی ی ̚ ( ی یی)

(۹) ی ی ی ی ی ی ǡ ۔

---------------------------------

03 : 93 1430 э 2009