ی ی

 

: یی ی

 

ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ԙ ی۔ ی ی ی ی ی ̏ ̪ی ʪی۔ ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ј ʪ۔ یی ʪی ی ی ی ی ی یی ی یی ǁ ی ی ј ی ی۔

ی ʪی ʘیی ی ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی ی ی ی ی ی ی۔ یی ی ی ی ی ی ٴ ی۔ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ǁ ی ی ی ϐی ʪ ۔ ی ی ϐی ی ǟ ی ʪ ی ǘی یی ی ی ʡ ی ʪ ی ی ی یǟ Ȫی ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪی ۔ یی ی ی ی ی ی یǟ ی ی ی ʪی ی ʪی۔ ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ۔

ی ی ی ی ی ᚘی ی ی ʪی۔ ی یٰ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ی یǟ ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی ی Țی ʪ۔ ی ی ی ϐی ی Ț یی ی ی ǁی ی ی ی ۔ ی ی ی ʪǡ ی یی ی ی ј ی ی ی ʪی یی ی Țی یی ی۔ ј ی ی ݘی ј ј ی ǁ ی NJ ̪ ی ʪ۔

ی ی ی ی

ی ی ی ی۔ ј ی Ț ی ی ی یی Ǎی ی ی ی۔ ی ݘی ǁʪ ی۔ ی ی ی ј ی Ԑ ی ی ی ی ی ϐی ی یǟ ی۔ ی ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ǘ ی یٰ ی ی ی۔

ی ی یی ʪی ی ی ʪ۔ ʪ ی ی یی ϐی Ȫی یی ʪ ۔ ی ی ی ی ʐی ʪی۔ ی ی ی ʪیی ʪ ی ʪ۔ ی ی۔

ی ǘ ی֡ ی ʪ ی ی ʪ۔ ˜ ی ی Ǎی ی Ǎی ی ی۔ ј ی ی Ϫی ی ی ی۔ ی ی یی ʪ۔

ی ϐی ی ʪ۔ ی ی ی Ӎی ی۔ ی ی یǺ ی ی ی ی ی۔ 昪 ی۔ ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ʪ ی Ȫی ی۔ ی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ј ی ʪ۔ ̐ ی Ȫی ۔

ی ی ی ی ی ی ی یی ی۔ ی ی یی ی ی ی ʪ۔ ی ی ی ǁ 柡 ʪ ʪی۔ ی ی ی یʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Әی۔ ی ی ی ی ʪ ی ی ی ϐی ͘ ی ی јی ʪی۔ ی ی ی ʪ۔ ی یی ʪ ی ݡ ϐی ی Ԑ ی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی Ә ی ј ی ی Ә۔

ی ی ی

ی ی ی ی ʪ ٴ ی ی ی ی ی ی ی ی Ȫی ی ی۔ ی ݘی ی ی ی ی ی ۔ ی Ț Ț ی ݘی ی Ȫی ی ۔ ی Ț یی یی (ی ) ی ی ی ی Ȫی ʪ ی ی ی یی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی۔

ژ ی ی ی ی ǘ ی ی ی ǟ ی ی ی یی  ی   Țی۔ یی ی ی ʘی ی ʪی۔ ی ی ی ی ی ی ǟ ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی јی ʪی۔ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ǁی Ȫی ǁی ǐ ی ی Ȫی۔ ی ی ی (Philip K Hitti) ǁی ی ᘪ ی (ی ی ) ی ی ی ی یٴ ی ی ی ی ی۔ ی ی ی یی ی ی Ԙ ۔ ی ی:

After the death of the Prophet, the sterile Arabia seems to have been converted as if by magic into a nursery of heroes the like of whom both in number and quality is hard to find anywhere. (Philip K Hitti, History of Arabs, 142 (

ی ی ی ϐی ǐ ی ی ی ی ǘ ی ی یی ی ʪی ی ̪ ʪ ی ی ی ی ی ۔ ی ی ی ͘ǟ ۔ ی ی ی ی ی ی ͡ ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ϐی NJ ی یی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ̐ ی ǟ ǟ ی ی ی ʘ ی ی ی ی۔ ی ۔

ی ٴ ی (۱۸ ی ) ی ی ی ی ی ی ۔ ی ی ǁی ٴ یی ی ޓ ی ᘪ ی ی ی ی ی یی Ϫی ی ی ی Әی ʪی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یǟ ۔ ی ϐی ی ی ی ی ی۔ ی ی ی ی ی ۔ ޡ ݘ ی ͘ ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Әی ۔ ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ʪی۔ ی ϐی ی ј ی ی ʪی ی ی ی ʪی ی ϐی ی ی ی ʪی ی Ӂی ی ی ʪی۔

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔ ی ǁی ی ی ی ی یی ی ی ی ۔ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی ) ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ۔ ( ی ی)

ی ی NJی ǟ Ȫی

ی ی

ی ʪ ی Ȫی ی یی ی ی ۔

***

----------------------------------------

8-9 : 96 -ی 1433 ی ǐ- 2012