ی یی ی ی

 

: ی ی ی ی

ی ی ی ѡ ی

 

ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی۔ ی ی یϘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǁ ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ̪ ی ی ی ی јی ی ی ی ی Ȫی ی ی ی یی ̪ ی یی ی ǁ ی ʐ ǟ ی ی ј ی ی ی۔ ی یی ʐی یٴ ی یی یی ی ی۔

ǟ ی ی ی ی یی ی ی ǘ ی ی ی ޡ э یی  ی ی ی ی ی ی Ȫی ی یی ی یی ی ی ی ی ǡ ی ǐ ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ȫی ی ی یʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی۔

ی

ی ی ی ی ی ̐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی۔ NJ ی یی ی ǡ Ȫی ی ی ی یی Ȫی ی ی ی ј ی یی ی۔ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی :

ǟ ʘ ی ی ی Ț Ț ǘ ی ی۱ ی ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ǻ ی ǟ ʘ ی ۔(یی ӡ ی:۱۱۰)

ی یی ی ی ی ی Ȫی ی Ț Ț Ә ی Țی Țی ی柡 ی یی ی ی ǟ јј ی ی ی ی ی ʪ NJ ٰ ј ی ی ј ی یی ی Ȫی ی ی ǘ ی ی ʪ ی ی Ϫ Ȫی ۔

ی ی ی ی ی ی Š ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٴ ی ی ی یی ᘪ ʪǡ Ә ی ʘ ǡ ی ی ی( ۱۱۶۱) ی ی ی ی ʪ ʘ ی ۔( ی ۱۲۸)

ی ی

ی ǁی ϐی ی ی ǘ ǘ ی ی ی ی یی ǁی ی ʡ یی ی ی ی ʐی ǁ ی ی ی Ț ی ی ی ǁ ی ǁ ی ی ӘǺ ǘ ی ǘ ی Әی ی ی یی ی ی Ȫی ی ی Ȫی ی ی۔

Ȫ Ә ی ǁی یی ی ی Әǡ ǐ ی ی ǁی ی ʪ ی یی یی ی ی ی ی ی یی ی ǐ ǁی ی ی ʪ ی ی ی ی ی ی ی ی Țی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ȍ ی ی Ȫی ̐ ی ی ی ʪی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی یی ی ی ی ʪ۔

ی ی Ԙ ی ی ی یی ј ǿ Ȫی یی ʪی ʪ ʪǡ یی یǟ ی ی ی 捘ی ʪی ǐ ی ی ǁ ǁ ͘ی ی ی ی Țی ј ی ʪی یǟ ی یѡ ی ی ʪی Ǎی ʪ ی ی ی ی ی ی Әی ی ی ی یی ی۔

ی ͘ یی ی یǡ ی ی یی ی ی ی ʪǡ ǁی یی ی یی ǁ ʪ Ȫی ی ی ی ی ی ȍٴ Ә۔

ی ی ی И ی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی Ԙ ی Ț ی ی ی ی ی ј ی Ȫی ی ی ǁی ی یی ی ی Ȫی ی ی ی ی ǟ Ȫی 柡 ی Ȫی 柡 Ȫǡ Ț ی ǐ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی NJ ی ی ǐی ی ی یی ی ی ی ی۔

͘ی ʪی ی ی ی : یی ی یی Țی Ț ی ی ی ǐ ی ی ی ی۔( : ۵۱)

یی ی ی:یی ی ʪ( ی ی ) ی ی ی Ȫی ی ی ϐی ǘ ј ی ی ی ۔ ( یی: ۱۸۸ ی یی ۱/۴۹)

ی ی ی:

ی یی ی یی ی ی ی ی Ә ̪ ی 䘪ی ی ی ی ی ١ ی ی ی ʡ ی ǁی ی ʪ Ӎی ʐی ی ʐی ǐ ی ی یی ی۔

ی ی ی Ȫی ǁ ǟ NJ ی ی ی ʪ یی ی ی ی ی ی ʘی( ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یݡ یۡ ی ی с ی)ی ی ی ʪ ی ی ی ی۔

ی یی ی ی ʘی ی ی یی ی ی ی ǐ ی ј ʘ ǁی ی ی ی ی ϐی Ȫ ی ی ј ј ی ی یی ۔

$ $ $

 

-----------------------------------------

2 : 99 ی ی1436 ی ی 2015