اجتماع ومعاشرت
احسان وتصوف
احوال وکوائف دارالعلوم ديوبند
اخلاق وآداب
ادارتی مضامین
اردو ادب
اسلامی تہذیب وتمدن
اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ایمانیات وعقائد
تاریخ اسلامی
تاریخ و سوانح
تاریخ ہند
تبصرہ وتعارف کتب
تعلیم وتربیت
حالات حاضرہ
حج و قربانی
حدیث واصول حدیث
حقوق ومعاملات
دعوت و تبلیغ
رد قادیانیت وتحفظ ختم نبوت
رسوم وبدعات
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شخصیات اور سوانحی خاکے
علوم و فنون
عیسائیت ویہودیت
غیر مقلدیت ولامذہبیت
فقہ واصول فقہ
فقہی احکام ومسائل
قرآنیات وعلوم القرآن
متفرقات
مدارس ومراکز اسلامیہ
مغربی تہذیب وسامراج
منظومات
میڈیا / ذرائع ابلاغ
اسلام اور تکثیری سماج (۱/۲)
: مولانا مفتی محمد ساجد قاسمی ہردوئی
: ماہنامہ دارالعلوم ديوبند
ماہنامہ دارالعلوم ‏، شمارہ4، جلد:101 ‏، رجب 1438 ہجری مطابق اپریل 2017ء
: | حقوق ومعاملات | | اسلامی تہذیب وتمدن | | اجتماع ومعاشرت | | اسوہٴ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم |
ʘیی

ʘیی

(۱/۲)

 

: ی ی ی

ی ی

 

ی ی ی ݘ ј 柡 ی ی ی ی ی یی ǟ ǁ ی ی ی ی ی ی۔ ʪ ی ی ݘی ی ی ʘ Ȫی ی ی ی ی ی۔

ی ی ی ݘ Ϙ ی ی ی Ȫی ی ʪ ی ۔ ی ٴ ی ٴ ǁ ی ۔ ی ی ی ی ی یی ʪ ی ی ی ј ی ی ʘیی ʪ۔ ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ۔

ی

ی ی ی یǺ ی: ﴿ یی ی ی ǘ ﴾ (۱) : !ǐ ی ی Ԙ ی (ј) ی ی ی۔

ی ی ی ی یǺ ǘ ی ی ی ی ی۔ ی ی: ﴿ی ی ی ی ی ی Ԙ﴾(۲) : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی 䘪ی Ԙј ۔

ی ی ǁی ی ی ǐ ی یی ی ʪ ی ی ی ی ۔

ی ǟ ǁ ی ی۔ ی ی ی: (۳) ۔ : ی ی ی ی ی ی۔

ی ی یی ی ی ی ی ی یǟ یی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی۔ И ی ی ј ی ی ۔ ی ی ی ј ی ی ȡ ی ی ی۔

И ی ی ی یی ی ی ی ی Ȫی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی یǺ ی:﴿ی Ǫ ǡ ی ی ﴾(۴): ی Ȫی (ی ) ( ی ǘ Ȫی) یی ی ی ی ی ̪ ی ۔ ی ی ی ی Ȫی ی ی۔

ی ݘی

ی ی ݘ ی ی ی ی ی ͘ ی ی:﴿ ی ʘ ی ی ی﴾(۵) : ی ی ی ی ی یޡ ی ی یی ی ی یǟ ی۔ ی ی ی ی:﴿ ی ی ی ی ﴾ (۶) : ǐ ی ی یǺ ی ی ی ی ۔ ی 捪 ۔ ی ی ی ی:﴿ ی ی ǘ ی﴾(۷) : ی ی ی ی ی ی ǐ ی یǺ ی ( ی ی ی) ǘ ی یǡ ٰ ی ی ۔

И ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی یی ی ʪ ی ϐی ی۔

ی

یی ݘی ۔ ی ی: ﴿ ی ﴾(۸) : ی ی۔ ی ی ی ی ی ی: ﴿Ř ی ی﴾(۹): ی ی ی ی ی ی ( ǘ NJ Ԙ Ȑǚ ) ی ǡ ی ޡ ی ی ی۔ یǺ ی ͓ ی ی ј۔ ی ی:﴿یی ǘ И ی ǘ ǘ ǘ﴾(۱۰) : ! ( ) ی یǡ ی ی ی یǺ ǘ ی Ә ی ی ی ۔

ی ی Ȫی ͘ ی ۔ ی ی ی ی ی ی ʪ ی ǡ ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی   ی ی ی یی ۔  ی: ی ی (۱۱)

ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ᚘ ʪ یی ی ј ۔ ی ǁ ی ی یǡ ی۔ ی ǘ  ی ی ی ʪ ! ی ی ̐ یی 䘪 ی ǿ ی ی ی ی ﴿ Ř ی ی﴾(: ۲۵۶) : ی ی ی۔ ی۔(۱۲)

ی ʘیی

ی ی ی ی ͘ ی ی ی  ی ی ی ی ی:

(۱) ی یǺ ی ی ی۔ ی ی ی ǁ ی ی ی ی۔

(۲) ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی۔ ی ی ј ی јی ی ۔

ی ی ͘ сی ʪ۔ ی ی ی ͘ ʪ ʪ ی ی ی Ȫی ʪ Ȫی ʪ ی ی Ȫی ی ی ی ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ی ј ی  ی یی ʪ ی یǡ ی ی ی ی ی ʪ ی یی ی ی ی ی ʪی ی ی ی ی ʪی ی یی ی ی ی ی ی ی Ǎ ی Ȫی эی ی ی یǺ ی ی сی ی јی ی ی ǘیǡ ǁ یǡ ی ʘ ی ی ی ۔

ی ۴۷ ی ǘ یی ی ی ١ ١ یی ی ی ی ی ی ѡ ی ʪ۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔  ٴ یی ی ی ی ᘪی ݡ ی ی ی ی ی ۔ ی  ی ی ی ی ی ی ی ی  یی: یʪ ․․․ یٴ ѡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی (۱۳): ی ی ․․․ ی ی ی ی ǡ ی ی ی ی Ǻ یǟ ʘ ی ǐ ǁ ی ی یی Ȫی ی۔

ی ی ی ی ی ی Ȫی  ی ی ی ی یی ی ی ی ᘪ ی۔  یی ی ی ی ᘪ ی ی ی ی: ی ی ی یʘ Ƙ ی یʘ ی ی ј ی ی ی ی ی ی یƘ ی یј Ә ê (۱۴) : ǁی ی ǁی یǟ یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǁ ی Ȫی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ی  ی ی یی ی یǡ ی ی ی ی  ی ی یی ی ی ی ی۔ ǁ ی ʪ ی ی NJ ʪ۔ (ی )

$$$

 

ی

(۱) ۱: ۵۔ (۲) : ۷/۹۔ (۳) ی ی ی ۹/۱۵۵۔

(۴) :۶۵۔ (۵) : ۲۲۔ (۶) : ۹۳۔ (۷) :۴۸۔

(۸) : ۷۰۔ (۹) : ۲۵۶۔ (۱۰) :۱۳۔ (۱۱) ی ی ی :۱۲۵۰۔

(۱۲) ی ی یʡ ی ǘ ۳/ ۲۰ ۲۲۔

(۱۳) ی ۲/ ۱/ ۳۶ ۸۴۔۸۵۔

(۱۴) ۱/ ۲/ ۲۸۔ ۳۰۔

$$$

 

------------------------------------------------

4 :101 1438 ی ǁی 2017