4 : 94 1431 ǁی 2010

ی - ی یی

: ǘ ی ی

۱۵- Ϫی 握

ی Ӎی ی ی Ȫی ی ی۔ ی ی ی ی ǐی ی ی ǘ 9/11 ی ی ʪ۔ ی ی ۔ Ț Ț ی ی ی () ی ی ی ی ی ی ی ی эی ی ی ی ی ۔ ی Ȫ ی ی ی ʪ ی ی Ȫی ی ی یی ی ۡ یی ی ی䏘 ی (Rand Corporation)ی ǁی ی ی ی یی ی ی ی ی ۔ Ț ی ی ی ۔ ی یی ی ی ی ی ی ǁϺ ی ی ی ی۔ یѡ یǟ ʘ ی ی ǘی ی ی ی ј ی ی ی ۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ͓ ی ی ݘ ی ی یی ی ی ی ی ǡ ی ی ʡ ی͡ ی یی ی ۔ ͘柡 柡 (ی ی ) ی 柡 یی (ی ی ی) Ț ی یǐی۔ ی یǐ ی ʘیی ) ǘǘی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی сی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی Ț ی Ȫی ۔ ی ی ی یی ۔ ی 䐺 ی NJ Black Water Zee Security یی ی یی ی ʪ ی یی柺 ی柺 ی 柺 یی یی 柺 ی ی یی Әی ی ی ݘ یǐی ۔ ی ی ݘی ی (ی ) ی :

ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ۔ ی ٰی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی Ә ی ی ی ی ی ی یی ی ј Ԙ ۔ یǟ ʘ ی ی ی ی Ȫی یی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی Ә۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی (ی ۔ ۹/۱/۲۰۱۰)

ǁی 䐓 ی ی ی ی ی یǐی ۲۰۰۳ Ϫǘ ǘԺ јی ی یğ ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی۔ ی ʪ ی ی ی ǁی ی ۔ ǁ ȍ ی ی Ә ی ی ی ی ی یی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ğ ی یی ی ی ۔ ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ژی ۔ ی ی ی ی ی Әی ی ی ی ی ی یǐی۔ یی ی ی ۺ ی ی ی ی Әی ی۔ ی ǘ ( ی ۲۰/۱/۲۰۱۰)

ی ʓ یی یی ی ی ی یی یҘی ی ی ی ی ј ی ی ی یκ ی ی ی ǘ Ϫ ی ی ی ۔ ǘ ییǺ ی ی ی یǐی ( ی ۱۶/۲/۲۰۱۰)

ییی ی ی ی с ی ی с ی Ҙی ۔ ی ǁ یፘ ی ی ی ی ی ی Ә ی۔ ( ̡ ی ی ۲۴/۱/۲۰۱۰)

ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ǘ ی ٰی Ǐ ʘیی ی ی ی ی ۔ ی ی ی۔

ی ی ϐی ی ییی ی ی ۔ ǐ ی ی ی (۱) یʺ (۲) ی (۳)ی (۴) ی ی (۵) ی (۶) ʘیی ی۔ ی ی یя ی ی ی ی ی یی ی ی ی ͘柺 柺 ی с ی۔ Ȫی Ǻ ی ǘ ی Ⱥ Ѻ Ѻ ی یی ͘ ی۔ ییǺ ی ی ǁی ی ͘ǟ  ی ی ی ی ی ǐ ی ی јی یی ی ی ی یی ی۔ یی یی ی ی یی ۔ ی  ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ۲۰ ی ی ی ی ی ʪ ǟ ی ی ی ی ی ͘ی ی сی ی ۲۰ ی ۔ ی ی ی ی ی сی ی ʪی Ȫی ی ی柿 Ș یʺ ی ʘیی ̪ ʪ ј ͘ Ȫی ی ʪی ی یی ǘیی ъی ی Ȫ ی ی یǐی ۔ ی Ȫی ی Ә ی ی ی ی ی ͘ ǿ ی ی ی Ȫی ی ی Ȫ ی ی ی ǁی ی ییǟ ی۔ ی ی ی ی ۴۵ э ی ی ی ی ݊ ی ی۔ ʪی ی ی ǘ ی ی ی ی ی یی ی ј یی ی۔ ̪ ی ی۔ ی ی Țی ی ۔ یǟ Ȫ ی ی 暁ی ی ی ی ی Ț ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ۔ ی یی Ϫی Ϫی ی Ȫی یǐ ǘ ǐ ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی۔ یی ی ۔ ی ی ی ǁ ی ۔ Ǻ ӊ ی ی ی ی ی ی ی ی ۔ 9/11 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ۔ ی یی ی ϐی ی Ȫی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی јی ی ۔ ј ی ی ۔ ی Ȫی ی ی ی ی۔ ی Ǐ ی ǘی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Әی ی ی ۔ ǟ ی ъ ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ᘪ ی ǘ ی یی ی ی ی ی ی ی я ی ۔ ǐ я ی ی я ی Ә ی ی Ә Ӻ ј Ӂ ی ی Ә ی یی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی۔ ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ǁ ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ǐ ǁ ǁ ј ی ј ʪ ی ی یʪ ӊی ی ی ی ی ی۔ Ӂی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی Ȫی Ӂی ی ۸۰۰ ͘ ی ی ی ی ی ی Ӂی ی یی ͘ ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی Ț ی ی ۱۴۳۱ یی ی 1.5 ی ۔ ی ی Ȫ ی 50ی ۔ ییٰ ی ъ یٰ ی ی ی۔ ی ی ی Ϫ ъ ۔ ی ی ... ᘪی ی ۸۰۰ ͘ Ȫی Ș ی ی 50 ʘ 50ی ی ی ی ʪ۔ Ȫی Ȫی ی 20یی ʘ ی ۔ ی ی یی یٰ ی یی ۔ ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی یٰ ی ǁ ی Ԙ ی ی ی ی ǐ Ѻ ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی ۔ ی ی ی ی : ییǺ ی ی ییǺ یѺ ی ̐ ʪ ی Ȫی ی ی ی ی ۔ ی ی ی یی ی ۔ ی ی ی ʘ یǘ ی ی ʘ ی ۔ ی ی ی ی Ȫی ی Ȫی ی۔ ی ی یی ǐ ǁ ی ی یی ј ʺ ی ی ی ی   ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی یی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ǎ ی ی یǟ یی ی ی ی ̪ ی ۔ ی ی ǁ ی ی ی ğ ی ǁی ی ی یی ی ی ی یی یی ی ی یٰ ی ی ی ǁی ی ј۔ ی ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә ی ̪ ی ی ی ی ی ی ییǟ یǟ ј Ȑǚ ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ǁ ی Ȫی Ǎ Ȫی ǍǓ۔ ی ی ی䏘сی ی ی ی ۳۰۰ ی ǐ ی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ğ ğ ی ۔ ی 暺 ی Ȫی Ԙ ی یی ʺ ǟ ǁ ȍ Ț ی ی یֺ ی ی ی ی۔ ی ی ی ݘ ۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی Ș ی ی ی یی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ј ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ʘ ی ی Ә ǐэ ی Ȫی ۔ Ϙ ی ی ی ی ی ی ѐ Ȫی ј ی Ȫی ی ی Ϙ ʪ ی ǐی ی 昊 ی ی ی ǘ ۔  یی ی ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ǁ ی یǡ ی ی۔ ی ᚘ ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی Ӂی ی ی ј ی ی ی ۵۰ ی ǿ ǐ ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ( ی ی ʘ ی) ی ی ی ی ی ی ی ی ۔

ǟ ʘ ی ی ی ی یی ʪی ی ی ی ی۔ ӊǁ Ϻ Ϻ CIA јیی 恺 ی ޺ ی ی Ϻ ی یǟ ʘ Ȫی ی ӊј ی۔ ی ی یی ǐی۔ ی ی یی Ǐ ʪ ǟ ی Ș یی ͘ ʪ ی۔ ی јی ی ی ۔ ی ی ی ӊ ی ۔ ی ی ۔ ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ییǐ ی ی ی сی ی ۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ̪ یǐی۔ ی 26/11 ی ی 揺 یی ی ی۔ ی ی یی ʪ یی ی ی Ӂی ی ʪ۔ ی ی ی ی یی یƊ ʪ ی ی یǐی۔ ی ی Ǐ یی Ԙ ی ی ی я ی یя ی یǐی ʘ ی یǐی ی یǟ ی ی ј Ә یя ʪ۔ ی ی ʪی ʪ ی ی ی ی ǟ ی ی ʪ۔ ی ی یя یی ی۔ ی ی ی Ȫی ᘪ ی ی Ȫ ی ۲۳۰ ی ̊ ی ی ی ی ۳۲ ʺ ی 柺 ی柺 јیс ی ی ǘ ̪ ӊ ی ی (Ԋی ی ۱۶/۱/۲۰۱۰) ی ݘی ی ی یی یی یی ѐیǟ ی ی ی۔ ی ۲۰۰۹ ی ی ی یی ǘیی یǘیی ی ј ی ی ی ی ی ј ی ی ی ᚘ ᚘی ʪ ی ј یҘ Ӻ ی ۔ ی ی я ی ی ی ǘ ی ی ییی یэ Ә یی ی ی ی ی ی ǟ ی ǁ ی ی ی ј ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ʪ ی یی یϘ ی ی ی ی š ی ی ی یی ۔ ی ی ʪ ی Ȋیی ی ی ی ی ی یǘ ǁ ی ی۔ ی Ǎ ǁ یی ی ی ی ی ی ی یρی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ̊ ی ۔ یǟ ʘ ی ی ی ی ی ی ی Ȑǚ یی ی ی ی ی یی ی Ϻ یی柺 ј ی ی ی ی۔ی Ȫ ی ی ی ј ی یǐی ۔ ی ی یی ј ی ی یǁی Țی ۔ 暪 ی ی ǚی ј ی ی ی۔ ی Ȫی ی ǘی ی Ț ی ǘ ی Ǎ ی Ϫ ی Ԋی ی º ی ی ی ی Ѻ ی ی ʪ۔  ی ی ̪ ی ۔ ی ی ی ی  ی ی ی ۔ ی ی یρی Ϻ ی ی ۔ ی ی  Ț ی۔

ی ی ǐ ی ی یǟ ی ی یی یی ی ی ی ۔ Ȫی ی یی ی Ț ʪ ʪ یی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی یی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی ی۔ ی ی یی ʘ ۳۰۰ ی ی ی ی یǐی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ۔ ی ۱۲ ۲۴ ی ݊ یǐی ۔ Ȫی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ۳۰۰ ی ی Ȫی ی ی۔ ی Ӻ NJی ی ی Ȫی ی ی ی ی ۔ ی Ȫی ی ی ی ی یǐی ۔ Țی ی ی یٰ (C.E.O) ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی Ȫی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ә۔ ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ۱۴۰۰ ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی ۔

ی ی یی ǁ ی ی ی с ی ۔ ی ی ی Ȫی ی ی ی ی ی ی ی ʪ ʪ ی ی ی ی Ә ۔ (۱) (۲) ی (۳) ʺ ی ی ی (۴) Ϻ ӊ ی ی (۵) ی ی (Consumerism) (۶) یی ϐی (Environmental Pollution) (۷) ی柺 柺 ی Ț ی ی ی ی ј ی (Common Action Programme) ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یҐی ی ی ی ی ی یی ی ی ی۔

ی یی ی ی ی ی یی ǁی ی ی ی ی ʪ ی ۔ ی ی ͘ی ی ی ی ǁ یی ʪی ی ی э ی ی Ȫی ǐیی э ۔ ی ی ی ی ǘ ی ی یی ی ی یی Ȫ ی۔ Ț Ț 柺 ʺ ی ی Ȫی یی یی ǁی ی ǁ ۔ ی ی ی ǁ ʘ ی ی۔ ی ̊ ی ی ی ی ی Ә ۔ یی یی ی ی ی ی یʺ ی یκ ی ی ی ј یی ی ϐی Ә ۔

***